27-05-06

Chape of dekvloeren Deel 1

De samenstelling van cementgebonden chapes

Een goede uitvoering van een chape hangt grotendeels af van een juiste dosering van haar hoofdbestanddelen (water, cement, zand en eventueel andere aggregaten of toeslagstoffen) en van de bereiding van het mengsel.
Voor wat de samenstelling betreft gebruiken de meeste vakmensen familierecepten die ze steeds als "de beste" beschouwen. In vele gevallen hebben ze ook gelijk. Hun samenstelling is veelal "de beste" in funktie van het type werk, het materiaal, hun uitvoeringsmethode, de mogelijkheden om zich ter plekke te bevoorraden in grondstoffen, de kostprijs van deze grondstoffen, enzovoort. Oak al zijn de mogelijke doseringen talrijk, wij zullen ons beperken tot enkele typemengsels bestemd voor klassiek gebruik.
Onze typemengsels komen overeen met de kriteria van een goede samenstelling en bieden een aanvaardbaar kompromis tussen de
weerstand na verharding en de soepelheid bij de uitvoering. Ze gelden zowel voor hechtende als voor niet-hechtende chapes.

 


Chape wordt in een laag gegoten

Mengsel 1

150 liter grof rivierzand (korrelverhouding 0/5) voor 1 zak cement van 50 kg PPZ 30. .
Dit eerste mengsel komt ongeveer overeen met +/- 3 delen droog zand voor een deel cement. Uitgedrukt in gewicht vertegenwoordigt dit +/- 350 kg cement per m3 zand.
Met deze dosering bekom je een harde, zogenaamde "niet-spijkerbare" chape.

Mengsel 2

Voor sommige toepassingen, zoals bijvoorbeeld het leggen van gespijkerd parket, moet je een zogenaamde "spijkerbare" samenstelling bezigen:
15O liter grof rivierzand voor 1 zak van 50 kg PPZ 30-cement met 50 liter gebrand vegetaal kurkgranulaat met een kaliber van 1 a 3 mm.


Chape wordt in twee lagen gelegd

De bovenste laag wordt gedoseerd als een eenlagige chape, d.w.z. met een mengsel van het type I of 2 zoals hierboven beschreven.
De onderlaag van haar kant kan worden samengesteld met een relatief geringer cementgehalte en een aggregaat, eventueel anders dan zand.
Hier volgen enkele voarbeelden van mengsels voor onderlagen:

Mengsel 3

1 m3 grof rivierzand voar minimaal 250 kg PPZ 30-cement.

Mengsel 4.

1 m3 steenslaggranulaten van kaliber 2 a 10 mm (zoals porlier-, zandsteen-, kalksteenkorrels) voor 150 kg cement minimum.
In verband met dit laatste mengsel (4) mag ook in dezelfde verhoudingen, maar toch met enige voorzichtigheid, gebruik gemaakt worden van hoogovenslakkenkorrels. Oit produkt is zeer bijtend en wordt best niet gebruikt wanneer metalen stukken of leidingen in de chape worden verzonken.

Er bestaan nog andere mogelijke mengsels, zoals die op basis van lichte toeslag met relatieve thermisch-isolerende eigenschappen: geexpandeerde klei (type Argex), vermiculiet (erts van het mikagenre dat verhit werd), perliel (lavasplit dat chemisch behandeld werd) natuurbims (vulkanische lava, ook puimsteen genaamd), kunstbims (geexpandeerde hoogovenslakken).
De juiste samenstellingen en aanbevelingen voor elk van deze produkten worden geleverd door de onderscheiden fabrikanten.
Algemeen gesproken kan men zeggen dat lichte toeslagstoffen een grote hoeveelheid water ophouden door hun cellenstruktuur (en dat is vervelend). Wees zeer aandachtig omtrent de manier en de duur van het aanmaken (bereiding van het mengsel) en omtrent de drooglijd van de chape voor het leggen van de vloerbedekking. Leef ook de richtlijnen na van de fabrikanten aangaande de manier en de duur van het mengsel (verhoudingen van het mengsel).

12:07 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.