30-04-05

Prijzen Cellenbetonblokken

Hieronder enkele prijzen van cellenbetonblokken. Opgelet ; deze prijzen zijn één jaar oud. Dus doe er voor alle zekerheid een 10 % bij, alsook de btw 21 %. Prijzen zijn van kwaliteitsprodukten, uit een ernstige bouwhandel.

omschrijving aantal/pal ...                detail...             per 20
 
Blokken 60/05/25192  st                  0.89                 0.86
            60/07/25 136 st                  1.24                 1.20
            60/10/25 96 st                    1.77                 1.72
            60/15/25 64 st                    2.61                 2.53
            60/20/25 48 st                    3.46                 3.36
            60/24/25 40 st                    4.16                 4.04 .
            60/30/25 32 st                    5.11                 5.05
U-blokk 60/25/20 40 st                    10.60                9.54
            60/25/24 32 st                    12.72                11.45
            60/25/30 24 st                    15.89                14.30
 
TARIEF LATEIEN : per stuk

 125/25/10 cm 20  st            15.
 125/25/15 cm 14  st            21.50
 125/25/20 cm 10  st            29.
 150/25/10 cm 20  st            17.
 150/25/15 cm 14  st            25.50
 150/25/20 cm 10  st            34.
 150/25/24 cm 8   st              41.
 150/25/30 cm 6   st              51.

 200/25/10  cm 12 st     23.­

 200/25/15 cm 12 st      34.­

 200/25/20 cm 8 st       45.50

 200/25/24 cm 8 st       58.­

 200/25/30 cm 6 st       68.­

 250/25/15 cm     43.­

 250/25/20 cm     57.­

 250/25/24 cm     68.25

 250/25/30 cm     86.­

 300/25/15 cm 12 st     51.25

 300/25/20 cm 8 st       69.­

 300/25/24 cm 8 st       82.­

 300/25/30 cm 6 st      103.­

TARIEF U-LATEIEN          BR 20 CM   BR.24 CM   BR.30 CM

6.03 M X 25 CM            177.-     213.-      266.­

5.00 M X 25 CM            147.-     176.-      220.­

4.00 M X 25 CM            118.-     141.-      177.­

3.50 M X 25 CM            103.-     124.-      154.­

3.00 M X 25 CM 88.-       106.-      132.­

2.50 M X 25 CM 74.-       88.-      110.­

2.00 M X 25 CM 59.-       71.-       88.­

YTONGHULPSTOFFEN :

 25 KG YTOCOL LIJMMORTEL    7.10

25 KG YTONGFILL/YTOREP HERSTELLINGSMATERIAAL    20.45

17 KG ADYTONG (YTONG-ADD)MORTELTOEVOEGING       28.40

15 LT YTONGVAST VOORSTRIJKMIDDEL                31.00

10 KG ALSECCO REPARATIEMIDDEL VR BUITEN         18.45

YTONG GEREEDSCHAPPEN :

LIJMKAM 5 CM   10.00

7 CM      10.00

10 CM     10.50

15 CM     11.00

20 CM     12.00

24 CM     13.00

30 CM     14.50

RUBBEREN HAMER 6.00

BLOKKENRASP 14.50

SLEUVENTREKKER 13.50
14:48 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Enkele prijzen rolering isolatie

Hieronder enkele prijzen van riolering en isolatie. Opgelet ; deze prijzen zijn één jaar oud. Dus doe er voor alle zekerheid een 10 % bij, alsook de btw 21 %. Prijzen zijn van kwaliteitsprodukten, uit een ernstige bouwhandel.
 
 
 
 
PVC buis 110 L=3m grijs ST     € 8,6400
PVC buis 110 L=5m grijs ST   € 13,6500
PVC buis 125 L=3m grijs ST   € 10,0000
PVC buis 125 L=5m grijs ST   € 15,8600
PVC buis 160 L=3m grijs ST   € 13,3700
PVCbuis160L=5mgMjs ST   € 21,1500
PVC toezichtput 250 met profielbodem H50ST € 19,0000
PVC toezichtput 250 met vlakke bodem H50ST € 19,0000
PVC aansluiting 110 voor toezichtput ST € 4,3000
PVC sifonaansluiting 125 voor toezichtputST € 16,0000
PVC aansluiting 160 voor toezichtput ST € 5,5000
Regenput 15000 L - geleverd, niet gelostST € 1.172,0000
Spouwplaat rockfit 434 - dikte 4em RockwM293,60 € 5,0200
Spouwplaat 433 - dikte 4 cm Rockwool M296,00 € 3,2000
Perinsul45/5/9 LM    € 14,2300
Perinsul45/5/14 LM    € 19,6700
Perinsul45/5/19 LM    € 20,4400
Vloerplaat 501 - dikte 2cm RockwoolM2 86,40 € 2,9400
Vloerplaat 501 - dikte 3cm RockwoolM2 86,40 € 4,5600
Catnicprofiel L=1,40m lengte ST  € 25,8926
L-ijzer gegalvaniseerd 80/80/8 LM  € 15,8760
Brickforee'rond 2,70 m x 5   cm ST  € 1,6529
Brickforce rond 2,70 m x 10 cm ST  € 1,6529
Brickforce rond 2,70 m x 15 cm ST  € 1,6529

13:42 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-04-05

Over cementeren bezetten plakken bepleisteren ... deel 1


Hier bespreken we een techniek die een bijzondere kennis vereist en een paar vlotte handen: met name de pleistering, om het even of het gaat om
het binnen- of buitenbepleisteren. We hebben hier immers te maken met de 'final touch', de laatste stap voor men begint te
schilderen. De konsekwenties zijn duidelijk: fouten zullen niet meer kunnen verdoezeld worden.

Gips komt voor als waterhoudende zwavelzure kalksteen, in de zuiverste toestand, het albast (groeven in Frankrijk, Duitsland en
Engeland). Door verhitting in gemetselde ovens gaat het aanwezige water gedeeltelijk verdampen en bekomt men, na malen, het gips.
Naargelang de verhitting bekomt men verschillende soorten gips:

 
 
- stukadoorgips
Wordt gebruikt als toeslag van kalkpleistermortel teneinde deze sneller te doen verharden, het uitzicht ervan witter te maken en de krimp te

beperken.
 
- Estrichgips of anhydriet

In Nederland en Duitsland wordt Estrichgips veel gebruikt als grondstof voor dekvloeren (chapes) voor linoleum, vinyl of tapijt. Ook voor

binnenpleisterwerken is anhydrict een uitmuntende grondstof, omdat het veel harder wordt dan kalkmortel en volledig barstvrij is.
Voorbereiding van de oppervlakken
Al te vaak worden de regels in verband met het aanbrengen van een goede bepleistering, een goede verf, bekeken zonder inachtneming van de aard

en de voorbereiding van het oppervlak voor de bepleisteringen.
 
- Reinigen, schuren, ontstoffen van het oppervlak

Het oppervlak moet ruw zijn en geen enkel element mag afbrokkelen of loskomen bij het afkrabben. De voegen van het metselwerk zullen worden

afgekrabd op een minimale diepte van 1 cm. Verfresten moeten worden verwijderd en de gladde delen die niet behandeld kunnen worden zullen
worden gewapend met cen vlechtwerk in verzinkt staal voor de hechting van de bepleistering.

- Gaten en barsten dichten

Het oppervlak moet ruw zijn maar niettemin een voldoend regelmatig oppervlak vertonen. Het mag barsten noch gaten vertonen: deze moeten gedicht

worden met cementmortel voor de bepleistering. Er moet voldoende tijd in acht genomen worden voor de verharding van deze mortel.
 
- Het metselwerk bevochtigen

Men moet vermijden dat het metselwerk het vocht door kapillariteit gaat opzuigen op het ogenblik dat de bepleistering wordt aangebracht.Het

bevochtigen gebeurt in twee of drie keren zodat de ondergrond progressief wordt doordrenkt. Een slechte bevochtiging kan hechtings- en
barstproblemen veroorzaken.

   Enke1e bijkomende raadgevingen:

- wacht tot het gebouw stabiel is: een kleine barst komt duidelijk tot uiting op een glad oppervlak;
- ondergronden bestaande uit verschillende materialen moeten door verankering of door verstevigingen in jute of in vlechtwerk met een breedte

van minimaal 10 cm onderling verbonden worden;
- een bepleistering za1 nooit een onderbreking in het oppervlak kunnen verbergen. Een uitwendige barst zal altijd opnieuw opduiken;
- men brengt best een antiroestverf aan op de metalen delen die oorspronkclijk niet tegen korrosie werden behandeld.


De bereiding van de mengsels

De traditionele pleistermortels die ter plaatse bereid worden zijn vandaag de dag wat voorbijgestreefd. In de plaats komen pleisterklare

mortelsoorten, hetgeen het werk aanzienlijk vergemakkelijkt en die een minder delikate mengeling en dosering vereisen. Deze mortelsoorten
worden «eenlagig» genoemd, in die zin dat een enkele laag, met een dikte tussen 0,5 en 1 cm minimaal en 3 tot 4 cm maximaal, kan volstaan om de
funkties te verzekeren waarvoor anders drie lagen noodzakelijk zijn.
Deze pleisters worden verkocht onder de vorm van een wit poeder voornameJijk samengesteld uit gips, kalkhydraat, hindingsvertragers en

waterophouders.
 
De eigenlijke bereiding

Het aanmaken, dat wil zeggen, het mengen met water, gebeurt door het geleidelijk gieten van het gipspoeder in een fijne regen in proper water

(niet omgekeerd). De verhoudingen gips-water verschillen lichtelijk naar gelang van de produkten. Er zijn gemiddeld 24 tot 28 liter water nodig
per 40 kg gips. De beste manier om te mengen bestaat erin op je elektrische boor een lange boorkop te monteren die men ook wel
'spiraalschroefmengen' noemt.
Wanneer het mengsel na dertig minuten 'te stijf» wordt', is het onbruikbaar. Het komt er dus op aan kleine opeenvolgende hoeveelheden te
bereiden. Het gemiddeld verbruik bedraagt om en bij de 10 kg per m² en per cm dikte.
Manuele pleister
Dit is een gebruiksklare pleisler die wordt geleverd in zakken van 40 kg. Deze pleister kan worden aangebracht op alle soorten metselwerk met

uitzondering van niet absorberende gladde oppervlakken. Erg absorberende ondergronden (cellenbeton...) moeten voor toepassing worden hehandeld.
Hechtingspleister
Dit is een eenlagige pleister die bijzondere hechtingseigenschappen bezit. Hij moet met de hand worden aangebracht in een minimale dikte van 5

mm. Oit soort pleister is uitermate geschikt voor de afwerking van absorberende gladde oppervlakken. Een beton dat weinig of niet absorbeert
zal vooraf moeten behandeld worden met een hechtende grondlaag.
 
Afwerkingspleister

Het gaat hier om een gipspleister die bijzondere hechtingskwaliteiten bezit, en speciaal geschikt is voor het hechten en de afwerking van

elementen in kalkzand. steen, cellenbetonblokken en gipsblokken. Dit soort pleister is niet geschikt wanneer de ondergrond moet bekleed worden
met faïencetegels.
Bron : tijdschriften "Beter Verbouwen"13:44 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Over cementeren bezetten plakken bepleisteren ... deel 2

Gebruik
 
 - Toepassing
 
'De pleister wordt met de troffel geworpen'. Wanneer het oppervlak dikten vereist van meer dan 3 tot 4 cm, moet het werk in verschillende lagen
worden gedaan. Volg steeds de aanwijzingen van de fabrikant: hetzij vers op vers, hetzij na oppervlakkige droging en na kammnen van het
oppervlak, een wachttijd van ongeveer drie uren.
 
- Afreien
 
Om de pleister vertikaal en horizontaal te spreiden, gebruikt men de rechte regel in aluminium, reilat of trapeziumlat genaamd. Met een heen-
en weerbeweging, van onder naar boven en door de lat schuin te houden, effent men op een vrij regelmatige manier onmiddellijk na het
aanbrengen.
- Verdichten
Het verdichten van het oppervlak gebeurt met een speciale verdichtingstroffel, zowat 30 tot 60 minuten na het beeindigen van de bereiding van
het mengsel, op een moment dat de pasta van de pleister reeds vrij vast en hard is geworden.

- Opschuren
 
De voorlaatste operatie is het opschuren. Dit gebeurt met een plakspaan (die men kan maken met een stuk vilttapijt dat men kleeft op een plank
voorzien van een handgreep). Deze operatie dient om de strepen en de oneffenheden die nog zichtbaar zijn, te verwijderen. Ze moet plaats hebben
60 tot 80 minuten na het voltooien van de bereiding van het mengsel. Voor deze ingreep maakt men het oppervlak nat door verstuiving en gaat men
met draaiende bewegingen al schurend over het oppervlak. Een en ander heeft de vorming van kalkmelk op de muur tot gevolg.
 
- Afwerking
 
Voor het schilderen of behangen is het steeds mogelijk een nog gladdere afwerking te bekomen door het opschuren verder te zetten met lichte
hand. Vakmensen of zeer goede knutselaars gaan zover dat ze erin slagen een gladde, blinkende of matte afwerking te bekomen.

13:42 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Over cementeren bezetten plakken bepleisteren ... deel 3

Droogpleisleren
 
We hebben hier te doen met een afwerking met behulp van prefabelementen zoals platen en blokken.
Gipsplaten
De gipsplaat bestaat uit een kern in gips en de buitenzijden in een speciaal karton. Ze zijn beschikbaar in verschillende dikten en hun boorden
hebben variabele profielen die bepalen of een wapeningsband al dan niet noodzakelijk is.
 
- hun hechting aan de muren
 
De staat waarin de muren zich hevinden bepaalt de manier waarop de platen maeten gehccht worden. Ze kunnen gekJeefd, gespijkerd of geschroefd
worden (deze 2 laatsten op een houten geraamte of op een metalen struktuur)
Het spijkeren gebeurt met een hamer met afgeronde kop, zodat de plaat niet wordt beschadigd.Plaats de spijkers op minimum  1 cm van de

langsboord.
Het schroeven moet bij voorkeur gebeuren met een elektrische schroevedraaier voorzien van een stootvlak of eventuecl met een boor, uitgerust

met adaptor. De schroeven moeten zich eveneens op minimum 1 cm van de rand bevinden.
Zoals elk basismateriaal in gips moet men deze platen tegen elk permanent kontakt met vocht beschermen (bijvoorheeld met een geraamte dat tegen

een vochtige muur wordt aangebracht). In geval waarin geen enkele isolatie tegen de buitenmuur kan geplaats worden (de beste oplossing),
bestaan er komposietpIaten (isolatie-gips) die zeer praktisch zijn.
 
- hun hechting aan de zoldering
 
De te volgen methode is identiek met die van de plaatsing van platen tegen muren op een houten geraamte. Het metalen systeem dat gebruikt wordt
voor wanden heeft eveneens een variante voor de realisatie van valse zolderingen. De ruimte tussen de zolderingen kan worden gebruikt om een
(thermische of akoestische) isolatie in te bouwen.

13:41 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Over cementeren bezetten plakken bepleisteren ... deel 4

Gipsblokken 
 
Yoor de verwezenlijking van binnenwanden, kan men eveneens gipsen tegels of blokken gehruiken. Deze blokken hebben gewoonlijk:
- een goede mechanische weerstand
- een goede vuurbestendigheid
- een gunstigere thermische en akoestische isolatie (gezien hun massa voor de absorptie ).

Deze blokken worden gemaakt met pen- en gatverbindingen teneinde hun plaatsing te vergemakkelijken die gebeurt met verlijming. Er bestaan verschillende dikten (van 5 tot 10 cm), deze tegels worden volledig droog geleverd (let er we] op ze op de werf te beschermen) en hebben een glad oppervlak. Yoor de afwerking (schilderen of behangen), stopt men de porien en de voegen dient met een lijm op basis van gips.

Het cementeren of bezetten

Het buitencementeerwerk wordt pas uitgevoerd nadat de buitenkant volledig is afgewerkt. Metselwerk in betonblokken moet tenminste reeds drie maanden zijn voItooid, zodat het geheel voldoende is gedroogd vooraleer men overgaat tot cementering.
Om barstvorming te voorkomen (krimpbarsten), wordt de raad gegeven de oppervlakken vooraf tc bedekken met aangepaste stoffen. Dit wapent de cementering. De beste tijd voor de uitvoering is kalm weer en betrokken lucht. De aan de gang zijnde werken of de voltooide werken moeten worden bedekt met zeilen om ze te beschermen tegen de zon of de regen. Er moeten ook voorzorgen worden genomen am een te vlugge droging of de vorst tegen te gaan (het oppervlak gedurende enkele dagen vochtig maken).

13:39 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-04-05

Sanitaire installaties - moderne loodgieterij

Het systeem voor sanitaire – en verwarmingsinstallaties met het buis - in - buissysteem is een systeem voor de zelfplaatser dat geen speciale
kennis vereist.
Speciaal gereedschap is evenmin noodzakelijk, behalve misschien een speciale snijtang voor kunststofbuizen. Tevens biedt het gebruik van de

speciale buizen in vernet polyethyleen een aantal belangrijke voordelen t.o.v. de metalen, de gewone polyethyleen en pve buizen.
 
HET SYSTEEM
Er kunnen ontelbare installatiemogelijkheden worden verwezenlijkt met dit kompleetsysteem van plastic buizen, verbindingsstukken, ver-
deelkollektoren, inbouwdozen en kasten. Het  buis–in-buissysteem kan vergeleken worden met een elektrische installatie van de woning. Vanuit
een verdeelkast met zekeringen vertrekken plastic buis leidinen naar een lichtpunt of stopkontakt (of eventueel enkele lichtpunten of
stopkontakten). De kabels worden door een in de muur weggewerkte mantelbuis getrokken. Het buis-in-buissysteem werkt min of meer op hetzelfde
principe. Maar de buis en zijn ommanteling worden in een arbeidsgang gelegd, wat, weer een belangrijke tijdsbesparing betekent.
 
DE LEIDINGEN
Het vernet polyethyleen, de grondstof voor de buizen. biedt een aantal interessante eigenschappen, die het materiaal uiterst geschikt maken
voor sanitaire- en verwarmingsinstallaties.
In tegenstelling tot de metalen leidingen vinden we hier geen barstjes of kleine oneffenheden. De oppervlaktestruktuur van de interne buiswand

van de VPE-leidingen is zeer homogeen. De lage wrijvings-weerstand resulteert in een snelle doorstroming van het water met weinig drukverlies.
Men kan dan ook volstaan met de installatie van kleinere leidingdoormeters in tegenstelling tot de metalen buizen.

21:05 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Sanitaire installaties - moderne loodgieterij

EIGENSCHAPPEN VAN DE BUIZEN
- een vrij lage warmtegeleidingscoëfficiënt resulteert in een wezenlijke energiebespanng, zelfs zonder extra buisisolatie. Een aspekt dat zich
vooral laat gelden bij de verwarmingsinstallaties, waarbij gedurende langere periodes grote hoeveelheden warm water circuleren;
- hoge drukweerstand, zelfs bij hoge temperaturen. Bij een bedrijfsdruk van 10 bar kan doorlopend een gebruikstemperatuur van 90 graden worden

aangehouden. Testen hebben uitgewezen dat er barstdruk optreedt bij 100 graden en een druk van 25 a 30 bar ! De buizen kunnen vrij hoge en vrij
lage temperaturen moeiteloos doorstaan in de gangbare sanitaire en verwarmingsinstallaties. Van + 110° tot -100° graden Celsisus;
- de VPE-buizen zullen na opwarming tot hun verwekingstemperatuur van 135° C, hun oorsprankelijke vorm terug aannemen. Een slecht geplooide

bocht hoeft in dit geval geen echte ramp te betekenen en kan eventueel terug verwarmd en geplooid worden;
- de buizen mogen niet blootgesteld worden aan UV-straling. Het gebruik van de ommantelingsbuis wordt steeds aangeraden, ook wanneer de buis

niet in de chape of muur gelegd wordt;
- de buizen kennen een redelijk grote krimp of uitzettmg. De kracht waarmee dit gepaard gaat is echter vrij klein en wordt bij inbouw

gemakkeliik door de buis in zichzelf opgeslorpt. Bii inmetseling in de muur of chape moeten geen bevestigingen worden voorzien. AIleen bij een
horizontale opbouwmontage zal men om de 35 em een bevestigingsbeugel monteren;
- de buizen zijn slechte elektrische geleiders en ongevoelig voor zwerfstromen, corrosie door elektrolyse komt dus niet aan de orde. Ze hebben

trouwens geen hinder van het weinige chloor in het drinkwater en zijn bestand tegen zuren. In verschillende onderzoekslaboratoria werden de
nodige testen uitgevoerd, waarender de geschiktheid voar het aanvoeren van drinkwater.
Samenvattend kunnen we nog even de veordelen aanhalen :
1) t.o.v. de metalen leidingen :
- geen aankalking
- geen elektrochemische corrosie
- lager drukverlies
- kleiner warmteverlies
- geluidslozere installaies
- eenvoudige en dus ook snelle plaatsing
- grote bedrijfszekerheid.

2) t.o.v. de gewone polyethyleen en PVC leidingen:
- grote weerstand tegen veroudering
- hogere weerstand tegen UV-stralen
- hoge weerstand tegen temperatuur bij druk
- betere drukweerstand bij hogere temperaturen
- geen breuk veroorzaakt door mechanische spanningen.


21:04 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sanitaire installaties - moderne loodgieterij


VERWERKING
VAN DE VPE BUIS

Niemand maakt het zich graag moeilijk als het ook gemakkelijker kan. Dit type van kunststofbuis heeft aile voordelen in zich om het leggen snel
en eenvoudig te laten gebeuren. onder andere: het lage gewicht,het snijden en de plooibaarheid.
Licht in gewicht : 100 meter buis van 16 mm doormeter weegt minder dan 10 kg.

Het snijden : de beste verbinding bekomen we met een zuiver en haaks afgesneden buis. Dit kan gebeuren met een spedaal ontworpen snijtang voor
kunststofbuizen.
Het plooien : het kan zowel warm als koud. Uiteraard kunnen we een warm gemaakte buis korter plooien dan een koude. Met een warme Iuchtblazer
wordt de buis plaatselijk verwarmd tot deze bijna doorzichtig wordt. Op dit moment mag de buis niet meer verder worden verhit, anders zou de

materiaalstruktuur veranderen en dus ook de specifieke eigenschappen. Nu kunnen we de gewenste kromming aanbrengen en de buis afkoelen met een
natte spons om ze in deze vorm te behouden. Een wat minder goed uitgevallen bocht kan opnieuw worden opgewarmd en herplooid.

21:03 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sanitaire installaties - moderne loodgieterij

AANSLUITINGEN
Met de buizen alleen staan we natuurlijk nergens, we moeten ze ook nog kunnen verbinden met allerlei aftappunten, vertrekkend vanaf de
watermeter en kollektoren. De buizen kunnen niet gelast worden en moeten dus op een mechanische wijze worden verbonden. Hiervoor bestaan een
aantal koppelstukken in messing, die ons toelaten aIle mogelijke kombinaties uit te voeren. De verbinding van de buis zelf met het messing
koppelstuk gebeurt met een klemkoppeling. Het principe is vergelijkbaar met de klemkoppeling voor koperen butzen. De klemring is wat robuuster
ontworpen en is open. Bij het aandraaien van de wartelmoer zal de klemring zich volledig sluiten, zodat een bedrijfszekere verbinding ontstaat.
Bij eventueel terug open maken van een verbinding hoeft de klemring niet te worden vervangen.
De verbinding van de koppelingen met kollektoren, kranen, aansluitingen van apparaten en dergelijke zullen met de gewone draadverbindingen
dienen te worden uitgevoerd. De dichting van de draadverbinding kan dan ook met het bekende teflonband of met vlasvezels.
De buizen vertrekken vanaf een verdeelkollektor met verschillende aftakkingen. Meerdere kollektoren kunnen aan elkaar worden gemonteerd. De
aftakkingen zijn voorzien van afsluitkraantjes en kunnen over 360 graden gedraaid worden, zodat de VPE-buis vanuit aIle richtingen op de
kollektor kan aangeslaten worden.
De afsluitkraantjes die normaal bij een gewone
installatie worden VQOfzien, zijn hier overbodig. De totale aanvoerleiding noar een toeste1 kan worden afgesloten aan de kollektor, door middel

van deze kraantjes. Alle andere afsluitkraantjes, zoals voorzien bij gewone installaties, zijn hier overbodig.
Speciaal kunststoffen inbouwdozen met aansluitelleboog zijn ontworpen om de binnenste waterleidingbuis te kunnen plaatsen en desnoods te

vervangen zander de muurbetegeling aan het tappunt te moeten beschadigen. Mochten de inbouwkoppelingen vooralsnog te diep in de muur zijn
ingewerkt, dan kan dit verholpen worden met verlengstukken van 20 of 40 mm.
De aansluitingen met de watermeter stellen in dit verband oak weinig problemen. Stel je vooraf wel in verbinding met de plaatselijke
waterleidingsmaatschappij en vraag hun de voorschriften dienaangaande.
De aansluitingen met toestellen en kranen.
De verdeelkollektoren met afsluitkraan elimineren de afsluitkraantjes aan de toestellen zelf. Een goede planning vooraf kan problemen, zoals
dubbele aansluitingen en dergelijke vermijden.
- Afzonderlijke koud- en warmwaterkranen ; flexibele inoxslang tussen inbouwraccord en kraan met uitschuifbare verchroomde rosace;
- eengatsmengkraan : verchroomde aansluitbocht met schuifrosace, te schroeven op de inbouwraccord. De verchroomde aansluitbuisjes
(IO mm) van de mengkraan op de gepaste wijze inkorten en omplooien tot in de aansluitraccord. De hoekstopkraantjes komen te vervallen;

- wandmengkranen : de juiste afstand van de kraankoppelingen kan misschien afwijken. De bijgeleverde S-koppelingen kunnen in dit geval
het verschil overbruggen;

- gevelkraan : een speciale kombinatie bevat de noodzakelijke onderdelen : inbouwdoos d=90 mm, inbouwraccord, dubbel nippel, keerklep, controle
mogelljkheid, muurplaat, afsluitdop, dienstkraan en uitneembare isolatie.
Indien niet noodzakelijk kan het eveneens zonder keerklep;
- W.C. met spoelreservoir: ook hier maakt een goede planning de aansluiting eenvoudig, gewoon een flexibelverbinding met buitendraad halve duim
en schuifrosace.
CENTRALE VERWARMING
De VPE-buizen die gebruikt worden blj de C.V.-installaties moeten van een speciaal zuurstofdicht type zijn.
Zuurstofindringing in het C.V.-systeem wordt bij deze buis volledig uitgesloten.In principe zal men hier overgaan tot het tweewegsysteem. Bij

de ketel komt een voedings- en retourkollektor. Er vertrekt een voedingsleiding vanaf de voedingskollektor naar elke radiator afzonderlijk.
Vanaf elke radiator vertrekt een retourleiding naar de retourkollektor. Bij deze aansluitingswijze worden de radiatoren snel warm.
Leidingen van diameter 16 mm volstaan, wat de plaatsing van de leidingen sterk vereenvoudigt.

Bron : tijdschriften “beter verbouwen”

21:01 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |