04-12-04

Overgangsregeling voor energieprestatienormen

Vanaf januari 2006 zullen energieprestatienormen in voege treden die de huidige isolatienormen zullen vervangen. Isolatienormen worden uitgedrukt in K-waarden en hebben uitsluitend betrekking op de buitenschil, met name op de isolatie van muren, daken, ramen enz. Het toepassingsgebied van energieprestatienormen is veel ruimer dan dat van isolatienormen. Bij energieprestatienormen worden immers ook al de energieverbruikende componenten van de woning in rekening gebracht, zoals verwarming, elektriciteit, warmwaterverbruik enz. In plaats van K-waarden komen er dan E-niveaus. De energieprestatienormen zullen tot een gevoelige vermindering van het energieverbruik in de gebouwen leiden en impliceren dus een behoorlijke verstrenging van het normerend kader.
Het staat buiten kijf dat de energieprestatienormen onze manier van bouwen sterk zullen wijzigen. Maar wat de aannemer precies aan zijn bouwconcept moet veranderen om aan de nieuwe bouwnormen te voldoen, zal nog tot september 2005 relatief onduidelijk blijven. Pas tegen dan zal de software kunnen proefdraaien waaraan ontwerpers en aannemers hun woningconcept zullen kunnen toetsen en aanpassen.
Toch zullen de consumenten reeds veel langer op voorhand willen weten hoeveel hun nieuwe of gerenoveerde woning precies zal kosten. Opdat de aannemers op deze vragen een antwoord zouden kunnen formuleren dat nadien niet tot discussies en betwistingen zou leiden, heeft de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) aan Vlaams minister van energie Kris Peeters voor de invoering van de nieuwe normen een overgangsregeling gevraagd.
Op voorstel van minister Peeters heeft de Vlaamse regering zopas besloten effectief een overgangsregeling in het uitvoeringsbesluit bij het Vlaams energieprestatiedecreet op te nemen. Vanaf 1 januari 2006 zullen aannemers kunnen overgaan tot de toepassing van een E100-niveau. Maar door de overgangsregeling krijgen zij tijdelijk de mogelijkheid om nog met K-waarden te werken. Conform de verstrenging die het energieprestatiedecreet nastreeft, zullen het weliswaar de strengere K45- in plaats van de huidige K55-waarden zijn. Dit betekent dat ontwerpers en aannemers vanaf begin 2006 alvast moeten zorgen voor een betere isolatie van muren en daken en moeten voorzien in hoogrendementsglas.
De overgangsregeling zal duren tot juli 2006. Vanaf dat ogenblik zal enkel nog het energieprestatieniveau E-100 van toepassing zijn. Tegen dan zullen ontwerpers en aannemers voldoende met de nieuwe software vertrouwd zijn om niet alleen via de buitenschil maar ook via de verschillende energieverbruikende componenten in de woning een lager energieverbruik te verwezenlijken. Om deze doelstelling te bereiken zal de VCB voor de aangesloten aannemers intensieve informatie- en sensibiliseringscampagnes organiseren.
Marc Dillen, Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw
Bron : www.vcb.be en www.bouwenwonen.net  (foto : www.rockwool.be)

04:36 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.