01-05-06

Een opening kappen

Voor het maken van een deur (0,90m x 2,05m) in een bestaande dragende muur :
Voorafgaandelijk nazicht
Het is noodzakelijk dat ter plaatse van de te maken opening en in de onmiddellijke omgeving ervan een aantal zaken moeten nagezien worden. Eerst en vooral dient de muur rondom in goede staat te zijn. Indien er barsten of scheuren zijn moet men deze vooraf herstellen. Ondanks de tijd hiervoor nodig
achten wij het strikt nodig. De latere afwerking zal er trouwens baat bij vinden.
Wat draagt de muur ter plaatse van de toekomstige opening? Deze
vraag wordt beantwoord door na te kijken of de belasting van de bovenliggende delen mooi verdeeld is. Hopelijk is er juist geen balk die dwars op de muur draagt ter plaatse van het werk. Of steunt de volgende verdieping op een kolom die juist boven de te maken opening begint. Of is er reeds een deur op twintig centimeter naast de te maken opening. Ingeval deze nadelige situaties zich  voordoen kan men best nogmaals de gewenste inplanting in overweging nemen. Anders zijn er belangrijke voorzieningen te treffen, meer dan deze waarmee in dit artikel rekening gehouden wordt.
Als alles goed bevonden is, dil wil zeggen als we beschikken over een gezonde dragende muur met een mooi verdeelde belasting, dan kunnen we met het werk beginnen.

Uitvoering

De methode zonder schoring van de bovenliggende konstruktie kan voor openingen tot 1,20 m meestal toegepast worden. Men rekent immers op het boogeffekt dat zich in het metselwerk zal vormen. Indien men echter niet zeker is om geen enkele baksteen op zijn hoofd te krijgen, dan kan men best een middenstoel plaatsen. De lengte van de alzo gevormde bogen in het metselwerk is dan gehalveerd. Vandaar het schema van fig. I.
Gezien het wegkappen van de muur een zekere tijd vergt (inklusief het ruimen van het puin en eventueel het rekupereren van de goede stenen) is het zeker beter slechts het bovenste gedeelte van de opening te maken en onmiddellijk over te gaan tot het plaatsen van de lateien.

 

 


Men bekomt dan volgend werkschema:

I. Kappen van de opening, juist groot genoeg voor het plaatsen van de middenschoor. Zodra mogelijk wordt deze schoor aangebracht en goed opgevijzeld (fig. 2 Dr I).
2. Verder wegkappen van het bovenste gedeelte : gelijk met de opleg van de lateien en zo dat er geen stenen meer kunnen vallen. Een beetje ruimte om te kunnen werken is noodzakelijk. Te weinig wegkappen is het zichzelf moeilijk maken. De breedte van de deuropening wordt eveneens aangezet, bijvoorbeeld tot drie of vier lagen onder de opleg van de lateien (fig. 2 nr 2).
3. Opruimen van het puin. Er is nu nog niet veel en men werkt daarna  gemakkelijker (een voet is snel omgeslagen !).
4. Plaatsen van de lateien (waarschijnlijk twee). Een oplegging van 15cm langs elke kant is een strikt minimum. Er wordt onmiddellijk gevolgd met het opstoppen van de opening tussen latei en hoger metselwerk. De middenschoor niet inklemmen !

5. Indien er nog tijd overblij£t kan men dezelfde dag nog verder naar beneden toe uitkappen; beter is echter 's anderendaags voort te doen (fig. 2 nr 3).

 

Opmerkingen
- De lateien zijn in de handel naar maat verkrijgbaar. Ze bestaan in beton, in voorgespannen beton, in voorgespannen geprafileerd aardewerk alsook onder de vorm van metalen (I) profielen.
- Een I prafiel werkt moeilijker af qua bevestiging der deurkaders en qua pleisterwerk. Bovendien moeten ze tegen roest behandeld worden.
- Het aansluiten tegen het bovenstaand metselwerk moet met veel zorg geschieden. De ganse opening moet volgepropt worden. Voor deze karwei gebruikt men best een rijnzand-eement mortel die sleehts «aardvochtig» ge
maakt is.

12:22 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.