05-10-04

Ik koop een huis. Wat met de aankoopkosten?

De koper van een onroerend goed moet er rekening mee houden dat hij behalve de aankoopsom ook nog de aankoopkosten zal moeten betalen. Men spreekt ook wel eens van aktekosten of notariskosten, maar slechts een klein deel hiervan is bestemd voor de notaris, het overgrote deel bestaat uit registratierechten en aktekosten. Wij geven wat toelichting en cijfers, zodat je na de aankoop niet voor onaangename verrassingen staat.
 
Registratierechten
Registratierechten zijn de belastingen die geheven worden bij de aankoop van onroerend goed. Zij zijn betaalbaar binnen de vier maanden vanaf de datum van de overeenkomst. Vermits dit een regionale materie is, zijn de registratierechten niet dezelfde voor heel België. Wij geven hier enkel de situatie voor goederen gelegen in Vlaanderen. De situatie bij aankoop van een onroerend goed in Brussel of Wallonië is verschillend. De registratierechten bedragen in Vlaanderen normaal 10% van de aankoopprijs, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden verminderd worden tot 5%. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de koper geen eigenaar mag zijn van een andere woning (met uitzondering van één die geërfd is van ouders of grootouders), dat het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) van alle onroerende goederen die de koper bezit niet meer bedraagt dan 745 euro als hij niet meer dan twee kinderen ten laste heeft en dat de koper het aangekochte huis gedurende ten minstens drie jaar ononderbroken blijft bewonen. In bepaalde gevallen kan de koper nog een korting krijgen op de registratierechten, namelijk als hij kan genieten van hetzij de meeneembaarheid, hetzij het abattement.

Meeneembaarheid betekent dat bij verkoop van een vorige woning en aankoop van een andere woning de koper –natuurlijke persoon– de registratierechten die hij voor de oude woning betaalde, kan recupereren tot maximum 12.500 euro. Die andere woning moet dan wel als hoofdverblijfplaats dienen en gelegen zijn in het Vlaams gewest. De koper zal bij de notaris slechts het verschil moeten betalen (aanrekening) tussen de beide bedragen of kan genieten van een teruggave.
Wie voor het eerst een onroerend goed koopt, gelegen in het Vlaams gewest en dus niet in aanmerking komt voor deze meeneembaarheid, kan nu ook in bepaalde gevallen genieten van een vermindering (abattement) van de belastbare grondslag ten belope van 12.500 euro. Dit fiscaal voordeel kan genoten worden zowel bij gewoon beschrijf (10%) als bij laag beschrijf (5%) en bedraagt dan respectievelijk 1.250 euro of 625 euro.
 
De aktekosten
De aktekosten omvatten de zegels van de originele afschriften, de fiscale zegels van bijgevoegde stukken, de overschrijvingsrechten op één hypotheekkantoor, de rolrechten, de kosten van de kadastrale stukken, de kosten van hypothecaire en fiscale opzoekingen, stedenbouwkundig attest, bodemattest, enz. Deze kosten worden provisioneel aangerekend bij het verlijden van de akte en bedragen normaal 525 euro maar worden in bepaalde gevallen verminderd naar 450 euro.

 
Het ereloon van de notaris
Het honorarium dat de notaris ontvangt vormt de vergoeding voor zijn geleverde prestaties en is vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Het is proportioneel en degressief, wat betekent dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs verhoogt.
Voor een verkoop van 64.095 euro bedraagt het ereloon 1.389 euro. Op het gedeelte daarboven wordt 0,57% berekend. Voor een verkoop van 250.095 euro wordt dat dus 2.449 euro. De notaris of je vastgoedmakelaar kan de juiste bedragen opgeven. De kosten bij een openbare verkoop liggen gevoelig hoger, enerzijds ten gevolge van het meerwerk dat de notaris laat vergoeden, anderzijds door de hoge kosten voor o.a. drukwerk en publiciteit, die op de koper gerecupereerd worden. De kostprijs ervan verschilt van streek tot streek. Als je weet dat de publiciteitskosten tussen 1.000 en 1.500 euro bedragen, moet je voor een gemiddelde verkoop toch rekening houden met een verhoging van 5% van de aankoopkosten.

Bron : www.livios.be en www.immovdw.com/

06:00 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.