15-08-05

isolatiepremies

Een goed geïsoleerde en tochtvrije bouwschil is voorwaarde en basis voor vermindering van energieverbruik en van de daardoor veroorzaakte luchtvervuiling.
Goede thermische isolatie is niet alleen economisch maar ook ecologisch de meest aantrekkelijke
oplossing ter verbetering van het wooncomfort. Daarom is het belangrijk om eerst maximaal te
isoleren. De dan nog benodigde energie voor verwarming of koeling kan dan veel efficiënter opgewekt worden. In de regel geldt: hoe dikker isoleren hoe beter. Dit geldt zowel voor de thermische, de  akoestische als de brandwerende prestatie van een gebouwconstructie.

Op nationaal en internationaal niveau worden maatregelen ter vermindering van het energieverbruik in gebouwen sterk bevorderd. Voor vergunningsplichtige renovaties en uitbreidingen moet in België
voldaan worden aan minimum warmteweerstanden die zijn vastgelegd bij wet.


Wie renoveert kan bij het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden op een extra ruggesteuntje rekenen van de diverse overheidsinstanties en energiebedrijven.
Om het totale energieverbruik te verminderen en zodoende een bijdrage te leveren aan de  bescherming van het milieu, kent de federale overheid, sinds het begin van 2003 belastingvermindering toe. Ook andere (overheids-)instanties stellen premies beschikbaar om het energieverbruik te verminderen.

Voor een uitgebreid en aktueel overzicht van alle isolatiepremies verwijzen wij u door naar
De Isolatiepremiewijzer.


10:51 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |