01-04-04

Voorkom geluidsoverdracht in je woning

De laatste decennia is de kwaliteit van de geluidsisolatie in woningen toegenomen. Niettemin is er inzake het vermijden van geluidsoverdracht tussen ruimtes binnenin de woning nog werk aan de winkel. We stippen enkele aandachtspunten aan.

Wanneer er over geluidsisolatie gesproken wordt, dan wordt meestal erg veel aandacht besteed aan de materiaalkeuze van wanden, spouwvullingen, bevestigingen en ontkoppelingen. Terwijl deze aspecten maar een beperkte invloed hebben. De hoofdoorzaak is meestal terug te vinden bij nevenwegen of flankerende wegen. Wanneer we bijvoorbeeld de globale waarde vergelijken voor een zogenaamd zwak isolerende structuur van 2 na elkaar geplaatste gipsblokken 100-30-100 (geplaatst zonder enige verbinding met elkaar) tegenover dezelfde structuur geplaatst tussen 2 doorlopende betonplaten (vloer en plafond), dan krijgen we een reductie van RW 60 naar RW 51. Wanneer we dan nog rekening houden met de nevenwegen van de vloer, het plafond en de aansluitende wanden dan kan deze wand gereduceerd worden naar RW 40. Kwalitatief is dit de reductie van een bijzonder hoge geluidsisolatie naar een ruim onvoldoende geluidsisolatie. Er worden in brochures magische materialen aanbevolen. Ze bestaan niet. Klassieke bouwmaterialen, op een verstandige manier gebruikt, geven veelal een gelijkaardig resultaat. Het belangrijkste aspect is een consequent en goed concept waarvoor 4 gulden regels gelden.

Oorsprong van flankerend geluid
Flankerend geluid gaat van de ene ruimte over naar de andere ruimte, niet via een directe weg, maar via een structurele verbinding. Op de figuur worden een aantal voorbeelden gegeven. Deze wegen zijn uiteraard moeilijk uit te sluiten. Ze zorgen er ook voor dat op auditief vlak de oorsprong van geluiden niet steeds duidelijk is. Tenslotte zijn ze voor structurele bronnen (contactgeluiden door stappen bijvoorbeeld) veelal nog belangrijker. Zo is het met lichte gipswanden goed mogelijk dat het geluid van de voetstappen op een bovenliggende verdieping gemakkelijker te horen is via de wanden dan via het plafond.

Vier remedies

  • Voorzie onderbrekingen in de structuur, zoals op onderstaande figuur wordt weergegeven. Dit is uiteraard niet evident. Het gebruik van zwevende vloeren en plafonds is een belangrijk element. Ook ontdubbelde wanden zijn belangrijk. Tussen appartementen moet ook de dragende vloer onderbroken worden. Om dit goed te doen kan dit impliceren dat balken ontdubbeld moeten worden. In België is dit geen gebruikelijke manier van bouwen. Met de norm van de toekomst zal dit nodig blijken en de kostprijs van een gebouw aanzienlijk doen toenemen.
  • Zorg voor grote spouwen. Een spouw kan zich gedragen als klankkast of koppeling voor laagfrequent geluid. Algemeen kan gesteld worden dat hoe lichter de wanden zijn, hoe groter de spouwen moeten zijn. Dit kan oplopen tot 10 cm. Een spouw moet steeds gevuld worden met een absorberend en niet-dragend materiaal, bijvoorbeeld een zeer lichte glaswol (densiteit kleiner dan 20 kg/m) om een klankkasteffect te vermijden.
  • Keep it simple. Zoek naar de meest eenvoudige en consequente conceptuele oplossingen. Complexe oplossingen ontstaan uit adaptaties aan een ontwerp, houden het risico in dat ze niet goed begrepen worden of slecht uitgevoerd worden zodat het uiteindelijke resultaat veel slechter is dan voorzien.
  • Houd een veiligheidsmarge. Reken steeds op een fout van 5 dB om rekening te houden met contacten (en nevenwegen) die in de praktijk voorkomen.Bron: Avitech Acoustics
23:49 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.