17-06-04

Weer een mooie woning.

De Roeselaarse architect Guido Vancoppenolle kreeg de opdracht een vormelijk eenvoudige woning te bouwen met een beperkte oppervlakte (760 m² bouwperceel, 200 m² vloeroppervlakte), maar met klemtoon op ruimtelijke kwaliteiten. Een sterke relatie met de tuin was een basiswens.

Waarom koos de collega-architect deze architect?
De woning situeert zich middenin een verkaveling met hoge densiteit en werd gerealiseerd met een modaal budget. Typisch iets waar heel wat jonge gezinnen op zoek naar zijn: eenvoudig, haalbaar en technisch OK. Maar hier tref je net dat ietsje meer: ruimtelijkheid, detaillering, privacy… Van een architect kun je natuurlijk niet minder verwachten.

De architect zelf over zijn woning?

Troeven
- Het is een compacte woning, met een grote ruimtelijkheid. De opening in de vloer tussen living en bureel, samen de grote glaspartijen (tot in de nok), zorgt voor de nodige openheid in de woning. Door deze glaspartijen is er eveneens een sterke band met de ommuurde tuin, die als het ware een bijkomende kamer in de woning vormt.

- Vormelijk is de woning eenvoudig en strak. De bepleistering en de grote dakoversteek werken deze strakheid in de hand.

- De inplanting op het terrein is een teruggetrokken inplanting. De open autobergplaats en de 2 rijen platanen zorgen voor een visuele buffer tegenover de straat. Door deze inplanting wordt ook op het terrein diepte gecreëerd, wat ervoor zorgt dat alles groter lijkt dan het is.

- De inplanting van de woning op het perceel, in combinatie met de inplanting van de carport vooraan, zorgt voor een zone met grote geborgenheid. Deze zone werd als tuin ingericht, direct aanleunend bij de leefruimte. Het ommuren van dit tuingedeelte versterkt de geborgenheid.

Materialen
- Er is in de woning nogal wat staal verwerkt om constructieve redenen. Van dit staal, vooral in de dakconstructie, zijn enkele kolonnen en vloerelementen zichtbaar gebleven in de woning. Er werd gekozen voor staal omwille van de grote sterkte die bekomen wordt, niettegenstaande het gebruik van relatief lichte profielen.

- Omwille van de weinig draagkrachtige grond zijn alle vloeren opgebouwd met houten balken, zoals vroeger gebruikelijk was, om het gewicht van de woning te beperken.

- Alle metselwerk in de woning (interieur) is zichtbaar blijvend metselwerk. Een bezande steen M 65, platvol gevoegd en nadien wit geschilderd. De keuze voor dit materiaal werd gemaakt om esthetische redenen.

Bron : www.livios.be

16:00 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.