26-06-04

De Vlaamse bouw herleeft

 Het herstel in de bouw zet zich door. De eerste tekenen waren in maart al duidelijk. De resultaten van de enquête die de Bouwunie in het begin van juni afnam bij een representatief staal van 292 Vlaamse bouwbedrijven maken duidelijk dat de situatie verder in positieve zin evolueert. Dit is meer in het bijzonder het geval voor het werkvolume en de financiële situatie van de Vlaamse bouw-kmo's. Anderzijds blijft de concurrentiestrijd hevig, hebben de bedrijven af te rekenen met een toenemend aantal slechte betalers en is er een tekort aan vakbekwame bouwarbeiders.

De Vlaamse bouwbarometer stijgt ook in juni boven de gezonde grens van 100 indexpunten (meer positieve dan negatieve scores) uit. Het gaat hier zelfs om een duidelijke sprong voorwaarts. De bouwbarometer staat op zijn hoogste peil sinds maart 2001. Hierdoor kunnen we nu echt van een heropleving voor de bouwsector spreken.

Deze evolutie manifesteert zich vooral op het vlak van het werkvolume en het orderboekje. 93% van de Vlaamse bouwbedrijven zeggen meer dan voldoende werk te hebben. 35% heeft nu meer werk dan in het vorige kwartaal en ook de toekomst kondigt zich op activiteitsvlak positief aan. De overgrote meerderheid van de bouw-kmos verwacht het huidige activiteitspeil te handhaven (78%) of zelfs nog substantieel te verhogen (17%). Dit weerspiegelt zich in de orderportefeuilles, die bij 40% duidelijk boller staan dan in de voorbije maanden.

Positief is zeker ook dat het prijspeil (d.i. de prijzen die de bouwbedrijven aan hun klanten kunnen aanrekenen) in de meeste gevallen niet verslechterd is en dat 15% van de bouwbedrijfsleiders verwacht dat dit in de toekomst zal stijgen. Dat wil nog niet zeggen dat de prijzen zich genormaliseerd hebben. Verre van. Daar is een lange en krachtige herstelperiode voor nodig. Maar dit betekent wel dat de winstgevendheid van de Vlaamse bouwbedrijven aan de beterhand is (volgens 86%).

Ondertussen woedt de concurrentiestrijd in alle hevigheid voort. Een op vier van de aannemers zegt daarvan duidelijk meer last te ondervinden. Het gaat zowel om concurrentie vanwege collega-bouwbedrijven, als vanuit het zwarte en het grijze circuit. Meteen een van de redenen waarom de prijzen in de markt nog steeds onder het normale niveau liggen. Bovendien moeten de Vlaamse bouwbedrijven afrekenen met een groot aantal slechte betalers. 28% spreekt van een duidelijke toename. Samen met het tekort aan vakbekwame bouwarbeiders ervaren de bouw-kmo's deze trends als reële knelpunten voor de sector. De heropleving zorgt er wel voor dat 19% van de bouw-kmo's hun personeelsbestand willen aanvullen. Maar de helft van de bedrijfsleiders vindt het zeer moeilijk om geschikte arbeidskrachten te vinden en stelt dat dit probleem enkel maar vergroot.

Al bij al zijn de meeste Vlaamse bouwbedrijfsleiders tevreden over de gang van zaken in hun eigen onderneming (95%) en zelfs met de evolutie in de sector (78%). Dat was enkele maanden geleden wel anders.

Hun aanvoelen van een heropleving voor de bouwsector wordt alvast bevestigd door de specialisten terzake. Deze verwachten voor 2004 een groei van de bouwactiviteit van 2 procent of meer. De statistieken van de bouwvergunningen tonen een positieve evolutie (zowel voor de nieuwbouw als voor de renovatie van woningen, kantoorgebouwen en opslagruimtes) en het Federaal Planbureau voorziet voor de komende maanden (in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006) meer overheidsinvesteringen (openbare werken en gebouwen).

Bron : www.bouwunie.be  www.bouwenwonen.net

00:10 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.