27-11-04

Mag een vriend me gratis helpen bij bouwwerken?

Veel helpende handen maken het werk lichter. Een waarheid als een koe, zeker wanneer je zelf de handen uit de mouwen steekt voor de bouw of renovatie van een woning. Maar in hoeverre gaan de sociale inspectie en BTW akkoord met deze gratis hulp? Mogen de ouders komen helpen? En wat met vrienden?
Het is moeilijk om op deze vraag een eenduidig antwoord te geven van wat mag en niet mag. Er dient immers rekening gehouden te worden met een sociaal en fiscaal luik.
 
Het sociale luik in de gratis hulp bij de bouwwerken is behoorlijk complex. De regel zegt dat derden je gratis mogen helpen op voorwaarde dat er geen sprake is van werkomstandigheden die typisch zijn voor een werkgever-werknemer-relatie. Met andere woorden het werk moet volledig gratis zijn en de helpers mogen niet gebonden zijn aan specifieke arbeidsuren.
In de praktijk laat men de hulp van familieleden toe tot en met de vierde graad (neven en nichten). Strikt genomen is maar tot de tweede graad toegelaten, maar in principe zal men nooit problemen maken indien je geholpen wordt door een neef of oom.


Vrienden mogen wettelijk gesproken niet komen helpen. Als er geen familiale verwantschap is, zal de sociale inspectie dit overmaken aan de economische inspectie die een pv kan opstellen voor de overtreding van de wet op sluikwerk. Of hiervoor werkelijk sancties getroffen zullen worden, hangt van diverse factoren af. Als de bouwheer zelf aanwezig is op de werf, zal de inspectie minder snel problemen maken dan wanneer de (zogezegde?) vriend volledig op zijn eentje komt werken in jouw huis. Verder speelt ook de omvang van de werken een rol.
De sanctie kan oplopen tot enkele 1000-en euro’s , zowel voor de bouwheer als voor degene die hem geholpen heeft.

Veel hangt natuurlijk ook af van de pakkans. Als het werken zijn die in de woning gebeuren, is de kans veel kleiner dat je controle krijgt dan wanneer iemand op een zondag de dakwerken komt uitvoeren.
 
Verklaring
Voor de BTW - dan zitten we bij het fiscale luik - mag je je gratis laten bijstaan door derden. Als je deze mensen daarvan een verklaring laat maken en die afgeeft aan de BTW-controleur zal deze daar rekening mee houden bij de berekening van de BTW op jouw woning. Op de gratis gepresteerde uren moet geen BTW betaald worden. De controleur zal bij twijfel wel nagaan of het werk wel degelijk gratis is gebeurd.
Conclusie: Da mag, zolang er geen sprake is van een werkgever-werknemer-relatie.
Bron : www.livios.be

07:14 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.