uuuuuuuuuuuuuu
ttttttttttttttttttt

21-01-08

rrrrrrrrrrrrrr

Leggen van dakshingles of bitumenleien

eeeeeeeeeeeeeee

'tGaat vrij snel, zo te zien bij deze vakman.

 

zzzzzzzzzzzzzz

06:11 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

16-01-08

rrrrrrrrrrrrrr

Security camera installeren

eeeeeeeeeeeeeee

zzzzzzzzzzzzzz

18:08 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

07-01-08

rrrrrrrrrrrrrr

Skynetblog : Nieuwbouw ten huize Corteville

eeeeeeeeeeeeeee

Vele mooie en technische foto's van een nieuwbouw op deze skynetblog : zie http://corteville-nieuwbouw.skynetblogs.be/ 

zzzzzzzzzzzzzz

18:44 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa
rrrrrrrrrrrrrr

Aanpassingspremie 4 keer zo snel in Limburg als in Oost-Vlaanderen

eeeeeeeeeeeeeee

In Limburg duurde het in 2006 gemiddeld 38 dagen vooraleer een aanvraag tot het bekomen van een Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie in positieve zin afgehandeld was. Dat was vier keer zo snel als in Oost-Vlaanderen waar de afhandeling gemiddeld 159 dagen aansleepte.

11.500 van de 16.000
De gemiddelde afhandelingstermijn om tot een positieve beslissing te komen (11.500 op een totaal van 16.000 aanvragen) inzake een Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie bedroeg in 2006 101 dagen. De Limburgse diensten waren zoals gemeld het snelst (38 dagen), gevolgd door Vlaams-Brabant (78 dagen), West-Vlaanderen (98 dagen), Antwerpen (104 dagen) en tot slot Oost-Vlaanderen (159 dagen).

Renovatiepremie
In de eerste helft van 2007 was de gemiddelde afhandelingstermijn voor de toegezegde verbeterings- of aanpassingspremies verminderd tot 93 dagen. Voor de toezegging van de begin vorig jaar ingevoerde renovatiepremie moest gemiddeld 112 dagen gewacht worden. Het gaat hierbij steeds enkel om de toegezegde dossiers. De behandeling van de geweigerde dossiers duurt vaak veel korter omdat een aantal onderzoeken niet hoeven te gebeuren. Bron : www.hln.be Zie ook www.premiezoeker.be

zzzzzzzzzzzzzz

18:39 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: premiezoeker |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

29-12-07

rrrrrrrrrrrrrr

Installeren van een VELUX dakvenster

eeeeeeeeeeeeeee

zzzzzzzzzzzzzz

22:12 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

28-12-07

rrrrrrrrrrrrrr

Woning dubbel zo duur als in 2000

eeeeeeeeeeeeeee

De aankoop van een woning kost vandaag dubbel zoveel als in 2000. Prijsstijgingen van woningen blijven in 2008 beperkt tot 6 tot 8 procent. Dat blijkt uit cijfers van het studiebureau Stadim, die in De Morgen en in De Tijd staan. Hoewel de bouwsector zelf voor volgend jaar een afkoeling van de markt voorspelt, is er in ons land van een immobiliëncrisis, zoals in de VS, nog lang geen sprake.

157.200 euro
De gemiddelde aankoopprijs voor een woonhuis kwam begin oktober uit op 157.200 euro. Dat is de helft duurder dan vier jaar geleden (102.000 euro) en vrijwel dubbel zoveel als in 2000 (79.600 euro). Stadim stelt soortgelijke prijsstijgingen vast bij de appartementen.

"Aanvaardbaar"
Prijsstijgingen van 5 procent voor huizen en van 2 procent voor appartementen zijn een realistisch scenario voor de woningmarkt in 2008, aldus De Tijd. "De prijsstijgingen zijn vandaag teruggevallen tot een aanvaardbaar niveau", oordeelt Alain Declercq, analist bij ERA Belgium, de grootste woningmakelaar in ons land.

Gestabiliseerd
"Tussen 2004 en 2006 kenden we prijsstijgingen van meer dan 10 procent per jaar. In augustus 2006 noteerden we op de markt voor huizen met drie slaapkamers zelfs nog prijsstijgingen van 11,6 procent op jaarbasis. Dat was onhoudbaar. Tegen november 2006 was de stijging evenwel al teruggevallen tot 8 procent. In de loop van 2007 is ze verder afgezwakt en de voorbije maanden gestabiliseerd rond 5 à 6 procent."

Bron : www.hln.be

zzzzzzzzzzzzzz

13:32 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

23-12-07

rrrrrrrrrrrrrr

Laminaat op trap

eeeeeeeeeeeeeee

Promotiefilm van zelf de trap te bekleden met laminaat.

 

zzzzzzzzzzzzzz

05:06 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

18-12-07

rrrrrrrrrrrrrr

Filmpje: leggen van welfsels

eeeeeeeeeeeeeee

zzzzzzzzzzzzzz

19:20 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

11-12-07

rrrrrrrrrrrrrr

Plaatsen van gastank

eeeeeeeeeeeeeee

Aardgas is not niet overal verkrijgbaar, daarom is het plaatsen van een onder- of bovengrondse gastank een optie.

Op dit Forum kan je prijzen en voorwaarden bekijken.

zzzzzzzzzzzzzz

20:14 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aaaaaaaaaaaaaa

07-12-07

rrrrrrrrrrrrrr

Criteria voor een goede schoorsteen

eeeeeeeeeeeeeee
Vaak hoort men : "Mijn schoorsteen is in orde want ik heb ze laten vegen" of "Mijn schoorsteen trekt goed want ze trekt een stuk krantenpapier aan".

Er is echter meer nodig dan dat om te kunnen spreken van een goede schoorsteen.

Hieronder volgt een kort overzicht van elementen die bij het nazicht van Uw bestaande schoorsteen, of de bouw van een nieuwe, bijzondere aandacht verdienen. Dit overzicht geldt niet als bindend lastenboek, doch veeleer als algemene leidraad. Houd ook, en in de eerste plaats, rekening met specifieke instructies van de fabrikant van de kachel of haard die U wenst te plaatsen.

chem1

 

 

 

 

 

 • De gevolgde weg

  Het afvoerkanaal moet zo verticaal mogelijk lopen, vertrekkend van de uitgang van het toestel. Richtingsveranderingen en horizontale stukken worden zoveel mogelijk vermeden. Stukken die de verbrandingsproducten dwingen een neerwaartse weg te volgen zijn verboden!
  De binnenwand van het kanaal is best zo glad mogelijk.

   

 • Sectie

  De sectie van de schoorsteen moet constant zijn. Verbredingen en vooral vernauwingen, ook ter hoogte van de dakuitmonding, verstoren de doorstroming van de rookgassen en worden afgeraden.
  Een ronde schoorsteen geniet de voorkeur boven een vierkante of rechthoekige.
  Een te nauwe schoorsteen kan niet voldoende rookgassen afvoeren, een te grote schoorsteen zorgt voor teveel afkoeling, mogelijke condensatie en verstoring van de trek.
  Voor de keuze van de diameter wordt verwezen naar eventuele instructies van de fabrikant.

  Algemene regel : de diameter van de buismond van de kachel of haard is een maat voor de diameter van de schoorsteen.
 • Uitmonding

  De rookgassen moeten ongestoord de schoorsteen kunnen verlaten en zich verspreiden in de atmosfeer. De storingszone, m.a.w. de zone waar de rookgassen kunnen gestoord worden door wind en omliggende hindernissen, moet worden vermeden. De trek in de schoorsteen moet zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van de windrichting en -kracht.

Algemeen geldt dat de schoorsteen best uitmondt zo hoog mogelijk uit het dak, minstens een halve meter boven het dak uitsteekt, en ver genoeg verwijderd blijft van hindernissen (hoge bomen, nabijgelegen hogere gebouwen enz. Zie figuur hieronder.


De norm NBN B61-001 legt de regels vast voor de zones waarin een schoorsteen mag uitmonden voor stookketels van meer dan 70 kW. Voor kachels en haarden geldt dezelfde regel als leidraad.

plat-dak2

 

 

 

 

Zone 1:Uitmonden van de schoorsteen is zonder meer toegestaan (liefst zonder statische afvoerkap).
Zone 2:Uitmonden van de schoorsteen is af te raden. Indien niet anders mogelijk, wordt best een statische afvoerkap geplaatst.
Zone 3Uitmonden van de schoorsteen is absoluut verboden.

 

N.B. : Opgelet : houd ook rekening met een eventuele verboden zone van een aangrenzend gebouw dat hoger is dan Uw woning !

 

De schoorsteen mag voorzien worden van een dekplaat, maar zonder dat de sectie vernauwt.
Het zelfde geldt voor een statische afvoerkap, die kan worden geplaatst als de rookgasafvoer kan worden gehinderd door de wind.

Voorbeelden van afvoerkappen

schoorsteen3

 

 

 

 

Algemeen geldt dat de schoorsteen best uitmondt zo hoog mogelijk uit het dak, minstens een halve meter boven het dak uitsteekt, en ver genoeg verwijderd blijft van hindernissen (hoge bomen, nabijgelegen hogere gebouwen enz. Zie figuur hieronder.

schoorsteen4

 

 

Isolatie

Rookgassen bevatten steeds een hoeveelheid waterdamp.
Om condensatieproblemen te vermijden, mogen de verbrandingsproducten niet te sterk afkoelen in de schoorsteen. Vooral als het rookkanaal door onverwarmde ruimten loopt of buitenwanden heeft, kan bijkomende isolatie noodzakelijk zijn. Metalen schoorstenen of schoorsteengedeelten buiten de woning, moeten steeds worden uitgevoerd in dubbelwandige geïsoleerde buizen. Het buitendaks gedeelte van de schoorsteen moet altijd geïsoleerd worden.

Materialen

De gebruikte materialen moeten onbrandbaar zijn en bestand zijn tegen hoge temperaturen : rookgassen kunnen temperaturen bereiken tot 400°C en meer !!!
Let ook op dat geen brandbare materialen door, tegen of in de buurt van het rookgaskanaal komen. Verwijder ze of zorg voor een afdoende isolatie.

Uw schoorsteen gaat best een lange tijd mee : kies dus voor kwaliteitsvolle en duurzame materialen. Ze moeten voldoende weerstand bieden tegen een langdurige inwerking van de verbrandingsproducten.


Indien U opteert voor een metalen rookafvoerkanaal, geniet roestvast staal de voorkeur boven gegalvaniseerd staal en aluminium. Aluminium is enkel toegelaten voor gasgestookte toestellen.
Zorg dat het afvoerkanaal lucht- en waterdicht is. Verbrandingsproducten mogen nooit in de omliggende lokalen kunnen ontsnappen, condens mag nooit uit de kanalen kunnen sijpelen.

 

Onderhoud

Regelmatig nazicht en reiniging van de schoorsteen is geen overbodige luxe, vooral indien U stookt met vaste of vloeibare brandstoffen (hout, kolen, mazout).
Laat dit minstens eenmaal per jaar uitvoeren door een specialist. Indien U regelmatig stookt, gebeurt dit best tweemaal per jaar.

Houd hiermee rekening bij de constructie van de schoorsteen : een goed opgevatte en vlot bereikbare schoorsteen is sneller en dus goedkoper gereinigd !

 

De ideale schoorsteen

Rekening gehouden met de elementen hierboven kan men zich de ideale schoorsteen voorstellen. Hij is :

 • verticaal, zonder bochten of kruipend gedeelte;
 • inwendig glad;
 • met ronde en onveranderlijke sectie;
 • voldoende hoog, en uitmondend in een ongestoorde zone;
 • bovenaan voorzien van een goede schoorsteenkap;
 • thermisch geïsoleerd;
 • uitgevoerd in een kwaliteitsvol en duurzaam materiaal;
 • dicht en ondoordringbaar (geen barsten);
 • gemakkelijk te onderhouden.
 • Bron : http://www.civ.be/nl/schoorsteen02.shtml

  zzzzzzzzzzzzzz

  16:16 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoorsteen |  Facebook |

  aaaaaaaaaaaaaa