31-03-04

Grondverzet maakt bouw duurder

 Opdrachtgevers en architecten zijn nog niet vertrouwd met de grondverzetregeling die op 1 april definitief en volledig in werking treedt. Slechts 8% van de aannemers heeft al een technisch verslag (d.i. het paspoort van de grond) bij zijn bestek gekregen. Dit blijkt uit een enquête die de Bouwunie bij 200 Vlaamse aannemers uitvoerde. Deze enquête wijst verder uit dat de kostprijs voor het afleveren van grond zowat verdubbeld is ten opzichte van vorig jaar. Er zijn momenteel geen goede oplossingen voor wie op een goedkope en eenvoudige manier zijn grond kwijt wil. Bovendien brengt deze regeling een veel te grote administratie met zich mee. De Bouwunie vraagt de overheid een sensibiliseringsactie op poten te zetten. Daarnaast moeten er meer en betaalbare afzetgebieden voor grond komen en een substantiële vermindering van de administratieve rompslomp.

Op 1 april 2004 treedt de regeling grondverzet definitief en volledig in werking. Hiedoor kan grond niet zomaar af- of uitgegraven en ergens anders gedeponeerd worden. Daarvoor moet je eerst de nodige rapporten en documenten kunnen voorleggen. Sinds 1 januari 2004 moet deze reglementering al voor bepaalde werken worden toegepast. Om in kaart te brengen hoe een en ander in de praktijk verloopt, onderwierp de Bouwunie 200 Vlaamse aannemers (algemene aannemers, ruwbouwaannemers, wegenbouwers, kabel- en leidingleggers, grondwerkers) aan een enquête. En dit leverde frappante resultaten op. Zo houdt de overgrote meerderheid van de opdrachtgevers en architecten nog geen rekening met de nieuwe reglementering. Ze voegen zelden of nooit een technisch verslag (geeft de milieuhygiënische kwaliteit van de grond aan) bij het bestek. Hierdoor kan de aannemer die de grond moet uitgraven en vervoeren geen correcte prijs voor het grondverzet geven. Want hij kent de kwaliteit van de grond niet. En afvoer van verontreinigde grond is uiteraard veel duurder dan afvoer van propere grond. Volgens de Bouwunie is het dus hoogstnoodzakelijk dat de overheid een sensibiliseringsactie op het getouw zet. Op die manier weet de (ver)bouwer dat hij een technisch verslag en een extra budget moet voorzien.

Daarnaast wijst de Bouwunie-enquête uit dat er te weinig plaatsen zijn waar de aannemer of vervoerder met de grond naar toe kan. Aan de afzet van grond hangt dus een serieus prijskaartje. Uit de enquête blijkt dat de kostprijs voor het afleveren van grond zowat verdubbeld is ten opzichte van vorig jaar. Bovendien kan slechts een kleine helft van de aannemers deze substantiële meerkost doorrekenen. Zowel voor de opdrachtgever, de overheid als de aannemer zou het een goede zaak zijn dat er meer afzetgebieden voor grond komen. Er komt dan budgettair meer ruimte vrij voor het bouwen op zich.

Tot slot klagen heel wat aannemers en (ver)bouwers de administratieve rompslomp aan die de grondverzetregeling met zich meebrengt. Het gaat om het technisch verslag, het bodembeheerrapport en de vrachtbrieven voor het vervoer. Deze documenten betekenen in de praktijk niet altijd een meerwaarde. Een vereenvoudiging dringt zich dus op. In het geval de grond tijdelijk wordt uitgegraven (en dus ter plaatse verwerkt wordt) is eigenlijk geen technisch verslag of bodembeheerrapport nodig. Het doel van de reglementering is het voorkomen van nieuwe grondverontreiniging en daartoe is in dit geval geen gevaar. Ook wanneer de grond wordt afgevoerd naar een grondreinigingscentrum (GRC) of tijdelijke opslagplaats (TOP) stelt de BOUWUNIE het nut van een bodembeheerrapport (attesteert dat de grond op zijn plaats van bestemming mag herbruikt worden) in vraag. Het is nooit de bedoeling de grond daar definitief te laten. De TOP of GRC moet beslissen of dergelijk rapport al dan niet nodig is. De wettelijke verplichting wordt best afgeschaft. De Bouwunie stelt verder dat ook voor de gevallen waar technische verslagen en bodembeheerrapporten vereist zijn, een sterke vermindering van de administratieve rompslomp noodzakelijk is.

Een grondverzetregeling die op een realistische leest geschoeid is, zal veel minder ergernis bij opdrachtgevers en aannemers veroorzaken en bijgevolg veel meer dan nu het geval is, haar doel (vermijden dat vervuilde grond verspreidt) bereiken.
Bron : bouwunie

15:09 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-03-04

Sp.a wil dat meer Vlamingen eigen huis bezitten

Naast onderwijs krijgen milieu, werk, mobiliteit en wonen het meeste aandacht in het verkiezingsprogramma van de sp.a. Auteur van het programma en voorzitter van het Vlaams Parlement Norbert De Batselier lichtte het zondag kort toe.
De sp.a maakt van wonen een belangrijk kiesthema. De partij wil zich niet enkel meer concentreren op sociale woningen. Een eigen woning verwerven is de beste vorm van zekerheid, "een eigen zilverfonds", stelde De Batselier.
Momenteel bezit 73 procent van de Vlamingen een eigendom. In samenwerking met de privé-sector kan dat percentage nog worden opgetrokken. De socialisten willen daarnaast dat er in elke gemeente een woonkantoor komt. Daar kan iedereen terecht met alle vragen over huisvesting.
Bron : Gazet van Antwerpen.

14:10 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Senioren besparen energie

LEUVEN - De jarige minister Freya Van Den Bossche (SP.A) gaf gisteren het startschot voor het project Senioren in actie voor een duurzame wijk. Ze deed dat in het Ruelenspark in Heverlee. Met eenvoudige ingrepen kunnen de senioren er hun huisjes een pak zuiniger maken.
Federaal minister Freya Van Den Bossche maakte een som van 45.000 euro vrij om het project mee vorm te geven. In ruil kreeg ze gisteren een rondleiding in de wijk Ruelenspark en ging ze bij bewoonster Maggy De Wandelaer (79) thuis kijken hoe het geld zal worden aangewend.
Spaarlampen indraaien
Het project kadert in het Platform Lokale Agenda 21. Dat wil duurzame ontwikkeling in Leuven stimuleren, onder meer door te bekijken hoe senioren energie kunnen besparen in hun huizen.
Maggy De Wandelaer woont op nummer dertien. ,,Besparen? Met spaarlampen in te draaien, hé'', vertelt ze. ,,En door een aluminiumplaat achter de verwarming te plaatsen. Maar op de verwarming zelf wil ik niet besparen, hoor.''
,,Een goede verwarming is nodig op onze oude dag'', vindt de vrouw. ,,Ik kan ook wel wat zuiniger koken. Ik kook op elektrische platen en die blijven nog warm nadat je die hebt uitgedraaid.''
Er staat nog een ander project op stapel in het kader van de Lokale Agenda 21. Er werd een kippenren gebouw en weldra zitten er kippetjes om het groente-, fruit- en tuinafval te verwerken.
Bron : Het Nieuwsblad

14:07 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-03-04

Luchtdichte gebouwen verliezen geen warmte

'Overisolatie kan leiden tot nadelige effecten in je woning.' In samenwerking met het Centrum Duurzaam Bouwen (CeDuBo) wil Livios deze stelling weerleggen. Overisolatie bestaat niet, enkel onderventilatie bestaat. Meer nog, luchtdicht afsluiten is een must voor moderne, duurzame gebouwen.


Met de regelmaat van een klok hoor je de opmerking dat in gebouwen vochtproblemen zouden ontstaan door overisolatie. Sinds we in de jaren '70 massaal onze gebouwen zijn gaan isoleren, zijn we ze ook beter gaan afsluiten. Maar, we zagen toen wel over het hoofd dat we diezelfde gebouwen ook moeten ventileren. Vandaag weten we het maar al te goed: overisolatie bestaat niet, onderventilatie bestaat. Meer nog, luchtdicht afsluiten is een must voor moderne, duurzame gebouwen.

