08-09-04

Energieprestatienormen leiden tot grondige wijziging van bou

Energieprestatienormen leiden tot grondige wijziging van bouwproces en kunnen zwartwerk verminderen
 
VCB vraagt duidelijkheid tegen eind 2004


Het regeerakkoord voorziet in de invoering van een energieprestatieregelgeving voor gebouwen vanaf 2006. Zopas heeft Vlaams minister van Leefmilieu, Openbare werken en Energie bevestigd dat hij vanaf 1 januari 2006 de energieprestatienormen wil realiseren. Met het uitvoeringsbesluit dat nu voorligt, zal vanaf dan het energieprestatieniveau E-100 gelden. Op voorwaarde dat de verwarmingsinstallaties van het gebouw voldoende performant zijn, komt dit peil overeen met een k-waarde (warmteverliescoëfficiënt) van 45. Dit is gevoelig strenger dan de k55-waarde die de huidige isolatienormen opleggen. Het is duidelijk dat de energieprestatienormen onze manier van bouwen grondig zullen wijzigen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) pleit er dan ook voor dat zo snel mogelijk duidelijkheid komt in de nieuwe normen en in hun berekening. Dan kunnen de gevestigde aannemers zich optimaal op de nieuwe regeling voorbereiden. Bijkomend voordeel van de energieprestatieregeling is dat zij het ondeskundig isoleren door zwartwerkers kan tegengaan.


De VCB is voorstander van een verstrenging van de isolatienormen voor woningen en andere gebouwen. Essentieel bij de nieuwe regelgeving is dat zij zich niet beperkt tot de isolerende eigenschappen van de bouwschil (muren, vensters en daken). Daarnaast zal ook het energierendement van verwarmings- en elektrische toestellen in rekening worden gebracht. Dit moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van de energieprestatie van de ganse woning en dus niet alleen van haar isolerende eigenschappen.


Tegelijk stelt het regeerakkoord uitdrukkelijk dat de nieuwe regering de energieprestatienormen zal doen respecteren. Men kan dus een strenger toezicht op de uitvoering van bouwwerken verwachten. Het is niet voldoende spouwmuurisolatie te plaatsen. De isolatie moet ook vakkundig geplaatst worden. Zoniet gaat het isolerend effect grotendeels verloren. Strengere controles op de uitvoering zullen aldus het vakmanschap van reguliere bedrijven bevorderen. Nu komen weinig deskundige zwartwerkers nog te gemakkelijk weg. Dit zal in de toekomst niet meer kunnen. Aldus zal het decreet op de energieprestatienormen tot meer reguliere bouwactiviteit leiden, niet alleen bij de ruwbouwwerken (voor het plaatsen van isolatie) maar ook in de installatiesector (voor het plaatsen van hoogrendementsketels). Aan het nieuwe decreet is, met zijn isolatieformulieren, energieprestatie-aangiftes, conformiteitsattesten en energieprestatiecertificaten, wel een risico verbonden: dat het toezicht in belangrijke mate een administratieve controle zal worden. Dit moet de nieuwe regering vermijden.


De energieprestatienormen zullen onze manier van bouwen grondig wijzigen. De spouwisolatie zal dikker en hoogrendementsglas de standaard worden, hoogrendementsinstallaties zullen gemeengoed worden. Om de opgelegde energieprestaties te kunnen realiseren zullen ontwerpers en uitvoerders goed op elkaar moeten zijn afgestemd. Bovendien moet er ook bij de producenten van isolatiemateriaal en verwarmingstoestellen op voorhand duidelijkheid bestaan over wat precies wordt verwacht. Dan kunnen zij tijdig hun productiecapaciteit hierop afstemmen, zonder dat een kostprijsverhogende schaarste ontstaat.


Vandaar het belang van een voldoende lange overgangsperiode opdat opdrachtgevers, producenten, architecten en aannemers zich tijdig kunnen voorbereiden. De nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2006. Voor heel wat woningen die in 2006 zullen worden gebouwd, zullen er al in 2005 aankoop- en aannemingscontracten worden afgesloten. Opdat deze woningen in 2006 conform de nieuwe regeling kunnen worden gebouwd, is het belangrijk dat alle technische details en de bijbehorende berekeningsprogramma’s ten laatste tegen einde 2004 op punt zouden staan.


Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw


Bron:
Vlaamse Confederatie Bouw  en www.bouwinfo.be

07:01 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.