27-11-04

Mag een vriend me gratis helpen bij bouwwerken?

Veel helpende handen maken het werk lichter. Een waarheid als een koe, zeker wanneer je zelf de handen uit de mouwen steekt voor de bouw of renovatie van een woning. Maar in hoeverre gaan de sociale inspectie en BTW akkoord met deze gratis hulp? Mogen de ouders komen helpen? En wat met vrienden?
Het is moeilijk om op deze vraag een eenduidig antwoord te geven van wat mag en niet mag. Er dient immers rekening gehouden te worden met een sociaal en fiscaal luik.
 
Het sociale luik in de gratis hulp bij de bouwwerken is behoorlijk complex. De regel zegt dat derden je gratis mogen helpen op voorwaarde dat er geen sprake is van werkomstandigheden die typisch zijn voor een werkgever-werknemer-relatie. Met andere woorden het werk moet volledig gratis zijn en de helpers mogen niet gebonden zijn aan specifieke arbeidsuren.
In de praktijk laat men de hulp van familieleden toe tot en met de vierde graad (neven en nichten). Strikt genomen is maar tot de tweede graad toegelaten, maar in principe zal men nooit problemen maken indien je geholpen wordt door een neef of oom.


Vrienden mogen wettelijk gesproken niet komen helpen. Als er geen familiale verwantschap is, zal de sociale inspectie dit overmaken aan de economische inspectie die een pv kan opstellen voor de overtreding van de wet op sluikwerk. Of hiervoor werkelijk sancties getroffen zullen worden, hangt van diverse factoren af. Als de bouwheer zelf aanwezig is op de werf, zal de inspectie minder snel problemen maken dan wanneer de (zogezegde?) vriend volledig op zijn eentje komt werken in jouw huis. Verder speelt ook de omvang van de werken een rol.
De sanctie kan oplopen tot enkele 1000-en euro’s , zowel voor de bouwheer als voor degene die hem geholpen heeft.

Veel hangt natuurlijk ook af van de pakkans. Als het werken zijn die in de woning gebeuren, is de kans veel kleiner dat je controle krijgt dan wanneer iemand op een zondag de dakwerken komt uitvoeren.
 
Verklaring
Voor de BTW - dan zitten we bij het fiscale luik - mag je je gratis laten bijstaan door derden. Als je deze mensen daarvan een verklaring laat maken en die afgeeft aan de BTW-controleur zal deze daar rekening mee houden bij de berekening van de BTW op jouw woning. Op de gratis gepresteerde uren moet geen BTW betaald worden. De controleur zal bij twijfel wel nagaan of het werk wel degelijk gratis is gebeurd.
Conclusie: Da mag, zolang er geen sprake is van een werkgever-werknemer-relatie.
Bron : www.livios.be

07:14 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-11-04

Gipskartonplaat versus cellenbeton

Met een extra wand kan je al snel een nieuwe kamer creëren. Voor het zetten van dergelijke binnenmuren kan je o.a. met cellenbeton of met gipskartonplaat werken. Welke toepassing is het beste? Raf De Haes van Knauf legt de voordelen van een binnenwand in gipskarton uit, terwijl Jan Fieuw van Ytong de voordelen van cellenbeton voor zijn rekening neemt.
 
gipskarton
 
Gipswanden voldoen aan alle bouwkundige eisen
Wanden opgebouwd uit gipsplaten kunnen voldoen aan de meest diverse eisen die gelden in de bouwwereld. Brandweerstanden van 30, 60, of 120 minuten kunnen bekomen worden. Gipswanden kunnen, afhankelijk van het systeem, een akoestische isolatie opleveren van 34 tot 66 dB. Elke gewenste thermische isolatie kan verwezenlijkt worden in combinatie met een isolatiemateriaal in de spouw van de wand. Zeer hoge wanden met een uitstekende mechanische weerstand zijn mogelijk.


Een lichte constructie
Wanden met gipsplaten zijn zeer licht: een standaardwand met één gipsplaat langs elke zijde heeft slechts een gewicht van ca. 25 kg/m². Hierdoor kan de ontwerper van een gebouw vrijwel onbeperkt wanden inplannen en zelfs op een later tijdstip bijplaatsen op een vloerplaat zonder angst te hebben voor vervormingen of onaanvaardbare doorbuiging van de draagconstructie.


Een haast onbeperkte vrijheid op het gebied van vorm en toepassing
De meest complexe vormen kan men realiseren met gipskartonwanden: ronde of S-vormige wanden, wanden onder een hellingshoek (vb. in een zolderruimte), voorzetwanden die bijna geen ruimte in beslag nemen,… Met blokken of metselwerk is dit zeker niet zo evident. In- en uitsprongen, nissen, decoratieve boorden kunnen ook zonder probleem verwezenlijkt worden. Met aangepaste opbouwen kan men stralingwerende, akoestisch absorberende, dragende of zelfs kogelwerende wanden maken.


Gebruiksvriendelijk
Werken met gipsplaten is eenvoudig en licht. Met een hobbymes kan men de platen in elk gewenst formaat snijden. Speciale werktuigen of slijpmachines komen er niet aan te pas, stof ook niet. Enkel de voegen tussen de platen moeten afgewerkt worden met gepaste voegproducten en afwerklagen. Hierdoor is de gipsplaat een perfect product voor de doe-het-zelver. Bovendien heeft men met het gebruik van gipsplaten geen extra bouwvocht en een bepleistering van de platen is niet nodig. Het is mogelijk om bijna direct, na verharding van de voegproducten, de verdere afwerking (verf, behang, tegels,…) aan te brengen.

 
cellenbeton
 
Licht en gemakkelijk hanteerbaar
Voor de niet-dragende binnenmuren wordt meestal gebruikgemaakt van cellenbetonblokken van 60 x 25 x 10 mm. Deze blokken zijn licht en dus gemakkelijk verwerkbaar, zodat het plaatsen van de binnenmuur zeer snel kan gebeuren. Om het voor de zelfbouwer nog gemakkelijker te maken kan ook gebruikgemaakt worden van tegelblokken, dit zijn 'dubbele' blokken (60 x 50 x 10 mm) met een tand- en groefverbinding wat de juistheid van plaatsing alleen maar ten goede komt. In die gevallen waar uiterst nauwkeurig wordt gewerkt kan eventueel geopteerd worden om zonder pleisterlaag te werken en bv. te behangen met een vezelstructuurpapier of te schilderen met een structuurverf.


Afwijkende vormen worden opgevangen
Een belangrijk voordeel van cellenbeton is dat zonder veel moeite alle afwijkende vormen kunnen opgevangen worden. Denk maar aan muren onder schuine daken of allerlei uitsparingen die moeten voorzien worden. Ook eventuele aanpassingen die later dienen te gebeuren kunnen probleemloos uitgevoerd worden.


Erg stevig
Aangezien we met een stenen muur te maken hebben, vormt het bevestigen van allerlei voorwerpen aan deze muur geen enkel probleem. Uiteraard moeten hierbij de juiste bevestigingsmiddelen worden gebruikt.


Recycleerbaar
In het geval dat er bepaalde muren later volledig dienen uitgebroken te worden kunnen de cellenbetonblokken, indien volledig zuiver, 100% gerecycleerd worden.

Bronnen : www.livios.be www.ytong.be www.knauf.be www.gyproc.be  (foto van Knauf)

 

14:54 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-11-04

Hoe leg ik perceelgrens vast?

Ik woon tussen de velden. Mijn buren zijn dus landbouwers die ik een vijftiental keer per jaar in hun tractor zie voorbijkomen. Ik heb zeer sterk de indruk dat één van hen de perceelsgrens jaarlijks verder in zijn voordeel verlegt. Ik zeg wel: de sterke indruk omdat de 'kadasterpaaltjes' in het verleden verplaatst en sinds kort op de één of andere manier verdwenen zijn en ik nooit een omheining heb geplaatst. Ik heb weinig zin om hier een staatszaak van te maken, ik heb genoeg grond, maar ik wil toch graag weten wat mijn opties zijn. Kan ik eisen dat de perceelgrenspaaltjes op zijn kosten worden teruggeplaatst (door een landmeter)? Wat is de afstand die een landbouwer moet respecteren ten opzichte van de perceelsgrens (nu is die grens een diepe voor van +/- 40 cm in mijn gazon)? Hoe kan ik in de toekomst - na vaststelling van de juiste perceelgrens - mijn eigendom laten respecteren? Alvast bij voorbaat hartelijk dank voor uw advies!
 