Luchtlek is warmtelek
Waarom? Ten eerste, elk luchtlek is ook een 'warmtelek'. Lucht die ongecontroleerd een gebouw binnenkomt, moet worden opgewarmd. Bovendien geeft 'tocht' een zeer oncomfortabel gevoel en geeft het de bewoner de neiging om de verwarming maar wat hoger te zetten. En vergeet niet, elke graad betekent 7 procent van je energierekening. Een goede ventilatie is in feite een goed beheerste stroom van verse lucht. Het spreekt voor zich dat lekken deze stromen gaan verstoren en zorgen dat de ventilatie niet meer goed functioneert. Uiteraard dienen zeker gebouwen met een uitgebalanceerde mechanische ventilatie goed luchtdicht te zijn.
En dan is er nog de isolatie. Isoleren doe je in feite met droge, stilstaande lucht. Deze lucht wordt vastgehouden, hetzij in opgeschuimd plastic of glas, hetzij in een structuur als glaswol, cellulosevezels of wol. Met andere woorden, je moet zorgen dat door de isolatie geen lucht wordt geblazen. Laat staan dat er vocht in zou terechtkomen. Vandaar dat een dak wordt opgebouwd met een luchtdicht dampscherm, dan de isolatie, dan een onderdak en daarboven het dak zelf. (Vandaag bestaan er ook zogenaamde 'damp-open systemen', die toelaten dat vocht uit de isolatie afgevoerd wordt, zonder tocht, maar dit zou ons hier te ver leiden.)

Belangrijkste oorzaken
Heel veel lekken komen voor in daken. Met name dakdoorvoeren staan bekend als luchtlekken. Het te ruim uitzagen van dakuitsparingen is een belangrijke oorzaak. Daarnaast wordt vaak te weinig rekening gehouden met de verwerkingscondities van het isolatiemateriaal en wordt de noodzaak van een afwerkplaat te weinig onderkend. Je kan al veel verhelpen door overal de kieren en aansluitingen van het dak goed met een speciale tape af te plakken. Een tweede bron van lekken zijn slechte aansluitingen van deuren en vensters. Goede luchtdichtheid heeft veel te maken met zorgvuldige afwerking tussen ramen en muren en tussen vloeren en muren. Bepleisterde muren geven uiteraard een betere luchtdichtheid dan onbepleisterde. Ook doorvoeren van buizen, stopcontacten en schakelaars dienen goed gedicht.

Hoe meet je de luchtdichtheid?
De gemakkelijkste manier om luchtdichtheid te meten is een 'blowerdoor'-meting. Bij dergelijke meting wordt een ventilator in een buitendeur geplaatst. Deze zuigt de lucht uit het gebouw en veroorzaakt zo een onderdruk. Je meet dan niets meer of minder dan de hoeveelheid lucht, die continu moet worden afgezogen om deze onderdruk te behouden. Men kan zo lekken detecteren en eventueel verhelpen. Dit luchtdebiet is een maat voor de lucht(on)dichtheid van het gebouwomhulsel. De luchtdichtheid wordt uitgedrukt door de 'n50-waarde'. Dit is het ventilatievoud (luchtdebiet gedeeld door luchtvolume van de woning) bij 50 Pa (Pascal = N/m²) drukverschil.
Volgens de Belgische ventilatienorm voor woningen is een goede waarde voor woningen met een gebalanceerd ventilatiesysteem (mechanische toe- en afvoer) beter dan 3 volumes/uur. Indien bovendien warmteterugwinning wordt toegepast, zou dit beter dan 1 volume/uur moeten bedragen. Uiteraard is het beste moment om dergelijke test te laten uitvoeren in de bouwfase, voor men aan de afwerking begint. Dan zijn lekken het gemakkelijkst opspoorbaar en kunnen ze ook het gemakkelijkst verholpen worden. Hoewel het een steeds belangrijker wordend kwaliteitskenmerk is, is luchtdichtheid in Vlaanderen nog zeker niet de regel. De luchtdichtheid ligt gemiddeld bij nieuwe gebouwen rond 8 volumes/uur. In Vlaanderen is er nog geen eis in verband met luchtdichtheid van gebouwen, echter in de nieuwe energieprestatieregelgeving zal dit wel degelijk een belangrijk aandachtspunt vormen.

Wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan een kijkje binnen de rubriek Duurzaam Bouwen van Livios of op www.centrumduurzaambouwen.be.

