27-05-06

Chape of dekvloeren Deel 3

Voorbereidingen veer de uitveering

Het afwerkvlak

Eerst moet je het niveau- 01 hoogteverschil nagaan tussen de bestaande draagvloer en de uiteindelijke toplaag. Zoiets kan elementair voorkomen, maar dit hoogteverschil moet overeenkomen met een dikte die aanvaardbaar is voor het voorziene chapetype en rekening houdend met de dikte van de vloerbedekking en in bepaalde gevallen van de afwerkingslaag (bijvoorbeeld de laag lijmmortel van +/- 5 a 7 mm voor de plaatsing van tegels van+/- 20 x 20 cm).
Bij renovatie wordt het afwerkvlak van een chape gewoonlijk bepaald in verhouding tot de bestaande vloer van een aanpalend vertrek (fig. 5-C). In dat geval kan het niveau van de chape makkelijk worden overgebracht met behulp van een rij of regel waarop je waterpas rust om de effenheid te kontroleren. Het kan nochtans gebeuren dat bijvoorbeeld bij nieuwbouw,het niveau van de chape moet worden bepaald vertrekkend van een
relerentiepunt zoals een hoogtemerkteken, de dorpel van een buitendeur enz., die ver van het vertrek waar je werkt, verwijderd liggen. In dat geval ben je verplicht vooraf een «muurmerkteken» te trekken (zie fig. 5-A).


Het gaat hier om een horizontale lijn die men op de muur trekt, gewoonlijk een meter boven het niveau van de toplaag. Hiertoe gebruikt men een metselaarswaterpas of een flesjeswaterpas (zie fig. 5-B). Dit toestel bestaat uit een lange rubberen buis aan het eind waarvan twee flesjes in schokvrij plastiek vastzitten, voorzien van een stop. Wanneer het toestel bijna volledig vol water zit laat het via het principe van de kommunicerende vaten toe van op grote afstand perfekt horizontale punten over te brengen ten opzichie van een gegeven vertrekpunt (let erop dat er geen luchtbellen in de buis zitten en ga er niet met je voet op staan...).
De operatie noodzaakt gewoonlijk de tussenkomst van twee personen. leder houdt een uiteinde van het toestel vast en merkt op de muur
een streep aan op de hoogte die de vloeistol in de flesjes aangeelt. Het eigenlijke "muurmerkteken" wordt bekomen door de verschillende
streepjes met een doorlopende lijn met elkaar te verbinden. Dit kan gebeuren met een slaglijn of een gespannen draad ingewreven met kleurkrijt. Je trekt ze aan en laat zedaarop plotsklaps los. Het "muurmerkteken" duidt dus het "1 meterniveau" aan boven de toplaag en dient als basis om loodrecht de hoogtemerktekens van de chape te meten .

 

Opmerking: Een "muurmerkteken» is eveneens noodzakelijk om een hellende chape te maken. Het is soms nuttig in een wasplaats of een garage een licht afhellende chape te voorzien (l of 2 cm per meter) zodat het water op de vloer makkelijk naar de riolering kan worden afgevoerd, via een rioolgat of een sterfput. Deze afvoer ligt veelal in een hoek van het vertrek of in het midden van een van de kanten. Een helling van 1 cm per meter tussen twee extreme punten die 5 meter van elkaar liggen betekent dat er een totaal hoogteverschil van 5 cm za] zijn tussen deze beide punten. Deze hellingslijn wordt bepaald vertrekkende van het "muurmerkteken»: het hoge punt ligt 1 m onder het merkteken, het lage punt 1 m + 5 em (l ,05 m) onder het merkteken.
Het is nuttig om erop te wijzen dat de eventuele helling van de vloer in een keuken of een badkamer gewoonlijk wordt beperkt tot
+/- 0,5 cm per meter en ze naar het centrum van het vertrek wordt geleid, dit ten einde te vermijden dat het spoelwater tegen de plinten of onder de meubels loopt.


 

12:06 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.