04-05-04

Keuringsattest nodig voor binneninstallatie drinkwater

Vanaf 1 juli wordt een nieuw technisch reglement voor binneninstallaties van drinkwater van kracht. De drinkwaterlevering bij nieuwbouw of renovatie kan pas in dienst worden gesteld wanneer de binneninstallatie werd gekeurd en een keuringsattest werd afgeleverd.
 
De onmiddellijke aanleiding tot het uitwerken van een nieuw technisch reglement was de nieuwe Europese richtlijn en het nieuwe Vlaamse drinkwaterdecreet van mei 2002. Dit decreet verplicht de drinkwaterbedrijven om de drinkwaterkwaliteit aan de kraan (meestal de keukenkraan) te controleren, en bij afwijkingen adviserend op te treden. De Vlaamse drinkwaterbedrijven worden op deze wijze mee verantwoordelijk gemaakt voor de binneninstallatie en zijn van oordeel dat een uniform technisch reglement voor heel Vlaanderen noodzakelijk is om de kwaliteit van het geleverde water te kunnen blijven waarborgen en zodoende de klanten en gebruikers optimale bescherming tegen calamiteiten te bieden.
Het reglement beschrijft onder meer de soorten aftakkingen en bevat instructies inzake ontwerp, dimensionering, aanleg, onderhoud en beveiliging van de binneninstallaties voor drinkwater en tweedecircuitwater (veelal putwater of hemelwater). Tevens worden ook de verschillen in uitvoering van de huisaansluiting en de verschillende reglementen van de Vlaamse waterbedrijven quasi volledig weggewerkt.

Contact met hemelwater
Door het toenemend gebruik van hemelwater in de woning is het risico voor rechtstreekse verbindingen met de drinkwaterleidingen de laatste jaren sterk toegenomen. Bij nieuwbouw is de aanleg van een hemelwaterreservoir trouwens verplicht.
Een onoordeelkundige aanleg van deze leidingen houdt grote risico’s in voor de drinkwaterkwaliteit in de eigen woning, maar via de terugstroming naar het distributienet ook voor de andere verbruikers. Het technische reglement en de bijbehorende keuring moeten deze wanverbindingen (bijvoorbeeld tussen een regenwater- en een drinkwaterbinnenhuisinstallatie) voorkomen en de zekerheid geven dat degelijke apparatuur aanwezig is om het terugstromen van water uit de binneninstallaties naar de distributieleidingen op straat te beletten (keerkleppen). Indien een kwaliteitsafwijking aan de kraan vastgesteld wordt waarvan de oorzaak bij de binnenhuisinstallatie ligt, moet de drinkwaterleverancier dit melden aan de klant en ook de mogelijk te nemen herstelmaatregelen aangeven. Het technische reglement en de verplichte keuring is dan ook een preventieve aanpak om de klant te behoeden voor dergelijke, dikwijls dure en moeilijk uit te voeren herstelmaatregelen.

Er werd beslist deze reglementering en keuring vanaf 1 juli 2004 verplicht in te voeren voor alle nieuwbouw- en grote verbouwingswerken van sanitaire (watervoorzienings)installaties. De waterbedrijven zullen vanaf 1 juli 2004 een verplichte keuring opleggen aan al deze nieuwe installaties.
De voor nieuwe installaties vanaf 1 juli 2004 verplichte keuring wordt uitgevoerd op de afgewerkte installatie. Pas bij positief advies zal de aansluiting door het waterbedrijf in dienst gesteld worden.

Informatiecampagne
Een informatiecampagne loopt sinds 1 januari 2004 om alle bouwopdrachtgevers en de professionele sector (installateurs, architecten, studiebureaus) de mogelijkheid te geven om de nieuwe installaties conform dit technisch reglement te kunnen ontwerpen en uit te voeren. Het technisch reglement is te vinden op de website
www.svw.be of op de website van je waterbedrijf (zie links op de site van SVW).

Infoavonden voor profesionnelen

  • Maandag 10 mei om 19u30: Confederatie Bouw Zuid-West-Vlaanderen, Stationsstraat 2 te 8500 Kortrijk
  • Dinsdag 11 mei om 19u30: Confederatie Bouw Noord-West-Vlaanderen, Pathoekeweg 34 te 8000 Brugge
  • Maandag 17 mei om 19u30: Confederatie Bouw Limburg, Cultureel Centrum (Detmoldzaal), Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt
  • Dinsdag 18 mei om 19u30: Confederatie Bouw Kempen, Bemt-gebouw, Kleinhoefstraat 6 te 2440 Geel
  • Maandag 24 mei om 19u30: Confederatie Bouw Antwerpen, T. Van Rijswijckplaats 7 te 2000 Antwerpen
  • Woensdag 26 mei om 19u30: Confederatie Bouw Leuven, Dreefstraat 8 te 3001 Heverlee
Info en inschrijvingen: Johan.Walewijns@confederatiebouw.be

Bron: Chris Slaets - Vlaamse Confederatie Bouw

Bron : www.livios.be

13:28 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.