Bron : www.livios.be 19:38 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Banken verlagen hypotheekrente

 Fortis Bank, de marktleider op de hypotheekmarkt, verlaagt op 31 maart de tarieven van haar woonkredieten met 15 à 40 basispunten. KBC Bank zet een dag later ook stevig het mes in haar tarieven. De banken reageren op de dalende marktrente door de beursonrust.

Lagere aandelenkoersen drijven beleggers naar vastrentend overheidpapier. Daardoor zakte het rendement op de tienjarige Belgische overheidsobligaties donderdag tot 4 procent. Begin september vorig jaar, toen Fortis Bank de woonrente verhoogde, was dat nog 4,30 procent.

Fortis Bank verlaagt het tarief van de formule met een vaste rente op 20 jaar met 35 basispunten tot 6 procent. KBC Bank zakt voor deze formule met 30 basispunten, ook tot 6 procent.

De formule waarbij de rente eerst tien jaar vastligt en dan om de vijf jaar kan wijzigen, valt bij Fortis en KBC terug tot 5,75 procent (min 25 basispunten). Voor de populaire formule met een jaarlijks aanpasbare rente gaat Fortis Bank van 4,25 naar 4,10 procent, KBC Bank van 4,30 naar 4,05 procent.

Dexia Bank meldt dat ze mogelijk ook verlaagt. De bank wijst erop dat ze tijdens Batibouw al een beperkte verlaging doorvoerde. ING België hanteert sinds kort een systeem waarbij het frequent de tarieven kan aanpassen in functie van de rente-evolutie. 'Als de rente zakt, dalen onze tarieven automatisch', luidt het bij ING België. De prijsbreker AXA Bank meldt dat hij allicht scherp zal reageren op de actie van de grote banken.
Bron : Tijd.net

19:33 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-03-04

Integratie YTONG NV en Hebel NV

De bevoegde overheden hebben de overname door Haniel van zowel de Fels-groep als van de YTONG-holding goedgekeurd. Hierdoor is met de opbouw van een nieuwe, grote onderneming gestart, welke een leidende rol zal spelen op de Europese bouwmaterialenmarkt.

De nieuwe groep heeft zich tot prioriteit gesteld haar klanten een nog betere service te verlenen. Door schaalvergroting kunnen nog meer middelen vrijgemaakt worden voor doorgedreven ontwikkeling van innoverende producten in de sector van cellenbeton, kalkzandsteen en bouwsystemen.

Als gevolg van de overname van de Fels-groep en YTONG-holding door Haniel, zijn in België YTONG NV en Hebel NV samengesmolten. Meer info : http://www.ytong.be/content/pdf/169081_82_92_nl.pdf

Bron : www.ytong.be

 
02:51 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

email

Ik merk dat ik geen email kan versturen via deze blog (af en toe doe ik een test). Swoit, voor diegenen die me willen mailen : koenraad@theairport.be  

02:07 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dat was nog eens hard labeur.

01:43 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-03-04

Bouwen met een Lego-doos zonder plannetje

 De journalist Patrick Janssens nam de gelegenheid te baat om de burgemeester Patrick Janssens eens aan de tand te voelen. Ondertussen een dikke acht maanden aan het roer van de Scheldestad, bouwt de burgervader volop aan een nieuw Antwerpen. ,,We hebben een gigantische Lego-doos gekregen, zonder plannetje." Maar neemt hij zijn job wel voldoende ernstig of speelt hij maar een spelletje?
Heeft u de knepen van het burgemeestersvak ondertussen onder de knie?
Patrick Janssens: ,,Ik voel me nog altijd als een jongetje van twaalf jaar, dat een Lego doos gekregen heeft zonder plannetje bij. Vroeger was dat altijd zo bij Lego. Je moest je fantasie gebruiken, en je kon alles bouwen wat je maar wilde. Toen er wel plannetjes bij de dozen staken, kon je met je Lego-blokken nog maar één ding in elkaar boksen. Anders deed je het verkeerd. Maar kinderen zoeken toch altijd hun eigen weg. Als ik Lego kocht voor mijn zonen, speelden ze het plannetje gegarandeerd kwijt.''
Mist u het plannetje?
,,Zonder plannetje weet je natuurlijk nooit waar je uiteindelijk zal uitkomen, het kan eindigen in grote chaos. Maar de voordelen zijn zeker even groot. Je kan zelf een plan uitstippelen, en je fantasie de vrije loop laten.''
Stelt u het allemaal niet wat te gemakkelijk voor? Ik kan me niet indenken dat de Antwerpenaar ermee kan lachen dat zijn burgemeester de stad besturen vergelijkt met een spelletje.
,,Het is juist goed dat ik met plezier burgemeester ben. Ik doe dit zeker niet tegen mijn zin, ook al is het hard werken."
Overdrijft u dat hard werken niet een beetje? Iedereen moet hard werken en u hebt bovendien de tijd om nog even journalist voor één dag te spelen. Dat betekent toch dat je tijd genoeg hebt?
"Ik beschouw dit ook als een deel van mijn taak. Dat ik een dag de straat optrek om te vragen hoe mensen over de stad denken is toch belangrijk."
Jaja, aan uw uitleg zal het niet liggen. Maar even terug naar uw Lego-doos. Vorderen de bouwwerken niet te traag voor de Antwerpenaar?
,,Ja, natuurlijk. Maar ook voor mij gaat het allemaal te langzaam. Als er één ding is waaraan ik me erger, is het wel dat de dingen zo ontzettend traag vooruit gaan. Eigenlijk ben ik te ongeduldig voor dit vak.''
Bron : Het Nieuwsblad

14:04 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-03-04

Verzoeningscommissie Bouw alternatief voor rechtsprocedure

De Verzoeningscommissie Bouw evalueert haar eerste werkjaren als een succes. De verzoeningscommissie wil een volwaardig alternatief bieden voor langlopende rechtszaken. Ze bestaat in 2004 twee jaar en blikt naar aanleiding van Batibouw terug.

De verzoeningscommissie is bevoegd om technische geschillen te behandelen tussen particulieren enerzijds en aannemers of architecten anderzijds. Het afgelopen jaar draaide meer dan de helft (63 procent) van de behandelde dossiers bij de Verzoeningscommissie Bouw uit op een verzoening tussen beide partijen. In meer dan een kwart van de gevallen werd een bindend verslag opgesteld door een expert. "De hoge oplossingsgraad toont aan dat we over een goede, niet geheel vrijblijvende formule beschikken", verklaart voorzitter Geert Coene. Andere positieve elementen zijn de relatief lage kostprijs van de procedure (minder dan 1.000 euro in 82 procent van de gevallen) en de korte looptijd (minder dan 6 maanden in ruim 80 procent van de gevallen).

Minder positief is de geringe bekendheid van de Verzoeningscommissie. De voorbije twee jaar werden amper 107 dossiers behandeld, terwijl de rechtbanken nog steeds duizenden geschillen per jaar moeten beoordelen. "We kregen nochtans meer dan 1.000 aanvragen voor informatie, maar probleem is dat alle partijen akkoord moeten gaan met een verzoeningsprocedure", aldus Coene. Hij pleit er daarom voor om - in navolging van de reiscontracten - een standaardclausule in bouwcontracten te voegen waardoor bij problemen steeds een beroep wordt gedaan op de verzoeningsprocedure.

De behandelde geschillen bij de Verzoeningscommissie zijn sterk verschillend. Een derde had het voorbije jaar betrekking op een combinatie van technische problemen, 21 procent op vochtproblemen en 11 procent op problemen met de ruwbouw en met de vloerbekleding. "Dat we enkel kleine geschillen zouden oplossen is niet correct, sommige geschillen hadden zware financiële consequenties." In de toekomst zou de bevoegdheid van de Verzoeningscommissie kunnen worden uitgebreid naar bouwproblemen die rijzen na de koop van een woning of appartement op plan. "Maar dan moet ook mogelijk de capaciteit van de commissie worden uitgebreid", waarschuwt de voorzitter.

De werkingsmiddelen voor de Verzoeningscommissie Bouw zijn afkomstig van het Ministerie van Justitie. Daar luidt het dat de verzoeningsprocedure past in de geplande hervorming van justitie.
Meer info: www.bouw-verzoening.be

Bron : www.livios.be


23:53 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |