30-03-05

De plaatsing van klinkers

Zelfs het knapste huis is onaf als de buitenomgeving niet in orde is. Veel mensen kiezen ervoor om hun terras en oprit van klinkers te voorzien. Maar hoe ga je tewerk bij het plaatsen van klinkers? Volg deze stappen voor een geslaagde plaatsing.

Piketten uitzetten

Voor de fundering ga je als volgt tewerk. Nadat het ontwerp op plan uitgetekend werd, worden alle maten op het terrein zelf uitgezet door middel van piketten die aan de buitenrand van de te bestraten oppervlakte geplaatst worden.

Op deze piketten wordt de hoogte aangegeven waarop de stenen geplaatst zullen worden. Om dat niveau te bepalen, gebruik je een pasdarm waarbij je van een vast punt van de woning vertrekt, bijvoorbeeld de deurdorpel of de dorpel van de garage. Let erop dat de stenen zich bevinden onder het niveau van de waterdichting van het metselwerk van de woning. Dat niveau kan je gemakkelijk herkennen aan de open gelaten kopse voegen of aan de zwarte folie die wat door de voegen uitkomt.

Helling

Voor een goede afwatering van het oppervlaktewater is een voldoende helling noodzakelijk. Als regel kan een helling van 1 à 2 cm per meter gehanteerd worden. Nadat de hoogte op de piketten aangeduid werd, span je hiertussen de koorden.

Uitgraven

Het uitgraven gebeurt tot op een diepte van 20 centimeter, vermeerderd met de dikte van de gekozen straatsteen. Als je je dan op een draagkrachtige ondergrond bevindt, heb je geluk en kan je er de fundering op aanbrengen. Bij een weinig draagkrachtige ondergrond, moet je nog een vijftiental centimeter verder uitgraven en er een laag van een vorstvrij zandmengsel of een mengsel van grofkorrelig materiaal op aanbrengen. Op gronden met een slechte draagkracht kan je eventueel met een geotextiel werken.

Kantopsluitingen

Voor je de fundering plaatst, moet je eerst nog de kantopsluitingen aanbrengen. Deze beletten het zijdelings verschuiven van de stenen en het wegpersen van de funderingslaag. De kantopsluiting is ofwel breed, ofwel voldoende diep en moet altijd voorzien worden van een steunkussen in mager beton. Om de juiste afstand tussen twee kantopsluitingen te bepalen, wordt er meestal een rij van de gekozen verharding tussen gelegd. De kantopsluitingen worden met de buitenkant gelijk met de koord geplaatst op een hoogte van 3 cm lager dan de straatstenen. Hierdoor krijg je een mooiere afwerking. Als kantopsluiting wordt er soms ook gebruik gemaakt van mager beton in plaats van een echte boordsteen. Dat is echter enkel mogelijk als er geen te zwaar verkeer over de oprit komt. Anders gebruik je het best boordstenen. Die boordstenen hoeven niet altijd zichtbaar te zijn. Bepaalde mensen vinden het mooier als de boordstenen bedekt worden met gras. Nochtans tref je tegenwoordig boordstenen in alle kleuren aan.

Fundering

De funderingslaag zelf is 15 cm dik. Hij bestaat in principe uit cementgebonden zand (chape) met 100 à 150 kg cement per m². De chape wordt met een overdikte van ongeveer 15 % met de rei getrokken over vooraf geplaatste balkjes en daarna getrild met een trilplaat van 75 kg.

Straatlaag

Op de fundering wordt een straatlaag gelegd die de plaatsing van de stenen vergemakkelijkt en eventuele oneffenheden opvangt. Deze laag bestaat uit goed gegradeerd zand (0/3) met weinig fijne deeltjes.

Verdere afwerking

Op de straatlaag worden uiteindelijk de stenen of klinkers geplaatst zonder voegen. Meng steeds stenen afkomstig uit verschillende palletten of deelleveringen om een mooie schakering te verkrijgen. Let erop dat je tijdens het plaatsen niet over de straatlaag loopt, maar over de reeds geplaatste stenen.

Om de straatlaag te verdichten en oneffenheden van de bestrating te neutraliseren, wordt er een trilplaat gebruikt. Zorg ervoor dat er geen grofkorrelig materiaal op de stenen ligt tijdens het trillen. Als finishing touch worden de stenen ingeborsteld met fijn zand (0/2). Een klus die je niet mag onderschatten. Gedurende enkele weken moet je nagenoeg dagelijks het zand tussen de voegen keren met een borstel of met een aftrekker. Doe dit bij voorkeur tijdens droog weer. Bron : www.livios.be


07:02 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-03-05

Soorten welfsels

Betonnen welfsels

 • Populairst in de woningbouw omwille van hun gunstige prijs en snelle afwerking Keuze tussen ruwe en gladde onderzijde, belangrijk voor latere afwerking
 • Onderscheid tussen gewapend en voorgespannen beton.
 • De voorgespannen welfsels zijn duurder, maar kunnen meer lasten aan en zijn in grotere lengtes verkrijgbaar
 • Ook welfsels met geïsoleerde onderkant verkrijgbaar

Betonnen welfsels worden met kranen op de werf geplaatst.

Balken en vulpotten

 • Interessant alternatief voor geprefabriceerde betonnen vloerelementen bij renovaties
 • Lichter en makkelijker manipuleerbaar
 • De balken zijn zelfdragend, maar door het aanbrengen van stortklaar beton voorziet men een druklaag
 • De balken en vulpotten hebben in principe dus enkel een functie als verloren bekisting
 • De vulpotten kunnen uit verschillende materialen bestaan: beton, gebakken aarde, argexbeton,…

Breedplaatvloeren (predallen)

 • Betonnen plaatjes, breder en lichter dan de betonnen welfsels
 • Ze vormen een soort bekisting die nog volgestort moet worden
 • Dit biedt het voordeel dat de leidingen op de platen gelegd kunnen worden voor ze volgestort worden met beton

Bron : www.livios.be

06:26 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Plaatsing van de welfsels

 • Let er op dat de muren waarop de welfsels geplaatst worden volledig vlak zijn
 • Om de lasten van de welfsels beter te verdelen, komt over de volledige muur een mortelbed van 2 centimeter
 • Tussen de kelders en de welfsels moet een kunststoffolie geplaatst worden om opkomend vocht tegen te houden
 • De welfsels moeten precies naast mekaar komen liggen, niet met de lippen op elkaar
 • Het uiteinde van de welfsels moet minstens 7 centimeter op de muur rusten
 • Het is een aanrader de welfsels na de plaatsing te onderstutten, dit biedt een grotere garantie op een vlak plafond en voorkomt krimpscheurtjes
 • Om de platen tot een geheel te vormen, wordt tussen de voegen een betonnen vulling gegoten (meestal beton met 4-14 grind)
 • De voegvulling moet je twee dagen na plaatsing vochtig houden, bij warm weer vijf
 • Ongeveer 28 dagen wachten voor je de ondersteuning verwijder.

 • Bron : www.livios.be

  06:25 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

  16-03-05

  Twee maal geld besparen dankzij energiezuinige investeringen - 14/03/2005

  Dankzij het ruim aanbod aan premies, heeft de Vlaming ontdekt dat energiebesparende investeringen wel degelijk lonen. Milieu- en budgetvriendelijk wonen hoeven niet aan elkaar tegengesteld te zijn. Acht energiepremies maken dat je energiebesparende investeringen rechtstreeks bij je jaarlijkse belastingaangifte kan inbrengen en dit tot maximum 620 euro bij nieuwbouw en 750 euro bij renovatie. Zo is het nu bijzonder interessant geworden om je oude cv-ketel te vervangen door een nieuwe, om je dak te isoleren, om superisolerende beglazing te plaatsen, of om te investeren in een zonneboiler.

  In combinatie met gelijkaardige initiatieven van de netbeheerders van de elektriciteitsdistributie, vormt dit niet alleen een goede zaak voor het milieu, maar ook een welkome besparing voor ieders portemonnee!

  Op de energiewebsite van de Vlaamse overheid www.energiesparen.be kan elke burger in Vlaanderen nagaan op welke energiebesparende maatregel hij beroep kan doen.

  Vul je postcode in en zie meteen van welke premies je kan genieten. De bijzonder handige premiemodule geeft je een overzicht van alle federale steunmaatregelen en gewestelijke en gemeentelijke subsidies die in jouw woonplaats van kracht zijn.

  Bron : www.livios.be

   


  04:40 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

  Nieuwe fiscaliteit woonkrediet

  Vanaf 1 januari 2005 geldt er een nieuw systeem van fiscale aftrek voor een hypothecaire lening. Voordien kon diegene die meer leende omdat hij meer kon aflossen, fiscaal ook meer aftrekken. In het nieuwe systeem staat de fiscale aftrek los van het inkomen en wordt er ook geen onderscheid meer gemaakt tussen intresten en kapitaal.

  • Het bedrag dat men fiscaal mag aftrekken, bedraagt maximum € 1.870.
  • Dit bedrag wordt vermeerderd met € 620 gedurende tien jaar wanneer de eigen woning ook de enige woning blijft.
  • Voor gezinnen vanaf 3 kinderen wordt het bedrag verhoogd met € 60 per jaar.

  In het totaal kan één persoon met drie kinderen dus € 2.460 van zijn belastbaar inkomen aftrekken (1.870 + 620 + 60). Zijn partner mag hetzelfde bedrag aftrekken. Voor een gezin met drie kinderen of meer bedraagt de maximale aftrek bijgevolg € 5.100.

  Lijst met vragen en antwoorden

  De nieuwe regeling is veel doorzichtiger dan de vorige, wat niet wegneemt dat er nog steeds wat onduidelijkheid heerst over deze nieuwe fiscale aftrek.

  Het ministerie van Financiën publiceert daarom op zijn website een lijst met 19 vragen en antwoorden over het nieuwe fiscale regime voor hypothecaire kredieten. Bedoeling is om snel tot een eenvormige interpretatie te komen van de belangrijkste bepalingen. De antwoorden zijn opgesteld na overleg tussen vertegenwoordigers van de Belgische Federatie van het Financiewezen (Febelfin), en van de FOD Financiën en de Minister van Financiën.

  Bron : www.livios.be

   


  04:39 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

  09-03-05

  Wat is houtskeletbouw?

  Sinds mensenheugenis is hout een bouwmateriaal bij uitstek geweest. Onze voorvaderen bouwden duizenden jaren geleden al met hout. Deze methode is dan ook door de jaren heen verder geëvolueerd wat de aanleiding is van houtskeletbouw. In Canada, De Verenigde Staten, Scandinavische landen en bebergde (koude) landen zoals Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland is houtskeletbouw de meest gebruikte bouwmethode en bovendien tot in de perfectie ontwikkeld. Bij houtskeletbouw bestaat de constructie uit een structuur uit een skelet van stijlen en regels met 40 of 60 cm als hartafstand waartussen isolatie geplaatst wordt. Dit skelet wordt aan de binnenzijde verstijfd met OSB platen die op wanden en vloeren worden geplaatst. De dakconstructie bestaat meestal uit brede keperplanken welke het toelaten om een optimale dakisolatie te verkrijgen.

  In ons systeem halen wij een globaal isolatiepeil van minder dan K-30 wat zeer goed scoort ten opzichte van de verplichte K-55, waardoor men aanzienlijk bespaart op de jaarlijkse energiefactuur.

  Aan de buitenzijde wordt een isolerende houtwolplaat geplaatst om de koude brug van de houten stijlen op te vangen. Deze houtwolplaat zorgt ervoor dat een damp-open constructie bekomen wordt

  Meer informatie : http://www.horemans-hsb.be/Houtskeletbouw.html


  17:00 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

  Ik koop een huis. Wat met de aankoopkosten?

  De koper van een onroerend goed moet er rekening mee houden dat hij behalve de aankoopsom ook nog de aankoopkosten zal moeten betalen. Men spreekt ook wel eens van aktekosten of notariskosten, maar slechts een klein deel hiervan is bestemd voor de notaris, het overgrote deel bestaat uit registratierechten en aktekosten. Wij geven wat toelichting en cijfers, zodat je na de aankoop niet voor onaangename verrassingen staat.

  Registratierechten

  Registratierechten zijn de belastingen die geheven worden bij de aankoop van onroerend goed. Zij zijn betaalbaar binnen de vier maanden vanaf de datum van de overeenkomst. Vermits dit een regionale materie is, zijn de registratierechten niet dezelfde voor heel België. Wij geven hier enkel de situatie voor goederen gelegen in Vlaanderen. De situatie bij aankoop van een onroerend goed in Brussel of Wallonië is verschillend. De registratierechten bedragen in Vlaanderen normaal 10% van de aankoopprijs, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden verminderd worden tot 5%. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de koper geen eigenaar mag zijn van een andere woning (met uitzondering van één die geërfd is van ouders of grootouders), dat het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) van alle onroerende goederen die de koper bezit niet meer bedraagt dan 745 euro als hij niet meer dan twee kinderen ten laste heeft en dat de koper het aangekochte huis gedurende ten minstens drie jaar ononderbroken blijft bewonen. In bepaalde gevallen kan de koper nog een korting krijgen op de registratierechten, namelijk als hij kan genieten van hetzij de meeneembaarheid, hetzij het abattement.

  Meeneembaarheid

  Meeneembaarheid betekent dat bij verkoop van een vorige woning en aankoop van een andere woning de koper –natuurlijke persoon– de registratierechten die hij voor de oude woning betaalde, kan recupereren tot maximum 12.500 euro. Die andere woning moet dan wel als hoofdverblijfplaats dienen en gelegen zijn in het Vlaams gewest. De koper zal bij de notaris slechts het verschil moeten betalen (aanrekening) tussen de beide bedragen of kan genieten van een teruggave. Wie voor het eerst een onroerend goed koopt, gelegen in het Vlaams gewest en dus niet in aanmerking komt voor deze meeneembaarheid, kan nu ook in bepaalde gevallen genieten van een vermindering (abattement) van de belastbare grondslag ten belope van 12.500 euro. Dit fiscaal voordeel kan genoten worden zowel bij gewoon beschrijf (10%) als bij laag beschrijf (5%) en bedraagt dan respectievelijk 1.250 euro of 625 euro.

  De aktekosten

  De aktekosten omvatten de zegels van de originele afschriften, de fiscale zegels van bijgevoegde stukken, de overschrijvingsrechten op één hypotheekkantoor, de rolrechten, de kosten van de kadastrale stukken, de kosten van hypothecaire en fiscale opzoekingen, stedenbouwkundig attest, bodemattest, enz. Deze kosten worden provisioneel aangerekend bij het verlijden van de akte en bedragen normaal 525 euro maar worden in bepaalde gevallen verminderd naar 450 euro.

  Het ereloon van de notaris

  Het honorarium dat de notaris ontvangt vormt de vergoeding voor zijn geleverde prestaties en is vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Het is proportioneel en degressief, wat betekent dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs verhoogt. Voor een verkoop van 64.095 euro bedraagt het ereloon 1.389 euro. Op het gedeelte daarboven wordt 0,57% berekend. Voor een verkoop van 250.095 euro wordt dat dus 2.449 euro. De notaris of je vastgoedmakelaar kan de juiste bedragen opgeven. De kosten bij een openbare verkoop liggen gevoelig hoger, enerzijds ten gevolge van het meerwerk dat de notaris laat vergoeden, anderzijds door de hoge kosten voor o.a. drukwerk en publiciteit, die op de koper gerecupereerd worden. De kostprijs ervan verschilt van streek tot streek. Als je weet dat de publiciteitskosten tussen 1.000 en 1.500 euro bedragen, moet je voor een gemiddelde verkoop toch rekening houden met een verhoging van 5% van de aankoopkosten.

  Bron : www.livios.be


  16:56 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |