16-04-04

450 extra sociale woningen door PPS-project

"De 450 extra sociale woningen aangekondigd via PPS - publieke-private samenwerking - komen in zicht. De laatste reglementaire fase van het PPS-project voor de sociale huisvesting is inmiddels afgerond. Eind mei verwachten we de gunning van de 3 percelen zodat men nog in het najaar aan de bouw kan beginnen," aldus minister van Huisvesting Marino Keulen.

Op de ministerraad werd op initiatief van Vlaams minister van Wonen het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de werking van het Garantiefonds voor Huisvesting principieel goedgekeurd. Dit Garantiefonds kadert in de PPS-projecten voor de sociale huisvesting. Rest nu enkel nog de gunning van de 3 percelen, goed voor de nieuwbouw van ongeveer 450 woningen in 7 gemeenten - Antwerpen, Aalst, Gent, Tienen, Dilbeek, Lommel en Izegem. Deze wordt verwacht eind mei. Dit uitvoeringsbesluit vormt het sluitstuk voor de concretisering van PPS in de sociale huisvesting en waarborgt van overheidswege gedurende 27 jaar een financieel rendement aan de private investeerders. Deze private investeerders bouwen de 450 woningen en appartementen die dan door de sociale huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd.

Minister Keulen wil via publiek-private samenwerking extra sociale woningen realiseren en is ervan overtuigd dat een samenvoeging de kennis en kunde van overheid en privé meer kwaliteit voor hetzelfde geld zal opleveren. Of anders geformuleerd: dezelfde kwaliteit voor minder geld. De overheid moet niet meteen de volledige som van de bouw op tafel leggen, maar enkel het verschil tussen de bij de gunning overeengekomen vergoeding voor de private partner en de door de sociale huurder betaalde reële sociale huur.

Bron : www.livios.be


09:04 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.