26-04-06

Klussen Verstopping

Een van de meest voorkomende euvels aan de huishoudelijke instaliatie is de verstopte afvoer. Meestal blijft zo'n verstopping beperkt tot het sifon waar alierlei kleine voorwerpen, haren, zeepresten en dergelijke achter kunnen blijven, maar verstoppingen in de afvoerleiding zeit kunnen ook voorkomen; vooral bij scherpe bochten en vernauwingen.
Over het algemeen is een sifonverstopping heel simpel op'te lossen met de zogenaamde ontstopper, dat is een halve-bolvormig stuk rubber aan een steel of in een wat luxere uitvoering een soor! fietspomp met een zuiger. Seide systemen werken in principe op dezelfde manier door in de afvoerbuis een vacuum te trekken en zo de verstopping af te breken. Het vacuum komt echter alieen tot stand als in de wasbak of gootsteen een laagje water staat en het overloopgat luchtdicht is afgesloten. Herhaal het ontstoppen enkeIe malen, goed doorspoelen doet dan de rest.

 

Herhaal het ontstoppen enkeIe malen, goed doorspoelen doet dan de rest.
Een ander veel toegepaste methode is het 'verbranden' van de verstopping met een chemisch ontstoppingsmiddel (kristallen die u in het siton moet brengen en met heet water moet begieten, bijvoorbeeld Caustic-soda). Dit soort middelen is heel eftektiet maar ze kunnen bepaalde PVC-kwaliteiten ernstig aantasten. U doet er daarom goed aan het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken en wanneer u zich tot het gebruik ervan genoodzaakt ziet, de leiding langdurig en overvloedig met koud water na te spoelen. In de meeste gevallen is het veel efficienter het sifon schoon te maken door de sifonplug (of bij bekersifons het bekerdeel) te verwijderen. Alleen oude loden sifons moet u vermijden te bewerken (die zijn namelijk zeer kwetsbaar) en u kunt dan beter naar de chemische middelen grijpen.

 

Naast de normale sifonverstopping wit het wel eens gebeuren dat er een verstopping verderop in de afvoerleiding optreedt. In dat geval moet u een ontstoppingsveer huren (bij een installateur of een speciaal gereedschappen-verhuur bedrijf). U brengt deze veer in de afvoerleiding (dat kan heel goed via de opening van de sifonplug) tot u op dj2 verstopping stoot die u dan door de veer met enige krachf heen en weer te bewegen moet proberen weg te duwen.

Mocht de verstopping in de standleiding of zelfs in de grondleiding zitten, dan moet u hef dichtstbijzijnde ontstoppingspunt (in de afvoerleiding zijn zoals u weet op de relevante plaatsen dlt soort punten opgenomen) opzoeken en met de veer de verstopping proberen te bewerken.
Ook een verstopte closetpot kunt u met een veer proberen door te prikken. Anders dan bij een normaal slfon is de afvoer meestal ruim genoeg om dat rechtstreeks te doen. Bij een aantal types zult u achter de closet pot een speciaal ontstoppingspunt kunnen aantreffen. Wanneer u de veer bij zo'n pot niet rechtstreeks door de afvoer kunt wurmen is het mogelijk (voorzichtig) het deksel van dit ontstoppingspunt te verwijderen en de
 
verstopping van daaruit te bewerken.
Wanneer dat gelukt is, moet u na het deksel te hebben aangebracht de voeg met kit waterdicht afsmeren.
Echt vervelend wordt het als de douche- of badafvoer verstopt zit en de ontstopper of het ontstoppingsmiddel niet werkt. Bij de badkuip kunt u nog wel, met enige moeite, via het luikje in de om manteling bij het sifon komen om de verstopping met bijvoorbeeld een veer te bewerken. Het douchesifon daarentegen is in de meeste gevallen onbereikbaar terwljl de ontstoppingsveer veel te stug is om deze, nadat u het roosterplaatje verwijderd hebt, door het siton te krijgen. In die gevallen kunt u echter wellicht nog slagen door een tuinslang zover mogelijk in de afvoer te schuiven en daarna te proberen met warm water de
verstopping weg te spulten.
Ais ook dat niet lukt moet het breekijzer uitkomst bieden.
Maar kljkt u eerst even hoe u de schade kunt beperken. Misschien is het mogelijk de douchebak te verwijderen of wellicht kunt u makkelijk via het plafond van de onderliggende verdieping biJ de afvoer komen. En mogelijkerwijze kunt u zich beter tot een vakman wenden, de beste klusser is degene die niet meerdoetdan hij of zij aankan.

 

06:45 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.