27-01-05

veiligheidscoördinator afgeschaft.

Vanaf vandaag zijn veiligheids-coördinatoren niet meer verplicht bij het bouwen of verbouwen van gewone huizen.
Het Koninklijk Besluit staat in het Staatsblad.
Minister van Werk Freya Van den Bossche zegt dat architecten en aannemers die taak voor leine werven kunnen overnemen.
Bij grotere bouwwerken blijft een veiligheidscoördinator verplicht.


22:57 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-01-05

Geen veiligheidscoördinator voor kleinere werven

Volgens minister van Werk Freya Van den Bossche verschijnt deze week in het Staatsblad een KB dat de aangepaste regeling voor veiligheidscoördinatoren op werven kleiner dan 500 m² verduidelijkt. Volgens het NAVB blijft het koffiedik kijken.

De regering had op de ministerraad van Raversijde in maart 2004 beslist dat vanaf 2005 een veiligheidscoördinator enkel nog nodig is voor grote bouwwerven. Op werven kleiner dan 500 m² kan de veiligheidscoördinatie door de architect of aannemer uitgeoefend worden.

Recentelijk leverde de Raad van State een negatief advies af over het KB dat de nieuwe regeling moest omzetten. De Raad oordeelde dat er geen wettelijke basis was voor de invoering van een onderscheid tussen bouwplaatsen op basis van hun grootte.

Volgens Het Belang van Limburg toonde Van den Bossche zich vorige week verbaasd over de redenering van de Raad van State. Ze verwees naar soortgelijke regels die wel door de Raad werden aanvaard. Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad heeft de minister een wetsontwerp klaar om de gevraagde wettelijke basis te leggen. Dat is voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd.

Zodra dat advies binnen is, dient de minister het ontwerp in bij de Kamer. Tegelijk publiceert ze dan het koninklijk besluit, dat meteen van kracht wordt. Als de Raad van State geen opmerkingen heeft, kan dit deze week al. In het andere geval is het nog enkele dagen langer wachten. Veiligheidscoördinatoren zijn dan voor kleine werven niet langer verplicht.

Volgens het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) blijft het koffiedik kijken. Immers, als een van de betrokken partijen een beroep aantekent tegen het KB, geruggesteund door het negatief advies van de Raad van State, wordt dit KB ingetrokken. "Voor vele mensen is en blijft de hele zaak nog steeds verwarrend. En dat is best begrijpelijk," zo klinkt het bij de NAVB.

Bron : www.livios.be


06:34 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-01-05

Nieuwe regeling bouwmisdrijven is duidelijker

Bouwmisdrijven verjaren na vijf jaar, behalve wanneer ze in bos- of natuurgebied gebeurden. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Arbitrage-hof. Dat heeft enkele uitzonderingen in het bestaande decreet vernietigd.
 

Voor 2000 verjaarden bouwmisdrijven nooit. Illegale bouwsels konden dus altijd nog worden afgebroken. Maar twee jaar geleden kwam er een milder decreet.

Bouwmisdrijven verjaarden in principe na vijf jaar behalve wanneer ze in bos- of natuurgebied gebeurden, wanneer er hinder was voor omwonenden of wanneer er ernstige inbreuken waren op de stedenbouwkundige regels.

Die twee laatste uitzonderingen waren nogal vaag. Ze konden door rechters verschillend geïnterpreteerd worden. En het Arbitragehof heeft ze daarom nu geschrapt.

Geen vervolging meer na vijf jaar

De nieuwe regeling wordt meteen glashelder. Wie in Vlaanderen iets illegaal neerzet, kan daarvoor na vijf jaar niet meer vervolgd worden. Behalve wanneer het misdrijf in bos- of natuurgebied gebeurde.

Er blijft wel een probleem wanneer iemand niet voor de strafrechtbank, maar voor de burgerlijke rechtbank gedaagd wordt. Daar is een verjaringstermijn van twintig jaar. Maar ook dat zou binnenkort tot het verleden moeten behoren. Bron : www.vrtnieuws.net


 
 

12:08 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-01-05

Specificatie kleine werven voor nieuwe regeling veiligheidscoördinator

Minister van Werk Freya Van den Bossche antwoordde dinsdag in de kamercommissie Sociale Zaken op een vraag van Trees Pieters (CD&V) rond de aangepaste regeling voor veiligheidscoördinatoren en wel op werven kleiner dan 500 m². Volgens Van den Bossche verschijnt volgende week in het Staatsblad een KB dat de zaak verduidelijkt.

