18-07-04

In hoeverre geniet de fiscus mee van de meerwaarde bij een verkoop?

De opbrengst die je als verkoper van een onroerend goed ontvangt binnen de context van een privé-vermogen is in principe niet belastbaar. Maar er zijn uitzonderingen, en die zet immo-specialist M. van de Woestijne voor ons op een rijtje in ons maandelijks immo-artikel.

De uitzonderingen die gemaakt worden, zijn van toepassing op:

1) Vastgoedhandelaars
Wie geregeld vastgoed aankoopt en weer doorverkoopt, buiten het gewoon beheer van zijn patrimonium, zal door de fiscus als vastgoedhandelaar worden aangezien. De inkomsten zullen als bedrijfsinkomsten belast worden.

2) Gronden
Er bestaat al sinds 1966 een meerwaardebelasting op ongebouwde onroerende goederen (gronden), die binnen de acht jaar na aankoop worden verkocht. De belastbare meerwaarde wordt niet bij het globaal belastbare inkomen gevoegd, maar is afzonderlijk belastbaar aan 33 % bij verkoop binnen de vijf jaar en 16,5 % bij verkoop binnen de acht jaar. Voor de berekening van de termijn moeten de data van de authentieke akte van aankoop en verkoop in aanmerking worden genomen. Heeft de verkoper de grond verkregen door schenking, dan is er geen belasting verschuldigd. Behalve wanneer de grond verkocht wordt binnen de drie jaar na datum van de schenkingsakte en binnen de acht jaar na verkrijging van de schenker.

3) Gebouwen
Sinds 1 januari 1997 werd een belasting ingevoerd op de meerwaarden gerealiseerd op gebouwde onroerende goederen in België. Voorwaarde om niet als grond maar als gebouw beschouwd te worden, is dat de waarde van het onroerend goed minstens 30 % vertegenwoordigt van de totaal betaalde prijs.
De meerwaardebelasting bij verkoop, ruil of inbreng in vennootschap is verschuldigd bij verkoop binnen vijf jaar na akte aankoop of binnen vijf jaar na ingebruikname van een nieuwbouw, op voorwaarde dat de bouwwerken begonnen waren binnen vijf jaar na aankoop van de grond. Voor de berekening van de meerwaarde wordt het verschil genomen tussen de aankoopprijs, verhoogd met de kosten van werken uitgevoerd door een geregistreerd aannemer en met een forfait van 25% + 5% per jaar tussen aankoop en verkoop en de verkoopprijs, verminderd met de verkoopkosten. De meerwaardebelasting bedraagt 16,5%.

Opmerking: er is altijd vrijstelling bij verkoop van de eigen woning!
Bron :
www.livios.be


02:09 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.