16-04-06

Het maken van verbindingen

Over het algemeen zal een be­hoorlijk aangelegde drinkwaterin­stallatie eigenlijk nooit kapot gaan. In een bestaande situatie (het werkterrein van een klusser) zal het aanleggen van waterleidlngen en het maken van verbindingen dus beperkf blijven tot uitbreidln­gen van het sanitair en natuurlijk veranderingen t.g.v. verbouwin­gen.

Bij grootscheepse verbouwingen en herzieningen van het interne installatlesysteem is het altijd zaak een deskundige naar zijn mening te vragen. Maar voor een extra wastalel of de installatie van een douche of bad is dat bepaald niet nodig.Breng voor uzelt eerst de situatie eens even in kaart, zodat u de nieuwe leidingen zo kort (vooral de warmwaterleiding dus) moge­lijk kunt houden (beperk materiaal­verspilling) .

Er zijn nu twee principemogelijk­heden bij het aanleggen van het nieuwe leidingstuk. U kunt:

- alle verbindingen solderen of knelfittingen toepassen.

 

Solderen

Solderen is een techniek waarbij twee stukken metaal van dezelfde of verschillende soort door een gemakkelijk vloeibaar mengsel van metalen (in dit geval een tin­loodlegering) met elkaar worden verbonden en dat is iets heel an­ders dan lassen. Twee stukken buis bijvoorbeeld worden aan el­kaar gesoldeerd met behulp van een 'sok'. Tussen de sok en de stukken buis wordt soldeer aange­bracht, waardoor de verbinding waterdicht is geworden, maar be­slist geen grote trekkrachten op kan nemen.

Wanneer u besluit te solderen moet u ervoor zorgen dat de lei­dingstukken haaks worden alge­zaagd en dat met een vijl aan de binnen- en buitenkant van de buis de bramen worden verwijderd,

De buitenkant van de buizen en de binnenkant van de sok schuurt u vervolgens met lijn schuurpapier glanzend schoon,

Over het algemeen kunt het beste het zogenaamde loodsoldeer (40% tin, 60% lood) gebruiken, maar vaak is tinsoldeer (50% tin, 50% lood) ook prima, Dit laatste heeft als voordeel dat he! makkelij­ker vlaei!, maar loodsoldeer is sterker. De werktemperaturen van

lood- en tinsoldeer zijn resp, 210 en 2400 C,

We gaan nu de buitenkanten van de buizen (voor zover het de ver­binding betreft natuurlijk) en de binnenkant van de sok 'vertinnen', Breng eerst het vloeimiddel 5-39 (een zuur, dat de metalen delen schoonetst) op he! onderdeel aan dat u onderhanden heeft en verhit vervolgens het onderdeel met de soldeerbrander, Er zijn heel een­voudige hobbybranders te koop maar soldeerpislolen en -bouten zijn voor dil soort klussen onbruik­baar.

Ais hel onderdeel heel genoeg is, laal u het sol deer (op rol of in staaf­vorm) over het schoongeschuur­de en geetste stuk van de leiding­bUis vloeien (soldeer vloeit gelijk­malig uit, zodra de buis heet ge­noeg is). Oraai het onderdeel rand zOdat het geheel onder een dun laagje soldeer zit.

 

 

 

 

03:51 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.