19-07-05

Regenwater gebruiken: vier vliegen in één klap

 

Drinkwater wordt almaar schaarser. Nochtans gebruikt de gemiddelde Vlaming dagelijks ongeveer 120 liter van dit kostbare goed. En dit voor toepassingen waarvoor net zo goed regenwater gebruikt kan worden. Dit hemelwater is gemakkelijk op te vangen en bovendien gratis. Vandaar ook dat de decreetgever de verplichting heeft ingebouwd om bij nieuwbouwprojecten in een regenwaterput te voorzien. Zo sla je vier vliegen in één klap: je helpt mee overstromingen voorkomen, je bent zuiniger met het kostbare drinkwater en bespaart dus ook op de waterfactuur én milieuheffing. 

Met het oog op een betere regenwaterhuishouding vaardigde de Vlaamse regering op 29 juni 1999 een bouwverordening uit die een hemelwaterput verplicht voor iedere nieuwe of verbouwde gezinswoning.
Deze put moet een minimuminhoud hebben van 3 000 liter. De put moet minstens het water van de helft van het dakoppervlak ontvangen. Op de put moeten een pomp en een overloop aangesloten zijn. Deze laatste moet uitmonden in een gracht, een infiltratiebed, een oppervlaktewater of de afvoer van regenwater. De verordening is niet van toepassing op rijwoningen van minder dan 6 m breed of woningen op een perceel van minder dan 3 are.

Toepassing

Hoe ga je nu om met het verzamelde regenwater? Een eerste afweging is dan hoeveel kan je gebruiken? Als we uitgaan van het verbruik van de gemiddelde Vlaming, krijgen we onderstaand beeld:
Spoeling toiletten: 43 liter
Linnen was: 16 liter
Tuin: 5 liter
Poets: 5 liter

Samen: 69 liter/dag of zo een 25 000 liter per jaar (of 25 m³) per persoon of 100 m³ voor een gezin met 2 kinderen. Natuurlijk is dit een grove schatting. In jouw concrete situatie kunnen daar wel belangrijke verschillen op zitten.

Hoeveel water kan je verzamelen?

De gemiddelde neerslag varieert wat in ons land, maar je mag ervan uitgaan dat er jaarlijks gemiddeld tussen de 700 en 1 000 mm neerslag valt, met andere woorden tussen de 700 en 1 000 liter per m². Er is ook wat verschil van maand tot maand: februari, maart en april zijn - in tegenstelling tot wat men zou verwachten - wat droger, juli en augustus zijn de natste maanden. Als je dus een dak hebt van 100 m² (let wel: het gaat om het geprojecteerde oppervlak, dus het grondoppervlak) valt daar gemiddeld 800 * 100= 80 000 liter of 80 m³ op.
Een deel komt in de regenpijp terecht, meestal kan je rekenen op 80%,(80 m³ * 80%= 64 m³) en een deel gaat verloren in de filter zodat je ook daar maar 85% overhoudt (64 m³ * 85%= 54,4 m³). Let wel, dit is de hoeveelheid per jaar, dit betekent natuurlijk niet dat je een tank moet installeren van 54,4 m³. Een goede tank is niet te klein. Anders val je binnen de kortste keren zonder regenwater. Maar ook niet te groot, want een tank moet af en toe leeglopen om dan weer vol zuiver regenwater te lopen en de meerkost kan je dan beter vermijden.

Vuistregels

Als de hoeveelheid water, die je nodig hebt, ongeveer gelijk is aan hetgeen op het dak valt, vermenigvuldig je dat getal met 0,06. In ons voorbeeld : 54,4 m³ * 0,06= 3,264. Hier denken we dus aan een tank van 3 tot 3,5 m³.
Is het verschil groter dan 20% en kleiner dan 50, dan vermenigvuldig je de vraag met 0,03. Een voorbeeld: ons gezin heeft een vraag van 100 m³, het aanbod is 54,4 m³, de tank wordt 100 * 0,03 = 3 m³

Voorwaarden

Een tank moet natuurlijk een lange levensduur hebben. Bovendien wil je zo weinig mogelijk bacteriën en algen. De tank wordt daarom liefst koel, maar vorstvrij (dus diep genoeg in de grond) geplaatst, Zorg ook dat er geen lichtinval mogelijk is en dat de tank goed is afgesloten. Natuurlijk is er ook een deksel, zodat je hem goed kan onderhouden.

Bronnen: VMM - E.Jansseune - E H2O techniek   www.livios.be12:35 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Baksteen versus betonsteen

Wanneer je een woning wil bouwen is het belangrijk dat je een goede basis kiest, nl. de steen waarmee het gebouw wordt opgetrokken. Die bepaalt niet alleen de stevigheid, isolatie en vochtwering van het huis, maar ook het uiterlijk. Kies je daarbij best voor een klassieke baksteen of voor een moderne betonsteen? Dominique Nassen van Vandersanden en Dieter Van Rossem van Edelbeton zetten de voordelen van respectievelijk baksteen en betonsteen op een rijtje
 

Voordelen van baksteen

1. Een erg veelzijdig product

Bakstenen zijn toepasbaar in alle mogelijke architectuurstijlen. Zo kiest men vaak strakke en uniforme tinten voor de moderne bouwstijl, zachte pastelkleuren voor de hedendaagse stijl en genuanceerde –al of niet verouderde– stenen voor de eerder klassieke woningen. Voor elk wat wils. Een baksteen geeft een woning altijd een tijdloos karakter.

2. Een warm product

Een baksteen wordt gebakken uit leem, zand en mineralen en is dus puur natuur. Een bakstenen gevel straalt daarom altijd een zekere warmte uit. Niet enkel op esthetisch vlak, op warme dagen gebeurt dit ook letterlijk. Een bakstenen huis biedt namelijk warmtecomfort. De baksteen slaat dan overdag de warmte op om ze ’s avonds en ’s nachts terug af te geven. Hierdoor blijft het binnen koeler en reageert het gebouw minder snel op wisselende buitentemperaturen.

3. De ideale oplossing in ons vochtig klimaat

Door haar typische gematigd poreuze aard is een baksteen de gevelbekleding bij uitstek in het vochtige klimaat van West-Europa. Niet voor niets is de baksteen zo immens populair in onze regio’s. Het hogere buffervermogen van de gevelsteen zorgt ervoor dat veel minder vocht in de spouw doordringt, terwijl een baksteen ook zeer snel het opgenomen water laat verdampen. Die goede porositeitswaarde leidt ook tot een veel betere hechting met de mortel. Hierdoor kan de aannemer veel baksteenlagen op een dag metselen en wordt de verwerkingskost in grote mate gedrukt.

4. Natuurlijke veroudering

In het vakjargon heet het dat een baksteen patineert, waarmee wordt bedoeld dat een baksteen na verloop van jaren wel veroudert maar toch zijn typische en frisse cachet behoudt. Een bakstenen huis blijft een bepaalde charme uitstralen. Bakstenen hebben zelfs een tweede leven, getuige daarvan de erg gegeerde recuperatiestenen. Een erg duurzaam product dus.

Voordelen van betonsteen

1. Duurzaam

Beton is een materiaal dat door de eeuwen heen zijn duurzaamheid heeft bewezen. Dankzij de huidige technische mogelijkheden is men erin geslaagd om een hoogwaardig product te brengen dat aan de strengste kwaliteitseisen qua waterdoorlaatbaarheid, dampdiffusie, weerstand tegen bevuiling, enz. voor gevelstenen voldoet. De nog lopende bouwfysische proeven aan de universiteiten hebben dit reeds volop bewezen.

2. Maatvast en gelijkmatig

Door de grote maatvastheid en gelijkmatigheid van kleur en structuur van de betonsteen bekomt men een strak metselwerk dat perfect past in de moderne architectuur. In de huidige trend van gelijmd metselwerk kunnen betonstenen dan ook gemakkelijk toegepast worden. Mede dankzij de evolutie bij de mortelproducenten gaat dit gepaard met een hoog rendement voor de aannemer.

3. Op maat van de klant

Bij gelijkmatig gekleurde betonstenen, die relatief weinig aandacht opeisen, komt het vormenspel van de creatieve architect in zijn ontwerp beter tot uiting. Tevens kan de meer traditionele bouwer ook genuanceerde betonstenen bekomen in de kleur en de structuur zoals hij verkiest. Betonstenen kunnen dus 'op maat' van de klant geproduceerd worden, wat het individuele karakter ten goede komt.

4. Combineerbaar

Door de oneindige reeks van mogelijkheden van kleurvaste, eenvormige of genuanceerde tinten en texturen (van glad tot gekloven) kan de klant, in samenspraak met de architect, de perfecte combinatie plannen met ramen, deuren en dakbedekkingen. De fabrikant zal steeds ten dienste staan voor eventuele verdere inlichtingen.

Bron : www.livios.be


12:30 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |