29-12-07

Installeren van een VELUX dakvenster

22:12 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-12-07

Woning dubbel zo duur als in 2000

De aankoop van een woning kost vandaag dubbel zoveel als in 2000. Prijsstijgingen van woningen blijven in 2008 beperkt tot 6 tot 8 procent. Dat blijkt uit cijfers van het studiebureau Stadim, die in De Morgen en in De Tijd staan. Hoewel de bouwsector zelf voor volgend jaar een afkoeling van de markt voorspelt, is er in ons land van een immobiliëncrisis, zoals in de VS, nog lang geen sprake.

157.200 euro
De gemiddelde aankoopprijs voor een woonhuis kwam begin oktober uit op 157.200 euro. Dat is de helft duurder dan vier jaar geleden (102.000 euro) en vrijwel dubbel zoveel als in 2000 (79.600 euro). Stadim stelt soortgelijke prijsstijgingen vast bij de appartementen.

"Aanvaardbaar"
Prijsstijgingen van 5 procent voor huizen en van 2 procent voor appartementen zijn een realistisch scenario voor de woningmarkt in 2008, aldus De Tijd. "De prijsstijgingen zijn vandaag teruggevallen tot een aanvaardbaar niveau", oordeelt Alain Declercq, analist bij ERA Belgium, de grootste woningmakelaar in ons land.

Gestabiliseerd
"Tussen 2004 en 2006 kenden we prijsstijgingen van meer dan 10 procent per jaar. In augustus 2006 noteerden we op de markt voor huizen met drie slaapkamers zelfs nog prijsstijgingen van 11,6 procent op jaarbasis. Dat was onhoudbaar. Tegen november 2006 was de stijging evenwel al teruggevallen tot 8 procent. In de loop van 2007 is ze verder afgezwakt en de voorbije maanden gestabiliseerd rond 5 à 6 procent."

Bron : www.hln.be

13:32 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-12-07

Laminaat op trap

Promotiefilm van zelf de trap te bekleden met laminaat.

 

05:06 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-12-07

Filmpje: leggen van welfsels

19:20 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-12-07

Plaatsen van gastank

Aardgas is not niet overal verkrijgbaar, daarom is het plaatsen van een onder- of bovengrondse gastank een optie.

Op dit Forum kan je prijzen en voorwaarden bekijken.

20:14 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-12-07

Criteria voor een goede schoorsteen

Vaak hoort men : "Mijn schoorsteen is in orde want ik heb ze laten vegen" of "Mijn schoorsteen trekt goed want ze trekt een stuk krantenpapier aan".

Er is echter meer nodig dan dat om te kunnen spreken van een goede schoorsteen.

Hieronder volgt een kort overzicht van elementen die bij het nazicht van Uw bestaande schoorsteen, of de bouw van een nieuwe, bijzondere aandacht verdienen. Dit overzicht geldt niet als bindend lastenboek, doch veeleer als algemene leidraad. Houd ook, en in de eerste plaats, rekening met specifieke instructies van de fabrikant van de kachel of haard die U wenst te plaatsen.

chem1

 

 

 

 

 

 • De gevolgde weg

  Het afvoerkanaal moet zo verticaal mogelijk lopen, vertrekkend van de uitgang van het toestel. Richtingsveranderingen en horizontale stukken worden zoveel mogelijk vermeden. Stukken die de verbrandingsproducten dwingen een neerwaartse weg te volgen zijn verboden!
  De binnenwand van het kanaal is best zo glad mogelijk.

   

 • Sectie

  De sectie van de schoorsteen moet constant zijn. Verbredingen en vooral vernauwingen, ook ter hoogte van de dakuitmonding, verstoren de doorstroming van de rookgassen en worden afgeraden.
  Een ronde schoorsteen geniet de voorkeur boven een vierkante of rechthoekige.
  Een te nauwe schoorsteen kan niet voldoende rookgassen afvoeren, een te grote schoorsteen zorgt voor teveel afkoeling, mogelijke condensatie en verstoring van de trek.
  Voor de keuze van de diameter wordt verwezen naar eventuele instructies van de fabrikant.

  Algemene regel : de diameter van de buismond van de kachel of haard is een maat voor de diameter van de schoorsteen.
 • Uitmonding

  De rookgassen moeten ongestoord de schoorsteen kunnen verlaten en zich verspreiden in de atmosfeer. De storingszone, m.a.w. de zone waar de rookgassen kunnen gestoord worden door wind en omliggende hindernissen, moet worden vermeden. De trek in de schoorsteen moet zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van de windrichting en -kracht.

Algemeen geldt dat de schoorsteen best uitmondt zo hoog mogelijk uit het dak, minstens een halve meter boven het dak uitsteekt, en ver genoeg verwijderd blijft van hindernissen (hoge bomen, nabijgelegen hogere gebouwen enz. Zie figuur hieronder.


De norm NBN B61-001 legt de regels vast voor de zones waarin een schoorsteen mag uitmonden voor stookketels van meer dan 70 kW. Voor kachels en haarden geldt dezelfde regel als leidraad.

plat-dak2

 

 

 

 

Zone 1:Uitmonden van de schoorsteen is zonder meer toegestaan (liefst zonder statische afvoerkap).
Zone 2:Uitmonden van de schoorsteen is af te raden. Indien niet anders mogelijk, wordt best een statische afvoerkap geplaatst.
Zone 3Uitmonden van de schoorsteen is absoluut verboden.

 

N.B. : Opgelet : houd ook rekening met een eventuele verboden zone van een aangrenzend gebouw dat hoger is dan Uw woning !

 

De schoorsteen mag voorzien worden van een dekplaat, maar zonder dat de sectie vernauwt.
Het zelfde geldt voor een statische afvoerkap, die kan worden geplaatst als de rookgasafvoer kan worden gehinderd door de wind.

Voorbeelden van afvoerkappen

schoorsteen3

 

 

 

 

Algemeen geldt dat de schoorsteen best uitmondt zo hoog mogelijk uit het dak, minstens een halve meter boven het dak uitsteekt, en ver genoeg verwijderd blijft van hindernissen (hoge bomen, nabijgelegen hogere gebouwen enz. Zie figuur hieronder.

schoorsteen4

 

 

Isolatie

Rookgassen bevatten steeds een hoeveelheid waterdamp.
Om condensatieproblemen te vermijden, mogen de verbrandingsproducten niet te sterk afkoelen in de schoorsteen. Vooral als het rookkanaal door onverwarmde ruimten loopt of buitenwanden heeft, kan bijkomende isolatie noodzakelijk zijn. Metalen schoorstenen of schoorsteengedeelten buiten de woning, moeten steeds worden uitgevoerd in dubbelwandige geïsoleerde buizen. Het buitendaks gedeelte van de schoorsteen moet altijd geïsoleerd worden.

Materialen

De gebruikte materialen moeten onbrandbaar zijn en bestand zijn tegen hoge temperaturen : rookgassen kunnen temperaturen bereiken tot 400°C en meer !!!
Let ook op dat geen brandbare materialen door, tegen of in de buurt van het rookgaskanaal komen. Verwijder ze of zorg voor een afdoende isolatie.

Uw schoorsteen gaat best een lange tijd mee : kies dus voor kwaliteitsvolle en duurzame materialen. Ze moeten voldoende weerstand bieden tegen een langdurige inwerking van de verbrandingsproducten.


Indien U opteert voor een metalen rookafvoerkanaal, geniet roestvast staal de voorkeur boven gegalvaniseerd staal en aluminium. Aluminium is enkel toegelaten voor gasgestookte toestellen.
Zorg dat het afvoerkanaal lucht- en waterdicht is. Verbrandingsproducten mogen nooit in de omliggende lokalen kunnen ontsnappen, condens mag nooit uit de kanalen kunnen sijpelen.

 

Onderhoud

Regelmatig nazicht en reiniging van de schoorsteen is geen overbodige luxe, vooral indien U stookt met vaste of vloeibare brandstoffen (hout, kolen, mazout).
Laat dit minstens eenmaal per jaar uitvoeren door een specialist. Indien U regelmatig stookt, gebeurt dit best tweemaal per jaar.

Houd hiermee rekening bij de constructie van de schoorsteen : een goed opgevatte en vlot bereikbare schoorsteen is sneller en dus goedkoper gereinigd !

 

De ideale schoorsteen

Rekening gehouden met de elementen hierboven kan men zich de ideale schoorsteen voorstellen. Hij is :

 • verticaal, zonder bochten of kruipend gedeelte;
 • inwendig glad;
 • met ronde en onveranderlijke sectie;
 • voldoende hoog, en uitmondend in een ongestoorde zone;
 • bovenaan voorzien van een goede schoorsteenkap;
 • thermisch geïsoleerd;
 • uitgevoerd in een kwaliteitsvol en duurzaam materiaal;
 • dicht en ondoordringbaar (geen barsten);
 • gemakkelijk te onderhouden.
 • Bron : http://www.civ.be/nl/schoorsteen02.shtml

  16:16 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoorsteen |  Facebook |

  06-12-07

  Tip voor speelgoed

  Voor de kinderen (en de papa Knipoog). Speegoed in de bouw.

   

  15:06 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

  05-12-07

  Wanneer een meerwaardebelasting ?

  Sedert 1 januari 1997 is de belasting op de meerwaarde op gronden uitgebreid tot gebouwen.

  Als u als particulier grond verkoopt wordt u op de meerwaarde belast tegen een tarief van 33 % als de verkoop gebeurt binnen vijf jaar na verwerving.

  Voor een verkoop tussen het vijfde en achtste jaar geldt een tarief van 16,5 %.

  Geïnspireerd door deze al ruim 20 jaar oude meerwaardebelasting op de herverkoop van onbebouwde gronden werd een gelijkaardig systeem ingevoerd voor alle andere vormen van vastgoed.

  Opgelet: er is geen meerwaardebelasting verschuldigd voor de eigen gezinswoning, ook niet als u ze verkoopt binnen een periode van vijf jaar met een meerwaarde. De meerwaardebelasting geldt ook niet bij onteigeningen en bij de verkoop van onroerende goederen die toebehoren aan minderjarigen.

  De meerwaardebelasting geldt in twee situaties:

  1. bij de zogenaamde overdracht onder bezwarende titel (verkoop, ruil, inbreng in een vennootschap), en
  2. bij de overdracht van een zakelijk recht (vruchtgebruik).

  De meerwaardebelasting bij de verkoop van gebouwen is verschuldigd in de volgende gevallen:

  • als u het gebouw binnen vijf jaar na de aankoop weer verkoopt;
  • u kreeg het gebouw als een schenking. U moet een meerwaardebelasting betalen als u het opnieuw verkoopt binnen drie jaar na schenking of binnen vijf jaar nadat de schenker het heeft gekocht. Als één van de twee termijnen voorbij is, speelt de andere geen rol meer. Dat wil zeggen dat u, als u na meer dan drie jaar de eigendom weer verkoopt, u geen meerwaardebelasting moet betalen, zelfs niet als het op dat ogenblik minder dan vijf jaar geleden is dat de schenker het huis kocht. Omgekeerd geldt hetzelfde: als iemand u een huis schenkt dat hij meer dan vijf jaar geleden verworven heeft, mag u het onmiddellijk weer verkopen zonder meerwaardebelasting;
  • bij de bouw van een huis. In dat geval moet u meerwaardebelasting betalen als is voldaan aan de volgende voorwaarden: u heeft de bouwgrond zelf gekocht of gekregen als schenking; de bouwwerken zijn begonnen binnen vijf jaar na de datum waarop u of de schenker de grond onder bezwarende titel verkregen hebt; u verkoopt uw woning binnen vijf jaar na de eerste ingebruikname of verhuring.

   

  BEREKENING MEERWAARDE OP WONINGEN

  Op de gerealiseerde meerwaarde moet u 16,5 procent belasting betalen.

  Hoe wordt de meerwaarde berekend?

  Hier onderscheiden we twee sommen:

  • de verwervingsprijs (wat u eertijds hebt uitgegeven om het goed te verwerven)

  en

  • de verkoopprijs (wat u er nu voor krijgt bij de verkoop).

  In sommige gevallen wordt geen rekening gehouden met de effectieve verkoopprijs, maar wel met de waarde die als basis diende voor de berekening van de registratierechten of de BTW.
  Dit is met name het geval wanneer deze basis hoger is dan de verkoopprijs, bijvoorbeeld als de verkoopwaarde hoger ligt dan de prijs die vermeld is in de notariële akte.

  Let wel: u mag altijd de kosten voor de verkoop (makelaar, publiciteit...) in mindering brengen.

