15-05-04

VLD over wonen

De liberalen zijn trots op het woonbeleid dat onder hun invloed is gevoerd. Dankzij de lagere registratierechten stijgt het aantal mensen met een eigen huis van 65% in 1996 naar 74% vandaag. Volgens specialisten gaan we straks naar 80% eigenaars en 20% huurders. "Daar mogen we fier op zijn", zegt de VLD. Onder impuls van de VLD is er ook een oplossing gevonden voor de problemen van zonevreemde woningen.

Maar zeker in sommige streken zijn de prijzen van gronden en huizen sterk gestegen. Er zijn nieuwe, bijkomende initiatieven nodig om nog meer mensen de kans te geven een eigen huis te verwerven.

 • Gemeenten beslissen zelf om woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Daardoor komen er meer bouwgronden op de markt en krijgen mensen de mogelijkheid om te bouwen. 
 • Om de particuliere woningbouw te stimuleren, komt er een bouwpremie van 10.000 euro in de steden en 5.000 euro op het platteland. Deze premie is eenvoudig te verkrijgen en wordt toegekend aan al wie een woning bouwt voor eigen gebruik. 
 • Om vernieuwbouw aan te moedigen, blijft de onroerende voorheffing van een gerenoveerde woning voor tien jaar dezelfde als voorheen. 
 • De verzekering tegen inkomensverlies wordt fors uitgebreid naar mensen die nu uit de boot vallen. 
 • Om wonen in de stad aantrekkelijker te maken, wordt het vrijgestelde bedrag waarop geen registratierechten verschuldigd zijn, verhoogd tot 37.500 euro. Het kadastraal inkomen waarop het zogenaamde "kleine beschrijf" van 5% wordt toegepast, wordt met 50% opgetrokken voor woningen in steden. 
 • Wanneer je verhuist en een nieuw huis koopt, dan mag je de reeds betaalde registratierechten voor maximum 12.500 euro in rekening brengen. Dat bedrag moet verhoogd worden tot 15.000 euro. Dat geldt ook voor mensen die een bouwgrond kopen om daarop later een huis te bouwen dat ze zelf bewonen. 
 • Mensen die een woning kopen of investeren in bedrijfsgebouwen, kunnen een duwtje in de rug best gebruiken. Daarom verdwijnt de heffing van 1% (hypotheekrecht) op het geleende bedrag dat met een hypotheek wordt gewaarborgd. 
 • Structuurplannen moeten een visie op de ruimtelijke ordening bevatten, geen dwingende regelgeving. Zo kan er later een afwijking komen als er voldoende redenen voor zijn en wordt de ruimtelijke ordening minder star.
 • Onteigenen kan enkel als er geen alternatieven zijn. Een hervorming van de regeling bij onteigening zorgt ervoor dat de mensen in dat geval een behoorlijke en billijke vergoeding krijgen. De overheid zal hierbij niet langer in herziening of in beroep gaan. 

 • Bron : www.platformwonen.be

  07:20 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

  De commentaren zijn gesloten.