15-05-04

Spirit over wonen.

In grote steden komt meer dan de helft van de bevolking op de huurmarkt terecht. Naast een degelijk beleid voor koopwoningen en eigendomsverwerving wil Spirit broodnodige aandacht voor de huursector.

Voor Spirit heeft elke huurder met een bescheiden inkomen recht op een huursubsidie. Dat garandeert het recht op betaalbare huisvesting. De invoering van een algemene huursubsidie moet gekoppeld worden aan een objectivering van de huurprijzen. Dat kan via paritaire huurcommissies, die een halt kunnen toeroepen aan onrechtvaardige huurprijzen en huisjesmelkerij. In deze huurcommissies zetelen vertegenwoordigers van verhuurders, huurdersverenigingen en OCMW's.

Ook de kwaliteit van vele private huurwoningen is erbarmelijk. Daarom moet de overheid instrumenten gebruiken die verhuur laten afhangen van minimale woningkwaliteiten. Spirit is voorstander van de verplichting van een conformiteitsattest. Dat attest verklaart de woning op basis van leefbaarheidscriteria, bij het begin van elke nieuwe verhuurperiode en minimum om de drie jaar, verhuurbaar.

Tot slot moeten sociale huisvestingsmaatschappijen niet alleen investeren in stenen, maar ook in mensen. Dus moeten er meer middelen vrijgemaakt worden voor sociale diensten en moet er meer ondersteuning komen voor bewonersgroepen in de sociale huisvesting.

Bron : www.platformwonen.be


07:19 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.