20-10-12

Geen onroerende voorheffing voor energiezuinigste woningen

De Vlaamse regering biedt energiezuinige bouwers een extra premie. Wie een energiezuinige woning bouwt, kan vanaf volgend jaar rekenen op een korting van 50 of zelfs 100 procent op de onroerende voorheffing.

Al sinds aanslagjaar 2009 beloont de Vlaamse overheid energiezuinige bouwers met een vermindering van de onroerende voorheffing. Hoe groot het voordeel is, hangt af van het E-peil van de woning. Dat is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Maar sinds de invoering van de maatregel zijn de energievereisten voor nieuwbouw strenger geworden. Terwijl op dat moment een nieuwe woning moest voldoen aan een energienorm E100, ligt de norm sinds 1 januari 2012 op E70. Vanaf 1 januari 2014 wordt dat E60. Daarom beslisten ministers Van den Bossche en Muyters om de korting op de onroerende voorheffing mee te laten opschuiven met de energienormen. Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2013 wordt het voordeel groter, maar beperkter in de tijd. 'Door de hogere tegemoetkoming voor meer energiezuinig bouwen, helpen we om de vaak moeilijke eerste jaren te overbruggen en stimuleren we de voorlopers. Door deze eenvoudige en doelmatige regelgeving, schakelen we de Vlaamse fiscaliteit in bij het Vlaamse energiebeleid', aldus minister Philippe Muyters. In de nieuwe regeling voorziet de Vlaamse overheid vijf jaar lang in een korting van 50 procent op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E50. Die grens wordt voor bouwaanvragen vanaf 2014 op maximaal E40 gelegd. Eigenaars van woningen met een E-peil van maximum E30 moeten vijf jaar lang geen onroerende voorheffing betalen.

Die huidige regeling blijft nog gelden voor bouwers die hun aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning tot eind december 2012 indienen. Een nieuwbouw die een E-peil van maximaal E40 haalt, krijgt een korting van 40 procent op de onroerende voorheffing en dat gedurende tien jaar lang. Een E-peil van maximaal E60 wordt beloond met een vermindering met 20 procent. Dat voordeel wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing.

Ook al wordt de premie vanaf volgend jaar slechts gedurende 5 jaar toegekend, toch maakt de Vlaamse overheid zich sterk dat het nieuwe systeem nog altijd winst betekent. 'Terwijl de huidige kortingen gemiddeld 191 en 382 euro per jaar opbrengen gedurende 10 jaar, wordt dat met de nieuwe kortingen van 50 en 100 procent gemiddeld 477 en 955 per jaar, gedurende vijf jaar', klinkt het.

Belastingvoordeel

Naast een korting op de onroerende voorheffing konden passiefhuizen tot eind vorig jaar nog genieten van een belastingvermindering. Voor woningen die beschikken over een certificaat dat uiterlijk op 31 december 2011 werd uitgereikt, blijft het schrappen van de belastingvermindering door de regering-Di Rupo I zonder gevolgen. Die woningen genieten onveranderd van de belastingvermindering van 880 euro (inkomsten 2012) en dat tien jaar lang. De regering voorzag overigens in een korte overgangsperiode: de certificaten opgemaakt tussen 1 januari en 29 februari 2012 worden geacht te zijn uitgereikt op 31 december 2011.

Wat als u dit jaar een nieuwe, gecertificeerde passiefwoning van een bouwpromotor koopt? U kan aanspraak maken op de belastingvermindering op voorwaarde dat u de woning koopt in nieuwe staat, dus onder toepassing van het btw-stelsel. Het certificaat moet uiterlijk op 31 december 2011 zijn uitgereikt. ‘De periode van tien jaar begint te lopen vanaf het belastbaar tijdperk waarin het certificaat werd uitgereikt. Wanneer in 2012 een passiefwoning in nieuwe staat wordt aangekocht die in 2011 werd gecertificeerd, dan heeft de nieuwe eigenaar vanaf 2012 recht op de belastingvermindering en dat gedurende de resterende negen jaar’, zegt Florence Angelici, woordvoerster van de federale overheidsdienst Financiën.

Koopt u een gecertificeerde woning van een particulier? Dan kunt u wellicht geen aanspraak maken op het belastingvoordeel, omdat het geen woning in nieuwe staat is. Als bij de verkoop registratierechten worden betaald, is het huis niet langer ‘in nieuwe staat’.

Netbeheerders

Behalve de overheid geven de netbeheerders een premie voor lage-energiewoningen. Die premies zijn dezelfde over heel Vlaanderen. Nog tot eind 2013 krijgt een woning van E40 of lager een premie van 1.800 euro, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt lager dan 40. Voor woningen met een score van meer dan E40 tot en met E50 is dat 1.400 euro, verhoogd met 40 euro per E-peilpunt beter dan 50. Vanaf 1 januari 2014 is er enkel nog een tegemoetkoming voor woningen met een score van maximaal E40.

Daarnaast geven de netwerkbeheerders en sommige gemeenten tegemoetkomingen voor bepaalde energiebesparende werken, zonder dat het noodzakelijk een passiefhuis is. Bron : netto.tijd.be

05:13 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.