01-06-04

Beroep van loodgieter met uitsterven bedreigd?

Vanaf 1 september 2004 bestaat de opleiding sanitair/centrale verwarming in de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs niet meer. De minister schafte deze enkele jaren geleden al af. Nu komt er ook een einde aan de toen ingevoerde overgangsmaatregel. Dit betekent dat leerlingen nog enkel in de derde graad (5de en 6de jaar) een installateursopleiding kunnen volgen. De installatiesector heeft nochtans dringend nood aan goed opgeleide vakmensen
 
De bedrijven kampen momenteel met een tekort aan vakbekwaam personeel en stellen bovendien vast dat in de laatste jaren het competentieniveau van de afgestudeerden daalt.

Bouwunie, de bij Unizo aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, en de betrokken scholen en leerlingen zijn het erover eens dat het behoud van de tweede graad noodzakelijk is. Door de inkorting van de opleiding loopt het aantal leerlingen terug.
Het beroep aanleren in twee in plaats van vier schooljaren is niet mogelijk. Zeker in het licht van de voortdurende technologische evolutie en toenemende reglementering. Het niveau van de afgestudeerden zal dus nog verder dalen. De kloof tussen wat de sector vraagt en wat het onderwijs aanbiedt, vergroot.

Vanaf 1 september zullen loodgieters in spe in de tweede graad de studierichting Basismechanica moeten volgen. De link met hun uiteindelijke beroep is daarin ver te zoeken. De gevolgen zijn ondertussen duidelijk: het leerlingenaantal daalt (van een 1.000-tal in de derde graad eind jaren negentig naar 700 in het huidige schooljaar) én er zijn steeds minder scholen die in de derde graad een installateursopleiding organiseren (daling van 55 in het schooljaar 1999-2000 tot 44 in het schooljaar 2003-2004).
Bouwunie en de betrokken onderwijsinstellingen pleiten bijgevolg voor de herinvoering van de tweede graad centrale verwarming-sanitair. Ze baseren zich hiervoor op een aantal duidelijke vaststellingen:

  • De verwarmings- en sanitaire bedrijven kampen met een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten.
  • Uit cijfers van de VDAB blijkt overduidelijk dat de beroepen van loodgieter en monteur cv al meer dan 10 jaar tot de knelpuntberoepen horen (aantal werkzoekenden daalt en aantal vacatures neemt toe).
  • De sector heeft al geruime tijd ernstige bedenkingen bij de kwaliteit van de afgestudeerden. Deze zal door de inkorting van de opleiding zeker niet verbeteren. Integendeel. Dit zal op termijn ook zijn gevolgen hebben op de veiligheid (bijvoorbeeld van gasinstallaties) en op de adequate ventilatie en isolatie van de moderne woning.
De sector en de scholen organiseerden vorige week een manifestatie voor het kabinet van minister van onderwijs Vanderpoorten. Op deze manifestatie waren een 100-tal leerlingen en installateurs aanwezig. Bouwunie en de betrokken scholen en leerlingen vroegen de minister de herinvoering van de tweede graad voor de opleiding centrale verwarming/sanitair.
De sector en zijn toeleveranciers willen zelfs een stap verder gaan. Via een experiment in een beperkt aantal scholen (bijvoorbeeld 10 scholen, 2 per provincie) willen ze aantonen dat een volledige opleiding, gespreid over de tweede en derde graad voor het beroep ‘Sanitair installateur / Installateur Centrale Verwarming’ betere afgestudeerden en hogere leerlingenaantallen kan betekenen. De sector is bereid hiervoor met de proefscholen een specifiek leerprogramma uit te werken en bovendien een voldoende aantal stageplaatsen aan te bieden. Dit voorstel werd positief onthaald door de minister. Ze beloofde om op korte termijn de nodige stappen daarvoor te zetten.

In de sector van de installateurs centrale verwarming en sanitair zijn 9.000 bedrijven actief, waarvan 4.000 met personeel. Samen geven zij werk aan meer dan 16.000 mensen (arbeiders en zelfstandigen).

Bron : www.livios.be


14:04 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.