uuuuuuuuuuuuuu
ttttttttttttttttttt

06-12-07

rrrrrrrrrrrrrr

Tip voor speelgoed

eeeeeeeeeeeeeee

Voor de kinderen (en de papa Knipoog). Speegoed in de bouw.

 

zzzzzzzzzzzzzz

15:06 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

05-12-07

rrrrrrrrrrrrrr

Wanneer een meerwaardebelasting ?

eeeeeeeeeeeeeee

Sedert 1 januari 1997 is de belasting op de meerwaarde op gronden uitgebreid tot gebouwen.

Als u als particulier grond verkoopt wordt u op de meerwaarde belast tegen een tarief van 33 % als de verkoop gebeurt binnen vijf jaar na verwerving.

Voor een verkoop tussen het vijfde en achtste jaar geldt een tarief van 16,5 %.

Geïnspireerd door deze al ruim 20 jaar oude meerwaardebelasting op de herverkoop van onbebouwde gronden werd een gelijkaardig systeem ingevoerd voor alle andere vormen van vastgoed.

Opgelet: er is geen meerwaardebelasting verschuldigd voor de eigen gezinswoning, ook niet als u ze verkoopt binnen een periode van vijf jaar met een meerwaarde. De meerwaardebelasting geldt ook niet bij onteigeningen en bij de verkoop van onroerende goederen die toebehoren aan minderjarigen.

De meerwaardebelasting geldt in twee situaties:

1. bij de zogenaamde overdracht onder bezwarende titel (verkoop, ruil, inbreng in een vennootschap), en
2. bij de overdracht van een zakelijk recht (vruchtgebruik).

De meerwaardebelasting bij de verkoop van gebouwen is verschuldigd in de volgende gevallen:

  • als u het gebouw binnen vijf jaar na de aankoop weer verkoopt;
  • u kreeg het gebouw als een schenking. U moet een meerwaardebelasting betalen als u het opnieuw verkoopt binnen drie jaar na schenking of binnen vijf jaar nadat de schenker het heeft gekocht. Als één van de twee termijnen voorbij is, speelt de andere geen rol meer. Dat wil zeggen dat u, als u na meer dan drie jaar de eigendom weer verkoopt, u geen meerwaardebelasting moet betalen, zelfs niet als het op dat ogenblik minder dan vijf jaar geleden is dat de schenker het huis kocht. Omgekeerd geldt hetzelfde: als iemand u een huis schenkt dat hij meer dan vijf jaar geleden verworven heeft, mag u het onmiddellijk weer verkopen zonder meerwaardebelasting;
  • bij de bouw van een huis. In dat geval moet u meerwaardebelasting betalen als is voldaan aan de volgende voorwaarden: u heeft de bouwgrond zelf gekocht of gekregen als schenking; de bouwwerken zijn begonnen binnen vijf jaar na de datum waarop u of de schenker de grond onder bezwarende titel verkregen hebt; u verkoopt uw woning binnen vijf jaar na de eerste ingebruikname of verhuring.

 

BEREKENING MEERWAARDE OP WONINGEN

Op de gerealiseerde meerwaarde moet u 16,5 procent belasting betalen.

Hoe wordt de meerwaarde berekend?

Hier onderscheiden we twee sommen:

  • de verwervingsprijs (wat u eertijds hebt uitgegeven om het goed te verwerven)

en

  • de verkoopprijs (wat u er nu voor krijgt bij de verkoop).

In sommige gevallen wordt geen rekening gehouden met de effectieve verkoopprijs, maar wel met de waarde die als basis diende voor de berekening van de registratierechten of de BTW.
Dit is met name het geval wanneer deze basis hoger is dan de verkoopprijs, bijvoorbeeld als de verkoopwaarde hoger ligt dan de prijs die vermeld is in de notariële akte.

Let wel: u mag altijd de kosten voor de verkoop (makelaar, publiciteit...) in mindering brengen.

Als de som die u eertijds voor de woning hebt uitgegeven lager ligt dan de toenmalige grondslag voor de heffing van registratierechten of BTW, komt opnieuw deze basis in aanmerking voor het berekenen van de meerwaarde. Bij deze som mag u wel de effectieve kosten van aankoop tellen (registratierechten, notaris, makelaar...). In plaats van deze daadwerkelijke kosten kunt u ook kiezen voor een forfaitair kostenpercentage van 25 procent. Bovendien mag u de verwervingsprijs nog eens verhogen met 5 procent per volledig jaar, dat verlopen is sinds u de woning verworven heeft. Als u de woning zelf heeft gebouwd, geldt deze verhoging met 5 procent vanaf de eerste ingebruikname.

Verder mag u ook alle kosten van werken, uitgevoerd door een geregistreerd aannemer, in mindering brengen van de belastbare meerwaarde.

BEREKENING MEERWAARDE OP BOUWGRONDEN

Hoe gebeurt de berekening van de meerwaarde bij de verkoop van onbebouwde gronden?

Basis is hier de verkoopprijs of, als die hoger ligt, de maatstaf van heffing van het registratierecht minus de volgende sommen:

(1) de uitgaven of lasten wegens de verkoop;

(2) de maatstaf van heffing van het registratierecht bij het verkrijgen;

(3) de kosten voor het verkrijgen of de overgang (notaris, makelaar, meting, schatting, registratierechten, aktekosten) plus soms de uitgaven voor afsluitingen, aanplantingen, draineringen, onderhoud, verkaveling, bestrating, riolering, elektriciteit, voor zover die minstens 25 procent van (2) bedragen.

Voor elk volledig jaar dat is verstreken sinds de datum van verkrijging mag u nog eens 5 procent van de som (1) + (3) aftrekken.

Hoeveel eist de fiscus nu voor zich? Op het totaal, dat u hierboven heeft berekend, betaalt u 33 procent als de vervreemding gebeurt binnen vijf jaar na aankoop van de grond. Als de vervreemding tussen vijf en acht jaar na de verkrijging plaatsvindt, bedraagt de aanslagvoet 16,5 procent.

Bron : http://www.notare.be/mwaarde.htm

zzzzzzzzzzzzzz

11:54 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

04-12-07

rrrrrrrrrrrrrr

Wat is een warm dak ?

eeeeeeeeeeeeeee

Een warm dak is een dak waarbij de isolatie aan de buitenzijde van de dakconstructie is aangebracht. Hierdoor wordt de dakconstructie samen met de woning opgewarmd.
Bovenop de isolatielaag wordt een afdekking of waterkerende laag aangebracht. Onder de isolatielaag (tussen de onderconstructie en de isolatie) kan een dampremmende of dampdichte laag worden aangebracht.

Het is een dak waarbij zich tussen de isolatie en de dakbedekking géén op de buitenlucht geventileerde spouw bevindt die wordt geventileerd.

warm_dak2a

Het voordeel van een dergelijk dak is

  • dat het dak mee wordt opgewarmd en daardoor minder onderhevig is aan de temperatuurschommelingen buiten. Dit voorkomt onnodig uitzetten en krimpen.
  • dat de dakconstructie kan fungeren als warmtebuffer en zo temperatuurschommelingen in de woning tegengaat. Overdag wanneer het warm is, slaat de constructie warmte op, die 's avond na het afkoelen van de temperatuur weer geleidelijk wordt afgegeven.

Als isolatiemateriaal wordt meestal rotswol gebruikt. Het dak kan dan belopen worden, weliswaar niet frequent.

Steeds meer daken worden opgebouwd met geprefabriceerde dakelementen. Ook voor platte daken zijn er verschillende types op de markt. Een voorbeeld hiervan zijn geprefabriceerde sandwich-elementen.
Het isolatiemateriaal in de plaat is EPS (piepschuim) of PU (polyurethaan). Je kan met andere woorden niet kiezen voor een meer milieuvriendelijk materiaal. Er zijn wel al een aantal bedrijven die een vulling met rotswol aanbieden. De dikte van de isolatie kan gaan tot 240 mm kerndikte voor platte daken.

Bron : http://www.milieuadvieswinkel.be

zzzzzzzzzzzzzz

15:54 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa
rrrrrrrrrrrrrr

Bosch Jigsaw of wipzaag

eeeeeeeeeeeeeee

Promotiefilmpje van een Bosch wipzaag met SDS zaagblad.

 

zzzzzzzzzzzzzz

14:11 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

02-12-07

rrrrrrrrrrrrrr

Het storten van beton op muziek van Madonna

eeeeeeeeeeeeeee

 

Storten van beton met behulp van een pompwagen, mixers, trilnaald,.. ergens in nederland.

Muziek van Madonna : Time goes by so slowly.

 

zzzzzzzzzzzzzz

10:08 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

28-11-07

rrrrrrrrrrrrrr

Mooie architectuur

eeeeeeeeeeeeeee

Een filmpje van 5 minuten met tal van gebouwen in de wereld.

 

zzzzzzzzzzzzzz

12:20 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

26-11-07

rrrrrrrrrrrrrr

Google Books

eeeeeeeeeeeeeee

Interessant zijn de Google-Books.Zo kan e zoeken naar verschillende boeken, onder andere technische boeken, geschiedenisboeken, brochures en dergelijke.

Zie http://books.google.nl/books

google-books

zzzzzzzzzzzzzz

04:38 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

25-11-07

rrrrrrrrrrrrrr

rare machine om mortel te mixen

eeeeeeeeeeeeeee

zzzzzzzzzzzzzz

06:49 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa
rrrrrrrrrrrrrr

Gebruik van bouwgereedschap door vrouwen

eeeeeeeeeeeeeee

Demonstratie van een masonry drill , heavy duty breaker , dual action saw, power breaker en nog meer bouwmaterieel.

 

 
 
zzzzzzzzzzzzzz

06:33 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa
rrrrrrrrrrrrrr

Filmpje bouwen

eeeeeeeeeeeeeee

zzzzzzzzzzzzzz

05:52 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa