29-04-05

Over cementeren bezetten plakken bepleisteren ... deel 1


Hier bespreken we een techniek die een bijzondere kennis vereist en een paar vlotte handen: met name de pleistering, om het even of het gaat om
het binnen- of buitenbepleisteren. We hebben hier immers te maken met de 'final touch', de laatste stap voor men begint te
schilderen. De konsekwenties zijn duidelijk: fouten zullen niet meer kunnen verdoezeld worden.

Gips komt voor als waterhoudende zwavelzure kalksteen, in de zuiverste toestand, het albast (groeven in Frankrijk, Duitsland en
Engeland). Door verhitting in gemetselde ovens gaat het aanwezige water gedeeltelijk verdampen en bekomt men, na malen, het gips.
Naargelang de verhitting bekomt men verschillende soorten gips:

 
 
- stukadoorgips
Wordt gebruikt als toeslag van kalkpleistermortel teneinde deze sneller te doen verharden, het uitzicht ervan witter te maken en de krimp te

beperken.
 
- Estrichgips of anhydriet

In Nederland en Duitsland wordt Estrichgips veel gebruikt als grondstof voor dekvloeren (chapes) voor linoleum, vinyl of tapijt. Ook voor

binnenpleisterwerken is anhydrict een uitmuntende grondstof, omdat het veel harder wordt dan kalkmortel en volledig barstvrij is.
Voorbereiding van de oppervlakken
Al te vaak worden de regels in verband met het aanbrengen van een goede bepleistering, een goede verf, bekeken zonder inachtneming van de aard

en de voorbereiding van het oppervlak voor de bepleisteringen.
 
- Reinigen, schuren, ontstoffen van het oppervlak

Het oppervlak moet ruw zijn en geen enkel element mag afbrokkelen of loskomen bij het afkrabben. De voegen van het metselwerk zullen worden

afgekrabd op een minimale diepte van 1 cm. Verfresten moeten worden verwijderd en de gladde delen die niet behandeld kunnen worden zullen
worden gewapend met cen vlechtwerk in verzinkt staal voor de hechting van de bepleistering.

- Gaten en barsten dichten

Het oppervlak moet ruw zijn maar niettemin een voldoend regelmatig oppervlak vertonen. Het mag barsten noch gaten vertonen: deze moeten gedicht

worden met cementmortel voor de bepleistering. Er moet voldoende tijd in acht genomen worden voor de verharding van deze mortel.
 
- Het metselwerk bevochtigen

Men moet vermijden dat het metselwerk het vocht door kapillariteit gaat opzuigen op het ogenblik dat de bepleistering wordt aangebracht.Het

bevochtigen gebeurt in twee of drie keren zodat de ondergrond progressief wordt doordrenkt. Een slechte bevochtiging kan hechtings- en
barstproblemen veroorzaken.

   Enke1e bijkomende raadgevingen:

- wacht tot het gebouw stabiel is: een kleine barst komt duidelijk tot uiting op een glad oppervlak;
- ondergronden bestaande uit verschillende materialen moeten door verankering of door verstevigingen in jute of in vlechtwerk met een breedte

van minimaal 10 cm onderling verbonden worden;
- een bepleistering za1 nooit een onderbreking in het oppervlak kunnen verbergen. Een uitwendige barst zal altijd opnieuw opduiken;
- men brengt best een antiroestverf aan op de metalen delen die oorspronkclijk niet tegen korrosie werden behandeld.


De bereiding van de mengsels

De traditionele pleistermortels die ter plaatse bereid worden zijn vandaag de dag wat voorbijgestreefd. In de plaats komen pleisterklare

mortelsoorten, hetgeen het werk aanzienlijk vergemakkelijkt en die een minder delikate mengeling en dosering vereisen. Deze mortelsoorten
worden «eenlagig» genoemd, in die zin dat een enkele laag, met een dikte tussen 0,5 en 1 cm minimaal en 3 tot 4 cm maximaal, kan volstaan om de
funkties te verzekeren waarvoor anders drie lagen noodzakelijk zijn.
Deze pleisters worden verkocht onder de vorm van een wit poeder voornameJijk samengesteld uit gips, kalkhydraat, hindingsvertragers en

waterophouders.
 
De eigenlijke bereiding

Het aanmaken, dat wil zeggen, het mengen met water, gebeurt door het geleidelijk gieten van het gipspoeder in een fijne regen in proper water

(niet omgekeerd). De verhoudingen gips-water verschillen lichtelijk naar gelang van de produkten. Er zijn gemiddeld 24 tot 28 liter water nodig
per 40 kg gips. De beste manier om te mengen bestaat erin op je elektrische boor een lange boorkop te monteren die men ook wel
'spiraalschroefmengen' noemt.
Wanneer het mengsel na dertig minuten 'te stijf» wordt', is het onbruikbaar. Het komt er dus op aan kleine opeenvolgende hoeveelheden te
bereiden. Het gemiddeld verbruik bedraagt om en bij de 10 kg per m² en per cm dikte.
Manuele pleister
Dit is een gebruiksklare pleisler die wordt geleverd in zakken van 40 kg. Deze pleister kan worden aangebracht op alle soorten metselwerk met

uitzondering van niet absorberende gladde oppervlakken. Erg absorberende ondergronden (cellenbeton...) moeten voor toepassing worden hehandeld.
Hechtingspleister
Dit is een eenlagige pleister die bijzondere hechtingseigenschappen bezit. Hij moet met de hand worden aangebracht in een minimale dikte van 5

mm. Oit soort pleister is uitermate geschikt voor de afwerking van absorberende gladde oppervlakken. Een beton dat weinig of niet absorbeert
zal vooraf moeten behandeld worden met een hechtende grondlaag.
 
Afwerkingspleister

Het gaat hier om een gipspleister die bijzondere hechtingskwaliteiten bezit, en speciaal geschikt is voor het hechten en de afwerking van

elementen in kalkzand. steen, cellenbetonblokken en gipsblokken. Dit soort pleister is niet geschikt wanneer de ondergrond moet bekleed worden
met faïencetegels.
Bron : tijdschriften "Beter Verbouwen"13:44 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Over cementeren Voor eventuele doe- het- zelvers biedt het Nederlands Cementeerbedrijf pakketten om uw gevel zelf te cementeren. Meer informatie is te vinden op www.cementeren.nl

Gepost door: frans | 29-11-07

Dakreiniging Heeft iemand ervaring met het reinigen van dakpannen? Ben op zoek naar een bedrijf gespecialiseerd in dakreiniging

Gepost door: Jan van Pelt | 08-02-08

Dakreiniging Is er misschien een forum over dakreiniging?

Gepost door: Willem Cohen | 14-02-08

De commentaren zijn gesloten.