21-05-04

Week van de Bouw Oost-Vlaanderen

 Het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Oost-Vlaanderen organiseerde van 29 april tot 14 mei 2004 voor de eerste maal een Week van de Bouw. Zoals u weet schreeuwt de bouw om goed geschoolde en ervaren werkkrachten.
 Slimme handen

De bouwsector biedt zoals u weet een formule aan waarin jonge werkzoekenden een bouwberoep aanleren. De kandidaten zullen terechtkomen in een boeiende en goed betaalde sector die voortdurend beweegt. In deze week van de bouw werden meer dan 5000 bouwlustige werkzoekenden uitgenodigd naar een infosessie waar ze de opleidings- en instroommogelijkheden van het FVB en de voordelen van de sector uitgelegd werden. Voor geïnteresseerden was er een mogelijk gesprek met VDAB en / of sectorconsulente voorzien.

Info voordelen van het bouwstatuut

De bouwsector biedt meer dan een stevig basisloon: getrouwheidspremie, premie voor werk in weer en wind, startpremie, loonbijslagen voor bijzonder werk,… Ook in minder goede tijden staat de sector klaar: een gewaarborgd inkomen bij vorst of bij te weinig werk, extra steun bij arbeidsongeschiktheid,… Alle deze zaken werden aangehaald in de Week van de Bouw.

Uitreiking VCA-attest laatstejaarsstudenten bouw

400 jongeren uit 35 verschillende convenant-bouwscholen uit Oost-Vlaanderen hebben op 9 maart 2004 deelgenomen aan het nationaal examen basisveiligheid (VCA). Deze jongeren studeerden deze zomer af in één van de studierichtingen uit het beroeps-, technisch en buitengewoon secundair bouwonderwijs. Alle geslaagde leerlingen ontvangen hiervan een attest wat hen meteen een meerwaarde zal geven eens tewerkgesteld in de bouwsector. De overhandiging van de attesten gebeurde op een infonamiddag, waar ze meteen ook een uiteenzetting krijgen van de voordelen van de bouw. In de regio Gent bij voorbeeld werd dit initiatief gekoppeld aan een bezoek aan K.A.A. Gent en mocht captain Sandy Martens de attesten overhandigen.

 Nood aan geschoolde krachten

De bouwsector biedt vandaag werk aan 161.000 arbeiders. Daarmee is de bouw één van de belangrijkste economische sectoren in ons land. Het vinden van genoeg bouwvakarbeiders is niet evident. Kwantitatief en kwalitatief stelt de bouwsector scherpe eisen:

- elk jaar heeft de sector nood aan 22.000 nieuwe arbeidskrachten;
- de helft van deze nieuwkomers moet geschoold zijn.

De bouwsector investeert via het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) jaarlijks 25 miljoen euro in opleiding voor betere bouwvakarbeiders. Vier vijfden van dit bedrag komt rechtstreeks van de bouwbedrijven, die 0,6 procent van de loonmassa afdragen aan het FVB.

Ambitieus opleidingsbeleid

De bouwsector zorgt, via het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, voor betere bouwvakarbeiders. Daartoe werkt de sector samen met het bouwonderwijs, versterkt het de bouwopleiding van werkzoekenden en coördineert het de bijscholing van bouwvakarbeiders.

Samenwerking met het bouwonderwijs

In 2002 ondertekende het FVB samen met de Minister van Onderwijs en de scholen een nieuw convenant. In het convenant engageren de drie partijen zich om nauw samen te werken rond een aantal cruciale thema’s. Bovenaan op de agenda staat veiligheid, maar ook tewerkstelling in de sector. Nog al te vaak kiezen afstuderende jongeren uit het bouwonderwijs voor een baan in een andere sector. De 225 scholen uit heel België die het convenant dit schooljaar onderschreven, streven ernaar dat een zo groot mogelijk aantal leerlingen effectief kiest voor werk in een bouwonderneming.

Omscholing van werkzoekenden

De toestroom aan nieuwkomers uit het bouwonderwijs volstaat niet om aan de vraag van de sector te beantwoorden. Daarom maakt het FVB werk van omscholing van werkzoekenden. Het FVB staat samen met VDAB, Forem, Bruxelles-Formation en Arbeitsamt in voor opleidingen die werkzoekenden voorbereiden op een baan in de bouw. In het schooljaar 2002-2003 volgden 2.610 werkzoekenden een omscholingscursus en startten 1.224 jongeren een alternerende leerovereenkomst.

Bijscholing

Bijscholing is het derde terrein waarop het FVB actief is. Bijscholen biedt de kans om de kwaliteit in de sector intern te versterken, met arbeiders die de sector van binnenuit kennen en er voor kiezen om zich verder te vervolmaken. Afgelopen jaar werden 419.500 opleidingsuren gegeven aan meer dan 15.566 arbeiders uit 2.575 verschillende bedrijven.
Bron : De bouwunie en
www.bouwenwonen.net
 
 
 

12:23 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.