16-10-04

Zuid-Holland denkt serieus na over nieuw land in zee

De provincie Zuid-Holland stuurt aan op nieuw land in zee tussen Scheveningen en Hoek van Holland, met daarop eventueel ook woningbouw. Dat hebben Provinciale Staten vastgelegd in een ‘Ruimtelijke Structuurvisie’, een toekomstbeeld voor het jaar 2020.
Alle politieke partijen hebben er mee ingestemd. De PvdA tekende wel aan dat bebouwing op een zeestrook nog ter discussie staat.
 
Stijgende zeespiegel
De aanleg van een strook land voor de Westlandse en Haagse kust wordt nodig geacht als bescherming tegen een stijgende zeespiegel en hogere golven. Met name Ter Heijde, Kijkduin en Scheveningen (Keizerstraat) zijn erkend zwakke plekken. Gedeputeerde A. van Dijk (CDA), verantwoordelijk voor de toekomstschets, verwacht niet heel gauw een besluit over een kustlocatie: “In elk geval niet voor 2007.” Hij meent dat de veiligheid van de zwakke plekken voorlopig is gegarandeerd met de nu vrijwel jaarlijkse opspuitingen van het strand.

 
Nieuw rapport
Wel presenteert het Rijk vermoedelijk nog dit jaar een nieuw rapport over de haalbaarheid van bebouwd land voor de Westlandse kust. Van Dijk: “Als het tot een soort plan-Waterman komt, dan moet je niet denken aan verstedelijking met ook industrie, maar aan woningbouw op die kuststrook zoals in Noordwijk.”

 
Totale provincie
Het was gisteren voor het eerst in de geschiedenis dat het bestuur van Zuid-Holland een toekomstvisie vaststelde voor de totale provincie. In die planning staat verder opgenomen dat de woningbouw tot 2020 ‘voor meer dan vijftig procent’ moet plaatsvinden binnen bestaand stedelijk gebied, waaronder ook de locaties rond nieuwe stations zoals bij Sion, tussen Den Haag en Delft.

 
Woningbouw
In de Haagse regio wordt voor de lange termijn verder gedacht aan woningbouw in Noukoop te Nootdorp (nu tuinbouwgebied), aan bouw ter weerszijden van Pijnacker-dorp en aan huizen op Valkenburg. Een heel nieuw woningbouwgebied staat volgens het gisteren aanvaarde toekomstplan wel op stapel in de Zuidplaspolder, langs de A12. tussen Zevenhuizen en Gouda. Vóór het jaar 2020 zijn hier om te beginnen 15.000 huizen gedacht, daarna nog eens zoveel.

 
Uit een recent overzicht van de woningproductie tussen 2004 en 2020 blijkt dat de gemeente Westland in die periode 9569 huizen zal bouwen. De gemeente telt daarna zo'n 125.000 inwoners.
Bron : www.bouwenwonen.net en www.zibb.nl

11:46 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.