  Als de som die u eertijds voor de woning hebt uitgegeven lager ligt dan de toenmalige grondslag voor de heffing van registratierechten of BTW, komt opnieuw deze basis in aanmerking voor het berekenen van de meerwaarde. Bij deze som mag u wel de effectieve kosten van aankoop tellen (registratierechten, notaris, makelaar...). In plaats van deze daadwerkelijke kosten kunt u ook kiezen voor een forfaitair kostenpercentage van 25 procent. Bovendien mag u de verwervingsprijs nog eens verhogen met 5 procent per volledig jaar, dat verlopen is sinds u de woning verworven heeft. Als u de woning zelf heeft gebouwd, geldt deze verhoging met 5 procent vanaf de eerste ingebruikname.

  Verder mag u ook alle kosten van werken, uitgevoerd door een geregistreerd aannemer, in mindering brengen van de belastbare meerwaarde.

  BEREKENING MEERWAARDE OP BOUWGRONDEN

  Hoe gebeurt de berekening van de meerwaarde bij de verkoop van onbebouwde gronden?

  Basis is hier de verkoopprijs of, als die hoger ligt, de maatstaf van heffing van het registratierecht minus de volgende sommen:

  (1) de uitgaven of lasten wegens de verkoop;

  (2) de maatstaf van heffing van het registratierecht bij het verkrijgen;

  (3) de kosten voor het verkrijgen of de overgang (notaris, makelaar, meting, schatting, registratierechten, aktekosten) plus soms de uitgaven voor afsluitingen, aanplantingen, draineringen, onderhoud, verkaveling, bestrating, riolering, elektriciteit, voor zover die minstens 25 procent van (2) bedragen.

  Voor elk volledig jaar dat is verstreken sinds de datum van verkrijging mag u nog eens 5 procent van de som (1) + (3) aftrekken.

  Hoeveel eist de fiscus nu voor zich? Op het totaal, dat u hierboven heeft berekend, betaalt u 33 procent als de vervreemding gebeurt binnen vijf jaar na aankoop van de grond. Als de vervreemding tussen vijf en acht jaar na de verkrijging plaatsvindt, bedraagt de aanslagvoet 16,5 procent.

  Bron : http://www.notare.be/mwaarde.htm

  11:54 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

  04-12-07

  Wat is een warm dak ?

  Een warm dak is een dak waarbij de isolatie aan de buitenzijde van de dakconstructie is aangebracht. Hierdoor wordt de dakconstructie samen met de woning opgewarmd.
  Bovenop de isolatielaag wordt een afdekking of waterkerende laag aangebracht. Onder de isolatielaag (tussen de onderconstructie en de isolatie) kan een dampremmende of dampdichte laag worden aangebracht.

  Het is een dak waarbij zich tussen de isolatie en de dakbedekking géén op de buitenlucht geventileerde spouw bevindt die wordt geventileerd.

  warm_dak2a

  Het voordeel van een dergelijk dak is

  • dat het dak mee wordt opgewarmd en daardoor minder onderhevig is aan de temperatuurschommelingen buiten. Dit voorkomt onnodig uitzetten en krimpen.
  • dat de dakconstructie kan fungeren als warmtebuffer en zo temperatuurschommelingen in de woning tegengaat. Overdag wanneer het warm is, slaat de constructie warmte op, die 's avond na het afkoelen van de temperatuur weer geleidelijk wordt afgegeven.

  Als isolatiemateriaal wordt meestal rotswol gebruikt. Het dak kan dan belopen worden, weliswaar niet frequent.

  Steeds meer daken worden opgebouwd met geprefabriceerde dakelementen. Ook voor platte daken zijn er verschillende types op de markt. Een voorbeeld hiervan zijn geprefabriceerde sandwich-elementen.
  Het isolatiemateriaal in de plaat is EPS (piepschuim) of PU (polyurethaan). Je kan met andere woorden niet kiezen voor een meer milieuvriendelijk materiaal. Er zijn wel al een aantal bedrijven die een vulling met rotswol aanbieden. De dikte van de isolatie kan gaan tot 240 mm kerndikte voor platte daken.

  Bron : http://www.milieuadvieswinkel.be

  15:54 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

  Bosch Jigsaw of wipzaag

  Promotiefilmpje van een Bosch wipzaag met SDS zaagblad.

   

  14:11 Gepost door Antraciet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |