07-04-04

Welke kosten zijn verbonden aan een authentieke koopakte?

Wie een stuk grond of een huis koopt, moet er rekening mee houden dat hij bovenop de eigenlijke aankoopsom extra kosten moet betalen, namelijk de 'aktekosten' of ook wel 'notariskosten'. Samen met Immo Van De Woestijne overlopen we hoe dit bedrag wordt samengesteld.
Registratierechten
Registratierechten zijn de belastingen die geheven worden bij de aankoop van een onroerend goed. Zij zijn betaalbaar binnen de vier maanden vanaf de datum van de overeenkomst. Deze bedragen in Vlaanderen normaal 10%, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden, verminderd worden tot 5%. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • dat de koper geen eigenaar is van een andere woning, met uitzondering van een die geërfd is van ouders of grootouders;
 • dat het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) van alle onroerende goederen die de koper en zijn partner in gemeenschap bezitten, niet meer bedraagt dan 745 euro als hij niet meer dan 2 kinderen ten laste heeft;
 • dat hij het aangekochte huis gedurende ten minstens drie jaar ononderbroken blijft bewonen
 1. Meeneembaarheid
  Bij de aankoop van een woning die als hoofdverblijfplaats dient en gelegen is in het Vlaamse Gewest kunnen natuurlijke personen tot maximum 12.500 euro van de voor de oude woning betaalde registratierechten recupereren. De koper zal dus slechts het verschil moeten betalen (aanrekening) tussen de beide bedragen of kan genieten van een teruggave. Men noemt dit ook 'rugzakrecht'.

  Abattement
  Wie voor het eerst een onroerend goed koopt gelegen in het Vlaamse Gewest en niet in aanmerking komt voor meeneembaarheid, kan in bepaalde gevallen genieten van een abattement (vermindering) op de belastbare grondslag ten belope van 12.500 euro.
  Het fiscaal voordeel bedraagt 1.250 of 625 euro naargelang de aankoop belast wordt aan 10 % of 5 %.

 2. Aktekosten
  De aktekosten omvatten de zegels van de originelen en afschriften, fiscale zegels van bijgevoegde stukken, overschrijvingsrechten op één hypotheekkantoor, rolrechten, kosten van de kadastrale stukken, kosten van hypothecaire en fiscale opzoekingen, stedenbouwkundig attest, bodemattest, enzovoort.
  Deze kosten worden provisioneel aangerekend bij het verlijden van de akte en bedragen normaal 525 euro, maar worden in bepaalde gevallen verminderd naar 450 euro.

  1. Ereloon van de notaris
   Het honorarium dat de notaris ontvangt vormt de vergoeding voor zijn geleverde prestaties en is vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Het is proportioneel en degressief, wat betekent dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs verhoogt.
   Voor een verkoop van 64.095 euro bedraagt het ereloon 1.389 euro. Op het gedeelte daarboven wordt 0,57 % berekend. Voor een verkoop van 250.095 euro wordt dat dus 2.449 euro.
   Uw vastgoedmakelaar kan de juiste bedragen opgeven.

   De kosten bij een openbare verkoop liggen gevoelig hoger. Enerzijds ten gevolge van het meerwerk dat de notaris laat vergoeden, anderzijds door de hoge kosten voor onder meer drukwerk en publiciteit, die op de koper gerecupereerd worden.

  2. Bron: Immo Van De Woestijne  en www.livios.be

   

 • 02:27 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

  De commentaren zijn gesloten.