Antwoord:
Als jouw grond ooit werd afgepaald door een landmeter, dus als er effectief grenspalen zijn geplaatst, dan is er weinig probleem: je kan inderdaad eisen dat de grens terug wordt uitgezet en dat de palen worden herplaatst. Aangezien het wegnemen van grenspalen een strafrechterlijk feit is, kan je dit zelfs juridisch afdwingen. Om een hoekpunt in de velden beter te markeren kan je met je buur overeenkomen om op het grenspunt bijvoorbeeld een eik te planten, die is duidelijker zichtbaar en kan niet verplaatst worden.

Bron : www.livios.be

12:38 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-11-04

Aftrek woonlening wordt voor iedereen gelijk

e regering heeft beslist om de fiscale behandeling van woonleningen op een andere leest te schoeien. Jonge gezinnen zullen in de eerste jaren meer kunnen aftrekken van hun belastingen. Voor de aankoop van een bestaande woning zal men voortaan ook van dezelfde fiscale voordelen kunnen genieten als bij een nieuwbouw.
 
De nieuwe wetgeving zal gelden voor alle hypothecaire leningen die na nieuwjaar 2005 worden afgesloten. De aftrekken worden voor ieder gelijk, ongeacht hoeveel men leent en wat men verdient. Voor het bouwen, verbouwen of kopen van een woning geldt een basisbedrag van 1.860 euro fiscale aftrek per jaar. Elk van de partners kan dat inbrengen. Zolang de lening loopt, kan elk echtpaar jaarlijks dus 3.720 euro inbrengen. Voor een eerste woning mag daar gedurende tien jaar nog een extra aftrek van 1.240 euro per echtpaar (620 euro per partner) worden bijgeteld.
 
Als het gezin minstens drie kinderen telt, mag het nog 120 euro extra aftrekken. De maximale aftrek tijdens de beginjaren voor een kinderrijk gezin wordt aldus 5.080 euro.
 
De regering is van mening dat vooral jonge echtparen en gezinnen uit de middenklasse voordeel zullen hebben bij deze nieuwe regeling.

11:12 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

07-11-04

Historische hervormingen woonleningen op til

Er is een historische hervorming op til van de fiscale behandeling van woonleningen. Jonge gezinnen zullen in de eerste moeilijke jaren meer kunnen aftrekken van hun belastingen, terwijl dat nu vaak minder is. Voor de aankoop van een nieuwe woning zal men voortaan ook van dezelfde voordelen genieten als bij een nieuwbouw.

De nieuwe wetgeving geldt voor alle hypothecaire leningen die na nieuwjaar 2005 worden afgesloten. Voor het bouwen, verbouwen of kopen van een woning geldt een basisbedrag van 1860 euro fiscale aftrek per jaar. Elk van de partners kan dat inbrengen. Zo lang de lening loopt, kan elke echtpaar per jaar 3720 euro inbrengen.

Bron : www.hln.be

14:59 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Veiligheidscoördinatie: voorlopig blijft alles bij het oude

Vanaf 1 januari 2005 zou de wetgeving rond de veiligheidscoördinatie worden gewijzigd. Met name voor kleine bouwwerven zou dit een grote vereenvoudiging van de rol van een veiligheidscoördinator met zich meebrengen. Echter, er zijn hierover nog volop besprekingen aan de gang en niemand weet op dit moment hoe de wetgeving er uiteindelijk zal gaan uitzien.
 
Op 21 maart ging er een persbericht van staatssecretaris Kathleen Van Brempt de wereld in dat stelde dat "de veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen duidelijker, eenvoudiger en efficiënter zal worden. De tweedaagse Ministerraad van 20 en 21 maart keurde hierover een voorstel goed van staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk Kathleen Van Brempt. Voor kleine bouwwerken komt er een aparte regelgeving die eenvoudiger en duidelijker is voor wie bouwt of verbouwt én die minder papierwerk met zich mee brengt. Tegelijk wordt er voor gezorgd dat de veiligheid gewaarborgd wordt.
[…]


Het goedgekeurde voorstel wordt nu omgezet naar concrete regelgeving en zal in werking treden op 1 januari 2005.
[…]


De nieuwe regeling maakt een onderscheid tussen kleine en grote bouwwerken. Kleine bouwwerken, dit zijn werken met een totale oppervlakte kleiner dan 500m², en renovatiewerken krijgen een aparte en eenvoudigere veiligheidscoördinatie. […]
 
In de nieuwe, vereenvoudigde regelgeving voor kleine bouwwerken wordt de architect of de aannemer (als er geen architect vereist is bij het bouwwerk) gestimuleerd om de veiligheidscoördinatie op zich te nemen.
[…]


Voor grote bouwwerken, waar de veiligheidscoördinatie zijn nut zeker bewezen heeft, blijft de bestaande regelgeving zo goed als behouden, op enkele kleine verbeteringen en vereenvoudigingen na."
Wat echter niet erg duidelijk naar voren komt in deze persmededeling, is dat dit alles slechts een voorstel is dat nog ter discussie wordt gelegd aan diverse instanties, vooraleer het een definitieve wettekst wordt. We moeten vaststellen dat rond deze voorstellen in de sector tot op vandaag nog vele discussies gevoerd worden en dat er nog helemaal geen compromis is. De inhoud van het bovenstaande persbericht moet dus nog niet voor waar worden aanzien. Er is overleg bezig in de sector en de wetgeving zal wijzigen, maar hoe de nieuwe regelgeving er precies zal uitzien en of de wetgeving op datum van 1 januari 2005 effectief zal wijzigen, is momenteel niet meer dan koffiedik kijken. Maar ondertussen zijn er in de sector vele misverstanden en verkeerde interpretaties gegeven aan de diverse communicaties die al zijn verschenen over de wetswijziging.
 
Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen over deze materie is dat voorlopig alles bij het oude blijft en de regels op de veiligheidscoördinatie zoals vastgelegd in het KB van 25 januari 2001, van kracht blijven.
Wie vragen heeft rond veiligheidscoördinatie, kan altijd contact opnemen met het NAVB, het paritair preventie-organisme van de bouw op het nummer 02-552 05 00 of via navb@navb.be. Bron : www.livios.be

09:05 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-11-04

De Verzoeningscommissie: Waarom en voor wie ?

Voor particuliere bouwheren is een eigen huis bouwen dikwijls het resultaat van een jarenlang gekoesterde droom. Als het project dan eindelijk tot uitvoering komt, is de bouwheer gelukkig maar ook ongerust. Want in de meeste gevallen gaat het om het huis van zijn leven en mag hij geen fouten begaan. Zo zullen er waarschijnlijk momenten zijn dat hij gaat twijfelen aan de goede afloop van de werken,mogelijk al vanaf het ogenblik dat hij een architect en aannemer kiest. En dat verbetert er niet op wanneer hij bijvoorbeeld in zijn omgeving heeft horen praten over geschillen die tijdens of na de uitvoering van bouwwerken zijn opgetreden. Moet men dan altijd voorbereid zijn op een strijd? Niet helemaal. Geschillen bestaan uiteraard wel, maar over bouwprojecten die rimpelloos en zonder extra zorgen verlopen, wordt er minder gepraat. Die vrees neemt nog toe als men hoort hoe lang gerechtelijke procedures kunnen aanslepen als gevolg van de hoge stapels dossiers. Zo geraken sommige procedures voor bouwwerken in extreme gevallen pas na 7 of 10 jaar opgelost!

Relativeren is dus het sleutelwoord, maar het zou van grote onvoorzichtigheid getuigen om het risico te negeren: geschillen bestaan en ze treden dagelijks op, maar ze vormen niet de hoofdmoot. Het gebeurt niet zelden dat het conflict vastloopt of dat de partijen aarzelen om zich tot het gerecht te wenden, ook al omwille van de zware zo niet buitensporige kosten van een gerechtelijke procedure in verhouding tot de inzet van het geschil. Nu bestaat er evenwel een andere procedure, die buiten de rechtbank loopt en die sneller en goedkoper is.

Voor meer info : http://www.bouw-verzoening.be


15:18 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-11-04

Tips voor onderhoud van platte daken

Met het natte en koude herfst- en winterweer voor de deur, is het ideale moment gekomen om uw platte daken grondig te onderhouden en eventueel kleine herstellingen te doen. Deze technische check-up moet minstens één keer per jaar gebeuren. Met behulp van de nuttige tips en het uitgebreide productengamma van IMPERBEL kan je die klus zelf uitvoeren. Zo kan je zorgeloos genieten van een waterdichte najaar- en winterperiode!
 
Het dak reinigen
Een onderhoudsbeurt van het dak begint met een grondige reiniging van het platte dak. Alle bladeren en ander vuil moet met een borstel en/of een hogedrukreiniger verwijderd worden.
 
Het mos verwijderen
Om de stukken mos los te weken die niet handmatig verwijderd kunnen worden en om zeker te zijn dat het mos zich niet meteen opnieuw manifesteert, gebruik je IBACLEAN. Deze ontmosser met verlengde werking heeft een reinigende functie en ontvet het dak ook. Breng IBACLEAN aan met een borstel.
 
Het herstellen van blazen
Onder de dakbedekking kunnen zich blazen gaan vormen. Hierdoor kunnen er scheuren optreden en kan het vocht gemakkelijk insijpelen. De herstelling hiervan gebeurt in diverse stappen, met een waterdicht dak als uiteindelijk resultaat.
- Snij de blaas met een cutter open in kruisvorm.
- Plooi de vier lipjes naar buiten.
- Goed drogen en op de zuiver gemaakte ondergrond en aan de onderkant van de lipjes rijkelijk DERBIMASTIC S aanbrengen.
- Plooi de vier hoeken opnieuw dicht en druk stevig aan.
- Strijk de overtollige mastiek die uit de naden komt, samen met een extra laag DERBIMASTIC S, over de snijnaden.
- Breng over het kruis een glasvezelband en nog een extra laag DERBIMASTIC S aan.
 
Een verweerd dak ‘regenereren’
Indien de roofing al geruime tijd niet meer onderhouden werd, en er zich andere beschadigingen dan blaasvorming voordoen, is er een grondigere aanpak nodig. Dit wordt het regenereren van het plat dak genoemd. Met DERBILIQUID S heeft Imperbel een zwarte pasta ontwikkeld, die speciaal dient om de ‘bitumineuze’ waterdichtingen te herstellen. Dit product kan gelijkmatig over het oppervlak worden uitgesmeerd, waardoor een mooie, waterdichte coating ontstaat. Hier bovenop kan later een nieuw waterdichtingsmembraan worden aangebracht. DERBISILVERTOP S heeft dezelfde eigenschappen als de zwarte pasta, maar is zilverkleurig, en vermindert de oppervlaktetemperatuur. Deze coating is ook ideaal voor daken in aluminium, staalplaat of vezelcementplaat.
 
Het controleren van de afwerking
Niet alleen het dak zelf, maar ook de profielen en aansluitingen met de muren, koepels, schoorsteen, enz. moeten grondig gecontroleerd worden. Eventuele gebreken kan je wegwerken met DERBIMASTIC S.
 
Het reinigen van de dakgoot
Cruciaal voor de verwerking van het regenwater, mos, bladeren en ander afval, is het optimaal functioneren van de dakgoot en de regenpijpen. Grondig openmaken, reinigen en ontvetten is dus aangewezen. Scheuren of gaatjes kunnen hersteld worden met DERBIMASTIC S. Om de levensduur van non-ferro metalen als zink en koper te verlengen, is het raadzaam ze in te smeren met de zilverkleurige coating DERBIZINC. 24 uur na de eerste laag kan de tweede worden aangebracht.
 
Nog enkele gouden tips:
- Laat (deels) losgekomen elementen altijd op hun oorspronkelijke plaats liggen.
- Alle herstellingen hebben tijd nodig om te drogen. Luister dus eerst naar het weerbericht vooraleer de werkzaamheden aan te vatten.
- Producten grondig roeren voor gebruik.
- Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik.
- Bewaar de producten steeds op een koele en droge plaats.
- De technische dienst van IMPERBEL staat altijd klaar om een technisch advies op te stellen indien je niet zeker bent van de gekozen herstellingsmethode of indien je de degelijkheid van de dakdekker of materialen in twijfel trekt.
 
Kleine herstellingen
1) Blazen dienen hersteld te worden.
2) Snijd de blaas kruiselings open en plooi de vier hoeken naar buiten.
3) Breng vervolgens met een truweel bitumineuze herstellingsmastiek aan.
4) Breng ten slotte over de snijnaden heen glasvezelband aan.
 
Regenereren van een verweerd dak
5) Verwijder al het vuil en mos van het dak.
6) Gerbuik DERBILIQUID S om de bitumineuze waterdichting te hernieuwen en beschermen
 
Onderhoud van de dakgoot
7) Reinig en ontvet (indien nodig) de dakgoot.
8) DERBIZINC in één laag aanbrengen met een borstel.
Bron :
www.bouwenwonen.net en www.imperbel.be  (foto : Imperbel)11:12 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |