24-03-04

Verzoeningscommissie Bouw alternatief voor rechtsprocedure

De Verzoeningscommissie Bouw evalueert haar eerste werkjaren als een succes. De verzoeningscommissie wil een volwaardig alternatief bieden voor langlopende rechtszaken. Ze bestaat in 2004 twee jaar en blikt naar aanleiding van Batibouw terug.

De verzoeningscommissie is bevoegd om technische geschillen te behandelen tussen particulieren enerzijds en aannemers of architecten anderzijds. Het afgelopen jaar draaide meer dan de helft (63 procent) van de behandelde dossiers bij de Verzoeningscommissie Bouw uit op een verzoening tussen beide partijen. In meer dan een kwart van de gevallen werd een bindend verslag opgesteld door een expert. "De hoge oplossingsgraad toont aan dat we over een goede, niet geheel vrijblijvende formule beschikken", verklaart voorzitter Geert Coene. Andere positieve elementen zijn de relatief lage kostprijs van de procedure (minder dan 1.000 euro in 82 procent van de gevallen) en de korte looptijd (minder dan 6 maanden in ruim 80 procent van de gevallen).

Minder positief is de geringe bekendheid van de Verzoeningscommissie. De voorbije twee jaar werden amper 107 dossiers behandeld, terwijl de rechtbanken nog steeds duizenden geschillen per jaar moeten beoordelen. "We kregen nochtans meer dan 1.000 aanvragen voor informatie, maar probleem is dat alle partijen akkoord moeten gaan met een verzoeningsprocedure", aldus Coene. Hij pleit er daarom voor om - in navolging van de reiscontracten - een standaardclausule in bouwcontracten te voegen waardoor bij problemen steeds een beroep wordt gedaan op de verzoeningsprocedure.

De behandelde geschillen bij de Verzoeningscommissie zijn sterk verschillend. Een derde had het voorbije jaar betrekking op een combinatie van technische problemen, 21 procent op vochtproblemen en 11 procent op problemen met de ruwbouw en met de vloerbekleding. "Dat we enkel kleine geschillen zouden oplossen is niet correct, sommige geschillen hadden zware financiële consequenties." In de toekomst zou de bevoegdheid van de Verzoeningscommissie kunnen worden uitgebreid naar bouwproblemen die rijzen na de koop van een woning of appartement op plan. "Maar dan moet ook mogelijk de capaciteit van de commissie worden uitgebreid", waarschuwt de voorzitter.

De werkingsmiddelen voor de Verzoeningscommissie Bouw zijn afkomstig van het Ministerie van Justitie. Daar luidt het dat de verzoeningsprocedure past in de geplande hervorming van justitie.
Meer info: www.bouw-verzoening.be

Bron : www.livios.be


23:53 Gepost door Antraciet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.