07-11-04

Veiligheidscoördinatie: voorlopig blijft alles bij het oude

Vanaf 1 januari 2005 zou de wetgeving rond de veiligheidscoördinatie worden gewijzigd. Met name voor kleine bouwwerven zou dit een grote vereenvoudiging van de rol van een veiligheidscoördinator met zich meebrengen. Echter, er zijn hierover nog volop besprekingen aan de gang en niemand weet op dit moment hoe de wetgeving er uiteindelijk zal gaan uitzien.
 
Op 21 maart ging er een persbericht van staatssecretaris Kathleen Van Brempt de wereld in dat stelde dat "de veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen duidelijker, eenvoudiger en efficiënter zal worden. De tweedaagse Ministerraad van 20 en 21 maart keurde hierover een voorstel goed van staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk Kathleen Van Brempt. Voor kleine bouwwerken komt er een aparte regelgeving die eenvoudiger en duidelijker is voor wie bouwt of verbouwt én die minder papierwerk met zich mee brengt. Tegelijk wordt er voor gezorgd dat de veiligheid gewaarborgd wordt.
[…]


Het goedgekeurde voorstel wordt nu omgezet naar concrete regelgeving en zal in werking treden op 1 januari 2005.
[…]


De nieuwe regeling maakt een onderscheid tussen kleine en grote bouwwerken. Kleine bouwwerken, dit zijn werken met een totale oppervlakte kleiner dan 500m², en renovatiewerken krijgen een aparte en eenvoudigere veiligheidscoördinatie. […]
 
In de nieuwe, vereenvoudigde regelgeving voor kleine bouwwerken wordt de architect of de aannemer (als er geen architect vereist is bij het bouwwerk) gestimuleerd om de veiligheidscoördinatie op zich te nemen.
[…]


Voor grote bouwwerken, waar de veiligheidscoördinatie zijn nut zeker bewezen heeft, blijft de bestaande regelgeving zo goed als behouden, op enkele kleine verbeteringen en vereenvoudigingen na."
Wat echter niet erg duidelijk naar voren komt in deze persmededeling, is dat dit alles slechts een voorstel is dat nog ter discussie wordt gelegd aan diverse instanties, vooraleer het een definitieve wettekst wordt. We moeten vaststellen dat rond deze voorstellen in de sector tot op vandaag nog vele discussies gevoerd worden en dat er nog helemaal geen compromis is. De inhoud van het bovenstaande persbericht moet dus nog niet voor waar worden aanzien. Er is overleg bezig in de sector en de wetgeving zal wijzigen, maar hoe de nieuwe regelgeving er precies zal uitzien en of de wetgeving op datum van 1 januari 2005 effectief zal wijzigen, is momenteel niet meer dan koffiedik kijken. Maar ondertussen zijn er in de sector vele misverstanden en verkeerde interpretaties gegeven aan de diverse communicaties die al zijn verschenen over de wetswijziging.
 
Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen over deze materie is dat voorlopig alles bij het oude blijft en de regels op de veiligheidscoördinatie zoals vastgelegd in het KB van 25 januari 2001, van kracht blijven.
Wie vragen heeft rond veiligheidscoördinatie, kan altijd contact opnemen met het NAVB, het paritair preventie-organisme van de bouw op het nummer 02-552 05 00 of via navb@navb.be. Bron : www.livios.be

09:05 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.