De regering had op de ministerraad van Raversijde in maart 2004 beslist dat vanaf 2005 een aparte veiligheidscoördinator enkel nog nodig is voor grote bouwwerven. Op werven kleiner dan 500 m² kan de veiligheidscoördinatie door de architect of aannemer uitgeoefend worden.

Eind december leverde de Raad van State een negatief advies af over het kb dat de nieuwe regeling moest omzetten. De Raad oordeelde dat er geen wettelijke basis was voor de invoering van een onderscheid tussen bouwplaatsen op basis van hun grootte.
Van den Bossche toonde zich dinsdag verbaasd over de redenering van de Raad van State. Ze verwees naar soortgelijke regels die wel door de Raad werden aanvaard. Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad heeft de minister een wetsontwerp klaar om de gevraagde wettelijke basis te leggen. Dat is voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd.
Zodra dat advies binnen is, dient de minister het ontwerp in bij de Kamer. Tegelijk publiceert ze dan het koninklijk besluit, dat meteen van kracht wordt. Als de Raad van State geen opmerkingen heeft, kan dit reeds maandag, in het andere geval is het nog enkele dagen langer wachten. Veiligheidscoördinatoren zijn dan voor kleine werven niet langer verplicht.

17:39 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Veiligheidscoördinatie krijgt negatief advies

De versoepeling over de veiligheidscoördinatie stuitte onlangs op negatief advies van de Raad van State. In afwachting van een definitief – en negatief? - besluit, blijft het aanstellen van een veiligheidscoördinator dus verplicht voor iedereen.
 
Dit vernam de redactie van Livios uit goede bron. Normaal zou er vanaf 1 januari een nieuwe regelgeving gelden die de bouwheren van kleine bouwwerken vrijstelt van de verplichting om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Dit zou een grote vereenvoudiging van de rol van een veiligheidscoördinator met zich meebrengen.
 
Door het recente negatieve advies van de Raad van State, lijkt hier nu toch geen verandering in te komen. De komende weken zullen uitsluitsel brengen over deze materie. Ondertussen zijn er in de sector vele misverstanden en verkeerde interpretaties gegeven aan de diverse communicaties die al zijn verschenen over de wetswijziging.
 
Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat voorlopig alles bij het oude blijft en de regels op de veiligheidscoördinatie, zoals vastgelegd in het KB van 25 januari 2001, van kracht blijven. Klik hier om deze inhoud te bekijken
 
Ook de Bouwunie vraagt dringend een wettelijke basis voor de versoepeling van de regeling omtrent veiligheidscoördinatie. Volgens hen laat de vereenvoudiging al lang genoeg op zich wachten en is deze onontbeerlijk om de regeling op een meer realistische leest te schoeien.
Bron : www.livios.be
 
 
 
 
 

13:01 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-01-05

architect nodig of niet ?

Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN, keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit, dat bepaalt voor welke werken er geen medewerking van een architect nodig is bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, definitief goed.
 

Voor een groot aantal kleinere werken brengt de medewerking van een architect vaak overbodige bouwkosten met zich mee, aangezien de inbreng van een architect niet wezenlijk of essentieel is. Bepaalde gespecialiseerde sectoren (b.v. de verandabouw) zijn vaak beter op de hoogte over de constructie- en uitvoeringswijze.

De belangrijkste wijzigingen:

Bijgebouwen tot 30m2
- Vroeger gold de regeling enkel voor tuinhuisjes, bergplaatsen, serres of veranda's, indien de oppervlakte beperkt bleef tot max. 21m2, de kroonlijsthoogte tot max. 2,50 m., de nokhoogte tot max. 3m. en het gebouw werd opgericht binnen een straal van 30m. rond een woning.

- Vandaag wordt deze regeling uitgebreid tot bijgebouwen met een oppervlakte van max. 30m2 met een kroonlijsthoogte van max. 3m. en een nokhoogte van max. 4,50m. Er is geen beperking meer wat de afstand tot de woning betreft. Een vergunning voor het oprichten van een normale veranda of een schuilhok voor vee kan dus zonder
de medewerking van een architect, indien de oppervlakte beperkt blijft tot 30m2.

Afbraakwerken van vrijstaande constructies

- Vroeger konden afbraakwerken zonder architect enkel voor kleinere zaken.

- Vandaag kan men een aanvraag indienen zonder het attest van een architect voor alle vrijstaande gebouwen of constructies, ongeacht hun omvang.

Wijziging aantal woongelegenheden (voor zover stabiliteit niet in het gedrang komt)

- Vroeger was voor iedere functiewijziging of voor een wijziging van het aantal woongelegenheden een architect noodzakelijk.

- Vandaag geldt hiervoor een vrijstelling van de medewerking van de architect voor zover de stabiliteit niet in het gedrang komt.

Met dit besluit draagt de Vlaamse regering dus opnieuw bij tot een verdere vereenvoudiging van het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.
Het besluit wordt verzonden voor publicatie in het Belgische staatsblad.

Bron : www.bouwinfo.be


20:49 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-01-05

Nieuw systeem van fiscale aftrek hypothecaire lening

Vanaf 1 januari 2005 geldt er een nieuw systeem van fiscale aftrek voor een hypothecaire lening. Nu kan wie meer leent omdat hij meer kan aflossen, fiscaal ook meer aftrekken. In het nieuwe systeem wordt de fiscale aftrek los van het inkomen, gelijk voor iedereen.

Dit zijn de krachtlijnen van het nieuwe systeem:

 • Het bedrag dat men fiscaal mag aftrekken, bedraagt maximum 1.500 euro (geïndexeerd nu al 1.860) gedurende 10 jaar.
 • Dit bedrag wordt vermeerderd met 500 euro (geïndexeerd 620 euro) wanneer de eigen woning ook de enige woning blijft.
 • Voor gezinnen vanaf 3 kinderen wordt het bedrag verhoogd met 50 euro.
 • In totaal mag men dus 2.480 euro (1.860 + 620) of 2.530 euro (1.860 + 620 + 50) fiscaal aftrekken.
 • Het gaat om een fiscale aftrek per persoon. Voor bijvoorbeeld een klassiek gezin met man, vrouw en kinderen moet men deze bedragen met twee vermenigvuldigen.

Bron : www.livios.be

10:46 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-01-05

Tsunami-schade in beeld - vanuit de ruimte

Foto : http://www.digitalglobe.com/tsunami_gallery.html
 
Verslagen : http://lvb.net/item/729 09:58 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minder belastingen in 2005 door energiebesparingen

Wie in 2005 energiebesparende maatregelen neemt bij een nieuwbouw of renovatie, moet minder belastingen betalen. Daarmee zet de federale overheid de trend van de vorige jaren verder. Ook de netbeheerders schenken in 2005 premies voor een aantal energiebesparende investeringen.
 
Vanaf 2005 gelden een aantal nieuwe regels in de wetgeving op de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen:
 
 • Alle energiebesparende investeringen kunnen voor 40 % worden afgetrokken. Er is dus geen onderscheid meer tussen investeringen die voor 15 % aftrekbaar zijn en investeringen die voor 40 % aftrekbaar zijn. Concreet betekent dit dat je bij de vervanging van een stookketel, de plaatsing van een zonneboiler en de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen een fiscaal voordeel van 40 % in plaats van 15 % kan genieten.

 • Bij de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een woning verhoogt de maximumaftrek naar 730 euro. In geval van bouw of verwerving in nieuwe staat van de woning blijft de maximumaftrek wel beperkt tot 610 euro.

 • Ook huurders komen in aanmerking voor deze fiscale steun in 2005.

Minder premies
Ook de netbeheerders kennen premies toe voor een aantal energiebesparende investeringen, weliswaar minder dan in 2004.

Zo schrappen heel wat netbeheerders hun premie van 10 euro bij de vervanging van enkel glas door superisolerende beglazing. Anderen netbeheerders schrappen dan weer de premie voor warmtepompen of condensatieketels.

De belangrijke premie voor dakisolatie blijft wel behouden in 2005.

Domotica
Er is ook een nieuwe premie bijgekomen voor domotica met een rationeel energiegebruik. Dit domoticasysteem moet minstens de volgende 3 functies bevatten:

 1. 'Alles-uit'-toets: deze toets, ingesteld bij het slapengaan of bij het verlaten van de woning, schakelt alle verbruikers automatisch uit, ook de sluipverbruikers. De verwarming wordt ingesteld op nachtverlaging.

 2. 'Multizoneverwarming': per zone moet een thermostaat of temperatuursensor worden geplaatst. Zo kan de verwarming in elke zone op het juiste moment op de gewenste temperatuur worden ingesteld.

 3. 'Stand-byregime': een derde temperatuurregime moet worden voorzien tussen het dagregime en de nachtverlaging. De installatie moet bovendien worden geplaatst door een installateur met het kwaliteitslabel 'Domotica'.

Op de website www.energiesparen.be vind je een overzicht van alle nieuwe energiepremies voor 2005. Best neem je, voor de investering, contact op met je netbeheerder voor de hoogte van de premie en de precieze voorwaarden.

Bron : www.livios.be

08:56 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |