16-04-06

Solderen

Het ronddraaien van onderdelen kan naluurlijk niet

als de te solderen onderdelen al aan de muur bevesllgd zijn. Oat is niet bezwaarlijk, omdat soldeer makkelijk random de Ie verbinden onderdelen vloeit.

Ais u de beide buiseinden en de sok op deze wijze vertind hebl, schuift u de verbinding in elkaar. Nu verhit u de verbinding op­nieuw, zodat het soldeer weer vloeibaar wordt en de ruimle tus­sen leidingbuis en sok dichlvloeit. Oil gaal erg snel, zodra dat ge­

beurd is haalt u de brander weg en zorgt u ervoor dat de verbinding niet beweegt totdat ze afgekoeld is. Veeg met een voehtige doek uifbruisend soldeer meteen weg (dan onstaat een mooiere verbin­ding). Het is over het algemeen niet raadzaam de verbinding te la­ten 'schrikken' (getoreeerd in wa­ter laten atkoelen). Wees vooral niet te overdadig met het vloeimid­del 8-39, want dat kan tot inwendi­ge eorrosie leiden, ot het gebruik van sol deer, waardoor de buis, kraan of wat dan ook plaatselijk verstopt kan raken.

De brander kan uiteraard behoor­lijke besehadigingen aan muren of wandafwerking veroorzaken, wat u eehter heel eenvoudig kunt ver­mijden door tussen de te solderen verbindingen en de muur een plaatje asbest of iets dergelijks te houden.

 

Er is een heel scala van soldeerfit­tingen (afbeelding) waarmee elke verbinding, boeht, aansluiting of wat dan ook gemaakt kan worden. Over het algemeen moeten seher­pe haakse verbindingen, waar mo­gelijk, vermeden worden en am die reden zullen installateurs over het algemeen zoveel mogelijk de leiding in de vereiste vloeiende vorm buigen met een buigtang of buigveer. Na even oefenen kunt u dat oak. De veer of de tang kunt u huren.

03:53 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.