26-04-06

Sifon

In de meeste gevallen zal u bij een vestopping de sifon of waterslot dienen te reinigen. Zo'n sifon is steeds gevuld met water, dit om reukhinder te vermijden.

Het is vrij eenvoudig om dit te reinigen. De meeste voorkomende sifons zijn die zoams afgebeeld, rechtsonder, in pvc of inox. Het volstaat om de beker af te schroven en te reinigen.

Doch is het aan te raden om alle eens te dementeren, reinigen en eens de dischtingsringen te vervangen. Het vergt wat draaiwerk, maar is relatief eenvoudig.

Veel klusplezier !

 

07:04 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Klussen Verstopping

Een van de meest voorkomende euvels aan de huishoudelijke instaliatie is de verstopte afvoer. Meestal blijft zo'n verstopping beperkt tot het sifon waar alierlei kleine voorwerpen, haren, zeepresten en dergelijke achter kunnen blijven, maar verstoppingen in de afvoerleiding zeit kunnen ook voorkomen; vooral bij scherpe bochten en vernauwingen.
Over het algemeen is een sifonverstopping heel simpel op'te lossen met de zogenaamde ontstopper, dat is een halve-bolvormig stuk rubber aan een steel of in een wat luxere uitvoering een soor! fietspomp met een zuiger. Seide systemen werken in principe op dezelfde manier door in de afvoerbuis een vacuum te trekken en zo de verstopping af te breken. Het vacuum komt echter alieen tot stand als in de wasbak of gootsteen een laagje water staat en het overloopgat luchtdicht is afgesloten. Herhaal het ontstoppen enkeIe malen, goed doorspoelen doet dan de rest.

 

Herhaal het ontstoppen enkeIe malen, goed doorspoelen doet dan de rest.
Een ander veel toegepaste methode is het 'verbranden' van de verstopping met een chemisch ontstoppingsmiddel (kristallen die u in het siton moet brengen en met heet water moet begieten, bijvoorbeeld Caustic-soda). Dit soort middelen is heel eftektiet maar ze kunnen bepaalde PVC-kwaliteiten ernstig aantasten. U doet er daarom goed aan het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken en wanneer u zich tot het gebruik ervan genoodzaakt ziet, de leiding langdurig en overvloedig met koud water na te spoelen. In de meeste gevallen is het veel efficienter het sifon schoon te maken door de sifonplug (of bij bekersifons het bekerdeel) te verwijderen. Alleen oude loden sifons moet u vermijden te bewerken (die zijn namelijk zeer kwetsbaar) en u kunt dan beter naar de chemische middelen grijpen.

 

Naast de normale sifonverstopping wit het wel eens gebeuren dat er een verstopping verderop in de afvoerleiding optreedt. In dat geval moet u een ontstoppingsveer huren (bij een installateur of een speciaal gereedschappen-verhuur bedrijf). U brengt deze veer in de afvoerleiding (dat kan heel goed via de opening van de sifonplug) tot u op dj2 verstopping stoot die u dan door de veer met enige krachf heen en weer te bewegen moet proberen weg te duwen.

Mocht de verstopping in de standleiding of zelfs in de grondleiding zitten, dan moet u hef dichtstbijzijnde ontstoppingspunt (in de afvoerleiding zijn zoals u weet op de relevante plaatsen dlt soort punten opgenomen) opzoeken en met de veer de verstopping proberen te bewerken.
Ook een verstopte closetpot kunt u met een veer proberen door te prikken. Anders dan bij een normaal slfon is de afvoer meestal ruim genoeg om dat rechtstreeks te doen. Bij een aantal types zult u achter de closet pot een speciaal ontstoppingspunt kunnen aantreffen. Wanneer u de veer bij zo'n pot niet rechtstreeks door de afvoer kunt wurmen is het mogelijk (voorzichtig) het deksel van dit ontstoppingspunt te verwijderen en de
 
verstopping van daaruit te bewerken.
Wanneer dat gelukt is, moet u na het deksel te hebben aangebracht de voeg met kit waterdicht afsmeren.
Echt vervelend wordt het als de douche- of badafvoer verstopt zit en de ontstopper of het ontstoppingsmiddel niet werkt. Bij de badkuip kunt u nog wel, met enige moeite, via het luikje in de om manteling bij het sifon komen om de verstopping met bijvoorbeeld een veer te bewerken. Het douchesifon daarentegen is in de meeste gevallen onbereikbaar terwljl de ontstoppingsveer veel te stug is om deze, nadat u het roosterplaatje verwijderd hebt, door het siton te krijgen. In die gevallen kunt u echter wellicht nog slagen door een tuinslang zover mogelijk in de afvoer te schuiven en daarna te proberen met warm water de
verstopping weg te spulten.
Ais ook dat niet lukt moet het breekijzer uitkomst bieden.
Maar kljkt u eerst even hoe u de schade kunt beperken. Misschien is het mogelijk de douchebak te verwijderen of wellicht kunt u makkelijk via het plafond van de onderliggende verdieping biJ de afvoer komen. En mogelijkerwijze kunt u zich beter tot een vakman wenden, de beste klusser is degene die niet meerdoetdan hij of zij aankan.

 

06:45 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-04-06

Shangai

Foto van een hotel te Shangai.

12:25 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Woonforum

Een vraag over bouwen, verbouwen, klussen, etc... ?

 

Klik Vragenforum

06:43 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tekening raam zonder rolluik

Mail me indien u de tekening in groter formaat wenst.

 

 

06:29 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

20-04-06

Registratie aannemer

Maar wat betekenen al die nummers ? Zie hier een overzicht zodat u kan nachecken of een aannemer bepaalde werken mag uitvoeren.

Het registratienummer bestaat uit het BTW-nummer gevolgd door 6 cijfers waarvan de eerste 2 de provincie aanduiden.

 

02  Antwerpen
03  Waals Brabant
04  Vlaams Brabant 
05  West-Vlaanderen
06  Oost-Vlaanderen
08  Henegouwen
09  Luik
10  Limburg
11  Luxemburg
12  Namen

 

 

 De volgende 2 cijfers zijn het codenummer (van 01 tot 28)van de voornaamste bedrijvigheid waarvoor de aannemer geregistreerd is.

Het 5de cijfer (0,1,9) verstrekt informatie over het aantal categorieën waarvoor de aannemer geregistreerd is. :

0 = één categorie

1 = verscheidene categoriën

9 = alle categoriën

 

00 = alle categorieen
01 = waterbouwwerken
02 = bijzondere grondwerken
03 = draineringswerken
04 = andere grondwerken
05 = wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken
06 = leggen van kabels en diverse leidingen
07 = spoorlijnwerken
08 = aanleg en onderhoud van diverse terreinen
09 = verkeerssignalisatie
10 = ruwbouw
11 = algemene bouwwerken
12 = schoorsteen- en ovenbouw
13 = slopingswerken
14 = voegwerken
15 = dakwerken en isolatie tegen vochtigheid
16 = thermische en geluidsisolering
17 = vloerbedekking en muurbekleding
18 = stukadoorswerken
19 = restauratiewerken,arduin en marmerwerken
20 = timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
21 = glaswerken
22 = schilder- en behangwerken
23 = metaalconstructies en metalen kunstwerken
24 = industriele pijpleidingen en kanalisatie
25 = centrale verwarming, sanilair en lood- en zinkwerk
26 = elektrotechnische installaties
27 = speciale installaties
28 = diverse werkzaamheden

 

Het 6de en laatste cijfer (0,1,2,3) geeft aan hoeveel werknemers de aannemer tewerkstelt.

0 = geen werknemers

1 =  1 tot 19

2 =  20 tot 49

3 =  50 en meer

 

 

 

 

11:03 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

19-04-06

Belang van een spouwmuur

Het bouwen van eengezinswoningen met spouwmuren is algemeen geworden van tussen de 2 wereldoorlogen. Zo'n muur bestaat uit een binnenspouwblad, een leegte of spouw van 5 tot 8 cm. en een dragend binnenspouwblad.  De twee wanden zijn onder­ling verbonden door niet korroderende metalen ha­ken (gegalvaniseerd, geplastifieerd, in roestvrij staal, koper of brons) die In de voegen geplaatst worden en lichtjes naar binnen hellen. Er worden 5 haken per vierkante meter muuroppervlakte aangebracht:

Voor de buitenwand wordt een gevelsteen gebruikt die sowieso vorstbestendig moet zijn.

 

 

 

De spouw dient hoofdzakelijk om het permanent op­drogen van de muur te verzekeren.  Daarvoor moeten bij het bouwen wel enkele voorzorgen genomen wor­den:

-  een waterdichte laag plaatsen aan de voet van de muur en boven de koppelbalken ;

- om de meter openingen laten In de vertikale voe­gen (10 cm per meter en per verdieplng) boven de­ze waterdichte laag om hel water dat blj hevige re­genval onvermijdelijk in de muren dringt naar buiten af te voeren.

Voor de binnenwand worden meer en meer geperfo­reerde stenen van groot formaat gebruikt, namelijk «snelbouw» (die achteraf bepleisterd worden), maar gevelstenen of volle stenen mogen natuurlijk ook.

Sedert het begin van de energiekrisis woedt er een felle strijd tussen fabrikanten van isolatiematerialen en de aanhangers van baksteen: nu nog staan de steenbakkers erg skeptisch tegenover het opvullen van de spouw met een Isolatieprodukt. Zij vinden het In ieder geval noodzakelijk een luchtlaag van ver­seheidene centimeter te behouden tussen de isolatle en het buitenste spouwblad, dat om waterinsijpeling te vermijden via slecht opgevulde voegen of stenen die van water verzadigd zijn. Zij vinden ook dat de thermische gedragingen van de wand niet enkel moeten gericht ziin op de warmte­overbrengingskoefficient van de muur maar ook op zijn inertiekapaclteiten die serieuze voordelen ople­veren.

 

 

De warmteoverbrengingskoefficient k van een muur voorzien van 7 cm minerale wol in de spouw (met een gevelsteen van 9 cm en een snelbouw van 19 cm) is inderdaad gelijk aan 0,39 W/m 2 K terwijl die zonder isolatie slechts 1,03 W/m2 K zou bedragen.
Trouwens ook al geeft het WTCB toe dat de verluchting in de spouw het opdrogen van de buitenwand en het afvoeren van vocht in het gebouw bevordert, blijft het ervan overtuigd dat het opdrogen essentieel gebeurt via de buitenkant van de gevelmuur.
Het WTCB is wel van mening dat bij een buitenwand met een afvverking die het opdrogen tegengaat (geschilderd metselwerk. geglazuurde stenen), de verluchting van de spouw absoluut noodzakelijk is. Er dienen dan behalve de eerder vermelde afvoeropeningen ook open voegen of verluchtingsroostertjes voorzien te worden boven in de muren. Behalve voor dit speciale geval en ook bii hoge gebouwen die veel van de regen te verduren hebben (waarvoor het WTCB gedeeltelijke opvulling van de spouw aanraadt), is het WTCB voorstander van integrale opvulling van de spouw (1GB 69), dit in tegenstelling tot de steenbakkers.
Gedeeltelijke opvulling heeft volgens het WT
CB twee niet te verwaarlozen nadelen :
- er zouden zlch in de overblijvende spouw mortelbruggen kunnen vormen die de kans op regenwaterinfiltratie vergroten ;
- doordat de voegspecie hier en daar uitstulpt, zijn stijve isolatiepanelen niet overal even goed tegen de binnenwand bevestigd, zodat er zwakke punten ontstaan in de isolatie wat dan weer een verzwakking van de warmteoverbrengingskoefficlent k meebrengt.

 

Er blijft ondanks alles toch nog een punt waarover iedereen het eens is: de metod en die door de meeste metsers gebruikt worden om een muur op te trekken beantwoorden niet meer aan de vereisten van een modern gebouw. De traditie In ons land wil inderdaad dat de metser zijn stelling binnen in het gebouw plaatst, dat hij eerst de buitenwand optrekt, dan de draagmuur en dat hij tenslotte de isolatie in de zo ontstane spouw aanbrengt. Het spreekt vanzelf dat een termische isolatie op die manier niet goed kan aangebracht worden en dat het beter zou zijn aan de buitenkant te werken en eerst de draagmuur te bouwen, dan de isolatie aan te brengen (die zo perfekt kan gekontroleerd worden) en te eindigen met de buitenwand.
Dit procede zou bovendien nog het voordeel hebben de verschillende standpunten te verzoenen en tegelijk een ideaal termisch omhulsel af te leveren. Voor wanneer?

 

02:21 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-04-06

Tekening betonvloer

Tekening van betonvloer met isolatie op volle grond. Wil u de tekening in groter formaat, gelieve me te vragen via mail.

 

 

05:11 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

16-04-06

Overspanning met houten linteel

Tekening Houten overspanning

 

 

Mail me indien u de tekening in groter formaat wenst.

19:47 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Het monteren van een nieuwe tapkraan .

Het eenvoudigste klusje is het ver­vangen van een door middel van een muurplaat op de muur ge­monteerde tapkraan. Deze zit na­melijk met een schroefdraad in de muurplaat vast zodat u de kraan, nadat u de hoofdkraan afgestoten en de kraan geopend hebt, alleen maar hoeft los te draaien. Nadat u een kraan met gelijke(l) schroedraad hebt gekocht omwikkelt u deze schroefdraad met een aantal slagen teflontape en u draait de kraan vervolgens weer in de muur­plaat vast.

 

 

U moet er wel voor zorgen de tape zo om de schroefdraad te wikkelen dat deze er met het monteren niet weer afgedraaid wordt (in de draai­richting, dus met de klok mee')

De kraan moet zo ver mogelijk in de muurplaat gedraaid worden maar hoeft niet muurvast te zitten. U draait de kraan gewoon vast tot hij niet verder kan en draait hem dan terug tot hij netjes recht en na­tuurlijk met de uitloop naar bene­den gemonteerd zit. U zet de kraan open en vervolgens kunt u de watertoevoer weer aansluiten. Zodra het water normaal uit de kraan stroomt is het karweitje ge­klaard en kunt u uw nieuwe kraan dicht draaien.

15:59 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |